Vacature Adjunct directeur in Hoorn

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Adjunct directeur 
Datum online
2020-12-14 14-12-2020
Sluitingsdatum
25-1-2021
Met ingang van
1-5-2021
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,8 - 1,0 fte
Omschrijving
In verband met de pensionering van de huidige adjunct-directeur ontstaat er een vacature.
 
De opdracht
 
Als adjunct directeur geef je samen met de directeur mede leiding aan de school, je bent één van de  gezichten van de school(leiding). Je bent zichtbaar en bent benaderbaar, zowel voor collega’s als voor onze leerlingen en hun ouders.
 
De expertisegebieden van de adjunct directeur zijn financiën, personeel & organisatie, waaronder facilitaire zaken. Deze expertisegebieden zijn divers en vragen continue om vernieuwing. Je zorgt voor de (meerjarige) beleidsontwikkeling en bewaakt en optimaliseert de processen. Daarbij ben je cijfermatig verantwoordelijk zodat wat we doen ook past en klopt. De focus ligt de komende jaren op het toekomstbestendig houden van de school in een krimpregio. Hiervoor werk je in nauwe afstemming met de directeur, het hoofd organisatie en beheer en de ondersteunende diensten binnen het Atlas College.   
Naast je eigen expertisegebieden pak je – in afstemming met de directeur en de rest van de schoolleiding – ook je rol op andere terreinen. We zijn een ambitieus team en onze lat ligt hoog, dit betekent dat er veel projecten zijn. Je laat de verantwoordelijkheid daar waar die moet zijn, maar houdt de koers, voortgang en gezamenlijkheid van deze projecten scherp in het oog.
De adjunct directeur geeft leiding aan een deel van de schoolleiding en enkele OOP’ers, daarnaast ben je de plaatsvervanger van de directeur. Samen met de collega’s uit de schoolleiding hou je de dagelijkse organisatie van de school goed draaiende.
 
Wij bieden: 
 • een prachtige school met accent op de pijlers sport, cultuur en internationalisering;
 • een school die haar leerlingen uitdaagt hun grenzen te verkennen en te verleggen. Het streven is een zo hoog mogelijk diploma en een houding die sociaal, creatief en kritisch is;
 • een gedreven en enthousiast team dat volop ontwikkelt en trots is op de school; 
 • een functie met veel verantwoordelijkheid en veel ruimte om je eigen goede ideeën in te zetten en die tevens vraagt om een grote mate van zelfstandigheid.
 
 

Eisen

Opleiding
Overige
Functie-eisen
Wie zoeken wij?  
Als adjunct-directeur pas je goed bij wie we zijn: nuchter, opbouwend kritisch, gestructureerd en duidelijk over regels. Tegelijkertijd ben je niet halsstarrig en weet je regels met de menselijke maat toe te passen. Je hebt daarbij oog voor het primaire proces en de praktische gang van zaken en je bent pragmatisch. Je handelt vanuit vertrouwen en durft ruimte te geven.
Je bent de plaatsvervangend directeur, dit betekent dat je er staat als de situatie hierom vraagt. Je neemt verantwoordelijkheid en doet wat nodig is. Je bent besluitvaardig en kan een genomen besluit goed uitleggen, binnen en buiten de school, zowel schriftelijk als mondeling. Je beschikt over de kwaliteiten om je empathisch op te stellen en tegelijk een duidelijke boodschap te geven als dit nodig is.
Je hebt aantoonbare leidinggevende kwaliteiten, je geeft ruimte en weet ook goed grenzen aan te geven. Je weet hoe het werkt binnen een school en je houdt ervan dat het goed georganiseerd is. Je  geeft ruimte aan initiatieven vanuit alle geledingen. Je beschikt over een helicopterview en je kunt op tactvolle wijze met de belangen van de verschillende partijen omgaan. Je houdt het overzicht, bewaakt de voortgang en ook als het even moeilijk wordt, zet jij door. Zodat wat we starten ook een mooie afronding krijgt. En de successen die vieren we!
Je verantwoordelijkheid op het gebied van financiën, formatie en facilitaire zaken, vraagt een scherp cijfermatig oog. Je houdt goed overzicht en houdt belanghebbenden goed op de hoogte. Je hebt een goed vermogen om zaken diepgaand te analyseren op basis van adequate informatieverzameling en deze in verband te brengen met alle factoren die binnen de school een rol spelen bij het geven van goed onderwijs.
 
Selectie-eisen: 
 • HBO / WO denk- en werkniveau; 
 • je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met financiën, personeel & organisatie, ICT en facilitaire zaken; 
 • je hebt een onderwijsbevoegdheid of ruime ervaring in een vergelijkbare functie in een non-profit organisatie.
 • je hebt aantoonbare affiniteit met het onderwijs en weet hoe het werkt binnen een school.
 • Je hebt zicht op de leefwereld van jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar;
 • je hebt aantoonbare leidinggevende kwaliteiten;
 • je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en ervaring met het ontwikkelen en opstellen van beleid;
 
Het Atlas College
Het Atlas College verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in de regio’s West-Friesland en Waterland vanuit drie plaatsen: Hoorn (Copernicus SG, OSG West-Friesland en SG Newton), Medemblik (SG De Dijk) en Edam (SG De Triade). Samen bieden wij onderwijs aan 4400 leerlingen met de havo, mavo, vmbo, atheneum en gymnasium. In Hoorn is een ondersteunend servicecentrum. Het openbare karakter van het Atlas College is zichtbaar door leerlingen van alle gezindten bij elkaar te brengen. Iedereen is welkom. Leerlingen leren actief en kritisch bij te dragen aan de vormgeving van een pluriforme en democratische samenleving. Binnen gemeenschappelijke kaders vullen de scholen deze doelstellingen op eigen wijze in. Niet voor niets heeft elke school binnen het Atlas College een eigen 'gezicht'. Dit biedt leerlingen (en ouders) de mogelijkheid bewust te kiezen voor de school die het beste aansluit bij hun mogelijkheden, wensen en ambities.
Het Atlas College verzorgt uitstekend onderwijs, op maat voor elke leerling. Alle leerlingen komen met plezier naar school en treffen er een prettig, veilig leer- en leefklimaat. Het Atlas College streeft ernaar als werkgever en als onderwijsaanbieder leerlingen en medewerkers te leren schitteren.
De scholen binnen het Atlas College hanteren daarbij de volgende kernwaarden:
 • Toegankelijkheid: Iedereen is welkom, we hebben voor iedereen een plek én een aanbod;
 • Diversiteit: We leren van verschillen
 • Duurzaamheid: We werken en leren voor nu en morgen.
De kernwaarden en ambities vormen de rode draad in wat de Atlasscholen verbindt.
Als adjunct-directeur van de Copernicus SG wordt er met enige regelmaat ook een beroep op je gedaan om je expertise in te zetten voor het Atlas College als geheel, door aan diverse overleggen deel te nemen of taken op je te nemen.
 
 

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt gewaardeerd conform de CAO VO. Je krijgt een aanstelling voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar (met uitzicht op onbepaalde tijd)

 

Over Copernicus SG

Naam school
Adres
Nieuwe Steen 11, 1625HV Hoorn Noord-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Dhr. Pol Hinke
Niveau
vmbo, mavo, havo, vwo
Omschrijving
Schoolportret

De Copernicus is een school met sterke waarden. Het is belangrijk dat je ziet wat iemand nodig heeft, zowel richting een leerling als naar een collega, en ook wat ouders en collega’s kunnen doen om dat te bewerkstelligen. Onze focus ligt altijd op het leerproces van het kind, op maatwerk, op tot ontwikkeling komen. De Copernicus is gelegen in West-Friesland en dat voel en merk je: we zijn nuchter, opbouwend kritisch, gestructureerd en duidelijk over regels.

De Copernicus Scholengemeenschap voor mavo (vmbo-t), havo en vwo heeft zo’n 1275 leerlingen en  140 medewerkers. De school is een locatie van het Atlas College. Er is aansluiting bij het samenwerkingsverband West-Friesland waar het gaat om passend onderwijs en we zijn een regionale opleidingsschool. We zijn ons bewust van de samenwerkingswens in de regio om het onderwijs met elkaar te versterken.
 
De directie van de Copernicus bestaat uit de directeur en de adjunct-directeur. De schoolleiding wordt gevormd door de directie, de vijf afdelingsleiders en het hoofd organisatie en beheer.
 
Voor een nog beter beeld over onze school verwijzen we naar de website: https://copernicus.atlascollege.nl. 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de heer P. Hinke, directeur: 0229-236344.

De sluitingsdatum van de vacature is 25 januari 2021.

Noteer alvast in je agenda dat de selectiegesprekken plaatsvinden op 4 en 11 februari 2021.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.