Vacature VCE201116 Individueel begeleider 0,5 fte in Eindhoven

Onderwijs

Vacature

Functietitel
VCE201116 Individueel begeleider 0,5 fte 
Datum online
2020-11-16 16-11-2020
Sluitingsdatum
9-12-2020
Met ingang van
16-11-2020
FTE
0,5
Omschrijving
Vacature Individueel Begeleider 0,5 fte
Vakcollege Eindhoven
Jij gaat het maken!

De functie:
Heb je een groot hart voor onderwijs en zorg voor leerlingen, dan zijn wij vast op zoek naar jou!
Als individueel begeleider van Vakcollege Eindhoven haal je voldoening uit de begeleiding en uitvoering van de zorg voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het vmbo-basis en -kader.
Je werkt graag samen met verschillende disciplines, zoals leerlingen, ouders, docenten en zo nodig externe hulpverleners. Je ondersteunt leerlingen, ouders en docenten in het onderwijsleerproces met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden is de begeleiding van je collega’s bij de uitvoering van ondersteuningsactiviteiten. Je draagt bij aan de professionalisering van collega’s door het overdragen van kennis op pedagogisch, sociaal-emotioneel en didactisch gebied. Je zult onderdeel zijn van het ondersteuningsteam bestaande uit de ondersteuningscoördinator, orthopedagoog en instructeur IRK.

Van onze nieuwe collega verwachten we:
• aantoonbare kennis en vaardigheden m.b.t. de pedagogische, sociaal-emotionele en didactische begeleiding van leerlingen zowel op individueel- en/of groepsniveau;
• aantoonbare kennis van de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs;
• kennis van ontwikkeling gerelateerde problematieken;
• ervaring binnen het onderwijs en affiniteit met het ondersteunen en coachen van collega’s m.b.t. de ondersteuningsbehoefte van de leerling;
• een professional die voorbeeldgedrag laat zien in de samenwerking met verschillende disciplines;
• enthousiasme om te werken in een innoverende omgeving;
• oog voor de individuele leerling en zijn/haar kwaliteiten;
• zelfstandig in staat om de geboden begeleiding vast te leggen in een ontwikkelingsperspectief plan (OPP);
• vaardig in gesprekvoeringen, zowel met leerlingen als met ouders en met collega’s;
• in staat om zelfstandig binnen de organisatie te bewegen.

De instructeur heeft een HBO denk- en werkniveau. Daarnaast is affiniteit met de doelgroep en onderwijs een pré.

Wat mag je van ons verwachten:
Het betreft een functie ter vervanging voor het huidige schooljaar met ingang van februari 2021.
Je ontvangt een marktconform salaris (functieschaal 8). Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen. Daarvoor krijg je bij ons alle ruimte. Je bent zelf eigenaar van je persoonlijke ontwikkeling en eigen loopbaan.

Onze school:
Vakcollege Eindhoven maakt deel uit van Scholengroep Het Plein. Het Plein bestaat uit zes locaties. Het Plein kan daardoor voor alle jongeren van 12 tot en met 18 jaar het juiste onderwijs verzorgen.

Vakcollege Eindhoven is een kleinschalige school voor vmbo met basis- en kaderberoepsgerichte vakroutes, te weten de vakmanschapsroute ‘Techniek & Vakmanschap’ en ‘Zorg & Welzijn’. De leerlingen krijgen les in vmbo-basis/kader klassen om zo op hun eigen niveau te kunnen werken. In het derde leerjaar wordt bepaald op welk niveau de leerlingen examen gaan doen. Vakcollege Eindhoven is Lid van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges. De school heeft een samenwerkingsverband met het Summa College (mbo) en bedrijven en instellingen uit de regio. Daarnaast is de school een Topsport Talentschool (LOOT) Vakcollege Eindhoven telt circa 370 leerlingen.
De leerlingpopulatie van Vakcollege Eindhoven is divers. Het uitstroomperspectief is vmbo-basis of -kader. Er zijn leerlingen die regulier, zonder extra ondersteuning de schoolloopbaan doorlopen, maar er zijn ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om uiteindelijk tot een diploma te komen. De extra ondersteuning die nodig is moet natuurlijk binnen de mogelijkheden van de school liggen.

Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften worden zoveel mogelijk in de reguliere lessen in de eigen klas ondersteund. Indien deze ondersteuning niet afdoende is, wordt ondersteuning geboden op groeps- of individueel niveau. Een beperkt aantal leerlingen komt in aanmerking voor extra ondersteuning door een individueel begeleider. Deze leerlingen hebben allemaal een ontwikkelingsperspectief plan zoals vastgesteld is door de wet ‘passend onderwijs’.

Wil je meer weten?
Bezoek dan vooral de website www.vakcollegeeindhoven.nl en www.omo.nl voor meer informatie. Als je daarna nog vragen hebt, kun je contact opnemen met
Bibi Tielemans via b.vanhest@sghetplein.nl of 040-2114680.

Geïnteresseerd?
Hebben we je weten te interesseren? Solliciteer dan via www.omo.nl, op deze website kun je je motivatiebrief en CV uploaden.
Solliciteren kan t/m 9 december 2020.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 15 december 2020.
Sollicitaties via mail worden niet in behandeling genomen.

Over Vakcollege Eindhoven

Naam school
Adres
Piuslaan 93, 5643PT Eindhoven Brabant
Denominatie
Rooms-Katholiek
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Zie omschrijving
Omschrijving
Scholengroep Het Plein biedt alle vormen van onderwijs voor alle 12- tot 18-jarigen.
Sint-Joriscollege school voor gymnasium, atheneum, havo, mavo en het project Kunst & Cultuur en de Topsport Talentschool (LOOT).
   
Aloysius De Roosten een kleine mavo school met een eigen karakter en veel aandacht voor elke leerling. De onderbouw bestaat uit een determinatieperiode, zodat ook leerlingen met een gemengd schooladvies welkom zijn. Daarnaast verzorgt de school onderwijs voor leerlingen met een lwoo-indicatie.
   
Antoon Schellenscollege
 een school voor breed vmbo voor lwoo-leerlingen. Antoon Schellenscollege heeft uitsluitend onderbouw.
   
Vakcollege Eindhoven hier volgen leerlingen vmbo-b of vmbo-k. Leren in de praktijk staat centraal. Door een samenwerking met ROC Eindhoven gaan leerlingen uiteindelijk met een MBO diploma niveau 1 of 2 van school na 6 jaar.
   
Praktijkschool Eindhoven een school voor praktijkonderwijs met uitstroom naar de arbeidsmarkt en/of het MBO.
   
Pleinschool Helder een school voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en/of AD(H)D op vwo/havo niveau. De school biedt leerlingen structuur en duidelijkheid door kleine groepen te hanteren (maximaal twaalf leerlingen), een goede zorgstructuur te creëren en individualiserend onderwijs te bieden. Pleinschool Helder wil bijdragen aan de vorming van leerlingen tot jongvolwassenen die in staat zijn om uiteindelijk een studie op een hbo of universiteit te volgen.
Bijzonderheden
Het Vakcollege Eindhoven maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.