Vacature Technisch Onderwijsassistent (m/v) in Nijmegen

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Technisch Onderwijsassistent (m/v) 
Plaatsingsdatum
2020-10-16 16-10-2020
Sluitingsdatum
1-11-2020
Met ingang van
1 januari 2021
Referentienummer
GYM--003
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk
FTE
0,6 - 0,8 fte
Omschrijving
Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen zoekt met ingang van 1 januari 2021 een:
 
 
Technisch Onderwijsassistent (m/v)
0,6 – 0,8 fte
 
 
Werkzaamheden
De technisch onderwijsassistent verricht op de eerste plaats ondersteunende werkzaamheden voor de sectie natuurkunde, en werkt nauw samen met de TOA’s (scheikunde, biologie en science) in een team. Verder kunnen er ook andere ondersteunende werkzaamheden zijn waarvoor een beroep op de TOA’s gedaan kan worden.
 
Functie-eisen
U bent in het bezit van een TOA bevoegdheid of aantoonbare kennis van het vak natuurkunde. 
 
Competentieprofiel
Voor deze functie zijn de volgende competenties van belang: samenwerken, klantgerichtheid, betrokkenheid, flexibiliteit, initiatiefrijk, pedagogisch, zelfreflectie en didactisch.
 
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke vacature voor één jaar met uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid en voldoende formatieruimte op werkgeversniveau. De salariëring geschiedt op basis van functieschaal 6 van de CAO VO met een maximum van € 2.785,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling.
 
Meer informatie
De vacature is zowel intern als extern uitgezet. Gezien ons beleid hebben interne kandidaten voorrang. Voor meer informatie over deze vacature en voor de functieomschrijving kunt u contact opnemen met de afdeling P&O (mw. I. Rosendaal), tel. 024-3220606, of per e-mail i.rosendaal@stedelijkgymnijmegen.nl. Voor meer informatie over het Stedelijk Gymnasium verwijzen we u graag naar de website www.stedelijkgymnijmegen.nl.
 
NB: van 19 oktober 2020 tot en met 23 oktober 2020 is de school gesloten i.v.m. de herfstvakantie.
 
Solliciteren
U kunt tot en met zondag 1 november reageren door op onderstaande button te klikken.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
6

Over Stedelijk Gymnasium Nijmegen

Adres
Kronenburgersingel 269, 6511AS Nijmegen Gelderland
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Dhr. H. De Bie
Niveau
gymnasium
Omschrijving
Rector Ronald van Bruggen: ‘Het motto van de school is ‘kennis, ontplooiing, vriendschap’. Deze drie begrippen zijn voor ons nadrukkelijk gelijkwaardig. Met ‘vriendschap’ drukken we ons streven uit naar een prettige schoolcultuur met onderlinge verbondenheid waarin leerlingen en medewerkers tot optimale prestaties kunnen komen. Met de expliciete vermelding van ‘kennis’ in ons motto geven wij aan dat wij het verwerven van kennis zien als een uitdaging voor onze leerlingen en als basis voor verdere ontwikkeling. Met ‘ontplooiing’ willen we uitdrukken dat de persoonlijke groei van onze leerlingen, in de meest ruime betekenis van het woord, een van onze belangrijkste drijfveren vormt.’ 
 
Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen is een van de grootste zelfstandige gymnasia van Nederland. In hartje Nijmegen, vlak bij de vroegste Romeinse resten, krijgen leerlingen onderwijs in het teken van ‘kennis, ontplooiing, vriendschap’. In een open klimaat en binnen een breed onderwijsaanbod werken zij aan een evenwichtige opbouw van kennis en vaardigheden. De hoog opgeleide docenten en het moderne, goed geoutilleerde gebouw bieden daartoe optimale mogelijkheden.
 
Kennis speelt een centrale rol op de school. Een leerling maakt zich kennis eigen en moet die ook kunnen toepassen in andere situaties. Hij moet er ook de uitdaging in vinden weer verder te leren. Tegelijkertijd traint hij vaardigheden die voor effectief leren nodig zijn.
Leerlingen kunnen veel en al hun talenten verdienen ontplooiing. Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen biedt daar brede en gevarieerde mogelijkheden voor. Leerlingen verschillen in capaciteiten, ambities en achtergronden. Zij hebben daar aandacht voor met een groot vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen.
 
Goed onderwijs begint met openheid en respect. Zij werken hard aan een cultuur waarin goede onderlinge relaties kunnen ontstaan en groeien. Dit doen ze door kansen te bieden, uit te dagen en uit te nodigen. Leerlingen hebben vele mogelijkheden om buiten de lessen actief te zijn. Bijvoorbeeld in het verbredingsproject, in de leerlingenraad of -commissies, in het organiseren en verwezenlijken van eigen initiatieven.
 
Het uitgangspunt is dat een leerling die toegelaten is ook de eindstreep haalt. Ze proberen onderpresteerders tijdig te onderkennen en begeleiden faalangstige leerlingen. De uitgebreide leerlingbegeleiding resulteert in een onderwijskundig hoog rendement. Het grootste deel van de leerlingen doet examen in meer dan het vereiste aantal vakken.
Door de kleinschaligheid blijven leerlingen en docenten zich veilig en vertrouwd voelen binnen de school. De school is ingedeeld in afdelingen onder-, midden-  en bovenbouw. De twee jaarlagen per afdeling worden geleid door afdelingsleiders die verantwoordelijk zijn voor de organisatie, het onderwijs en de personeelszorg.
Bijzonderheden
Unieke kenmerken:
Leerlingen kunnen zich - ook buiten de klas - verdiepen in onderwerpen waar zij speciale belangstelling voor hebben: In de bovenbouw kunnen leerlingen colleges volgen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
 
Extra:
Gecertificeerde begaafdheidsprofielschool, Olympiadeschool en regionaal expertisecentrum voor onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen.
De school voert sinds 2012 het door het ministerie van OC&W toegekende predicaat excellente school.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.