Vacature SOND006 Medewerker ICT in Veldhoven

Onderwijs

Vacature

Functietitel
SOND006 Medewerker ICT 
Plaatsingsdatum
2020-10-14 14-10-2020
Sluitingsdatum
30-10-2020
Met ingang van
14-10-2020
FTE
0,6
Omschrijving
Functienaam medewerker ICT 0,6 fte 

 
Activiteiten Bedienen van c.q. werken met apparaten, systemen, gereedschap, Instrumenten. 
 
Ons Middelbaar Onderwijs  
De raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is het bevoegd gezag van de school. De rector/algemeen directeur is, op basis van het OMO-directiestatuut, integraal eindverantwoordelijk voor de hem/haar door de raad van bestuur opgedragen taken en is daarvoor rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van de raad van bestuur. De rector/ algemeen directeur draagt zorg voor de primaire taken en de daarbij behorende ondersteunende processen van de school. 
 
Ict-beheerder  
De medewerkers van het ic- domein zijn belast met het beheren en operationeel houden en beveiligen van informatiesystemen en de netwerkinfrastructuur, alsmede het ondersteunen van de gebruikers vanuit het perspectief van functioneel beheer. Daarnaast adviseren sommige functionarissen de directie op het gebied van ict-ontwikkelingen. Het ict-domein valt onder een directielid of een daartoe aangewezen leidinggevende en kan bestaan uit een ict-ondersteuner, een ict-beheerder en een eerste medewerker ict.  
 
Deze functie komt voor bij scholen voor het voortgezet onderwijs die beschikken over een ictinfrastructuur voor zowel het onderwijs als de ondersteunende diensten. De ict-beheerder is belast met het beheren, operationeel houden en ontwikkelen van het netwerksysteem en de daarop draaiende hard- en software alsmede de gebruikersondersteuning. Daarnaast kan de ict-beheerder applicaties en softwarepakketten beheren en een bijdrage leveren aan de applicatieontwikkeling voor nieuw te ontwerpen informatiesystemen. 

Werkzaamheden 

- Het bewaken van de belasting van de technische infrastructuur van het systeem en het, aan de hand van gebruiksprognoses, doen van voorstellen voor capaciteitsaanpassingen. 

- Het ontwikkelen van back-up- en beveiligingsprocedures en het toezien op de naleving ervan. 


- Het installeren en operationeel maken van onderdelen van het netwerk (o.a. hardware- en softwarepakketten) 

- Het, op basis van vooronderzoek en praktijkervaringen, doen van voorstellen voor verbetering c.q. optimalisatie van het systeem. 

- Inventariseert en stemt de wensen van gebruikers af bij wijziging of uitbreiding van de applicaties en beoordeelt wensen op productietechnische uitvoeringsmogelijkheden, organisatorische randvoorwaarden, alsmede de vastgestelde automatiseringsstandaarden van de onderwijsinstelling en vertaalt deze in op de gebruikerswensen afgestemde programmatuurwijzigingen 

- Het ondersteunen van de netwerkgebruikers. 

- Draagt informatie aan voor het opstellen van de functionele ontwerpen. 


- Ondersteuning bieden aan 1’st lijns-werkzaamheden. 
Bv het verhelpen van storingen aan PC- en randapparatuur ( Beamers, Printers ,Camera’s) 

- Verzorgt instructie, voorlichting en opleiding van gebruikers. (gebruikershandleidingen) 

- Technische ondersteuning digitaal toetsen (Cito , Centrale examens) 

- Verricht in roosterdienst helpdesktaken, zoals het beantwoorden van vragen van gebruikers, het registreren van calls (klachten en hulpverzoeken) inzake problemen en storingen, lost deze zo mogelijk op of schakelt in- of externe specialisten in. 


Kennis en vaardigheden: 

- Opleidingsniveau: afgerond MBO-niveau 4 ICT Beheer. 

- Kennis van de mogelijkheden van het interne besturingssysteem, (de hard- en softwarecomponenten van de) netwerksystemen en -architectuur, van de informatiesystemen en van de gebruiksmogelijkheden/administratieve voorschriften van de systemen en netwerkarchitectuur en de daarbij behorende randapparatuur 

- Kennis van de structuur en werkwijze van de instelling; - inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe systemen en systeembeheer 

- Inzicht in de informatiebehoefte van de scholengemeenschap;- vaardigheid in het signaleren/opsporen en onderkennen van de aard van storingen in systemen en netwerkarchitectuur en vaardigheid in het installeren van systeem- en netwerkcomponenten; 


- Vaardigheid in het creatief omgaan met problemen en het beoordelen van gebruikerswensen en vertalen in programma's van eisen 

- Inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de applicaties (programmeren is een pre) 

- Vaardigheid in het installeren van software/ hardware en het verhelpen van storingen. 

- Inzicht in de gebruiksmogelijkheden en derhalve de te ondersteunen activiteiten 

- Vaardigheid in begeleiden van gebruikers zowel leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar als medewerkers van de school. 


- Teamplayer die goed kan samenwerken met de andere leden van de afdeling ICT 

- Kennis van Beeld en Geluid

Over Sondervick College

Naam school
Adres
Knegselseweg 30, 5504NC Veldhoven
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Zie omschrijving
Omschrijving
Het Sondervick College organiseert het onderwijs in kleinschalige eenheden binnen de Campus. Leerlingen hebben te maken met een vaste groep docenten en ondersteunend personeel. Dat principe wordt komend schooljaar verder versterkt door de afdelingsteams nog meer ruimte te geven eigen keuzes te maken, gericht op hun leerlingen. Bij buitenschoolse activiteiten, in de onderwijsorganisatie en in de begeleiding gaan we nog beter aansluiten bij talenten van de leerlingen. We maken ons sterk om, nog meer dan de afgelopen jaren, voor alle leerlingen een eigen “thuisgebouw” te geven.
Bijzonderheden
Het Sondervick College behoort tot de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), een schoolbestuur van meerdere middelbare scholen in Noord-Brabant

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.