Vacature Directeur in Rotterdam

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Directeur 
Plaatsingsdatum
2020-10-13 13-10-2020
Sluitingsdatum
30-10-2020
FTE
1,0
Omschrijving
Ons verhaal
Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken.
Ongeveer 75 scholen vallen onder onze stichting, waaronder OBS het Landje.

OBS het Landje
Het Landje is een grote openbare basisschool in het historisch centrum van Rotterdam. We zijn een grote school: rond de 700 leerlingen en 55 medewerkers, waaronder 35 leerkrachten. De school kenmerkt zich door het kunstzinnig profiel en heeft als missie: Door ons onderwijs ontwikkelen kinderen zich tot creatieve, verantwoordelijke en zelfstandige mensen met oog voor een ander en de wereld om hen heen. Openheid, verantwoordelijkheid, diversiteit en een prettige sfeer kenmerken onze school. In ons adaptieve onderwijsconcept zijn cultuur en creativiteit geïntegreerd.

Per 1 januari 2021 ontstaat, vanwege een promotie van de huidige directeur, een vacature voor een gedreven, ondernemende en daadkrachtige directeur.

De uitdaging
Het Landje is een kunstzinnige wereldschool in het hart van Rotterdam. Jij bent als directeur van het Landje een leider met een onderwijshart, die ook bestuurlijke knopen kan doorhakken, hét gezicht van de school is, altijd het belang van onze school voorop stelt in contacten met andere organisaties/ambtelijke afdelingen.
 • Vanuit gevoel en verstand kiest voor ons kunstzinnige profiel en dit uitvoert, ontwikkelt en verder wil uitdragen;
 • Een sterke onderwijskundige visie heeft, kan sturen op resultaten, zonder ons profiel uit het oog te verliezen;
 • Oog heeft voor onderwijsvernieuwing en maatschappelijke ontwikkelingen volgt, en deze op inspirerende wijze kan vertalen naar strategische beleidslijnen;
 • Het ontwikkelen van een strategisch beleid tav de groei en de veranderende wijk waarin het Landje is gevestigd;
 • Een diverse populatie aan zich kan binden en zorg draagt voor een veilig pedagogisch klimaat waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen;
 • De nieuw ontwikkelde visie op ons onderwijs aan kleuters, ervaringsgericht en ontdekkend leren middels betekenisvolle spelsituaties, een warm hart toedraagt;
 • Het verder ontwikkelen van het reeds ingezette thematisch werken op diverse vlakken: wereldoriëntatie, sport, kunstzinnig onderwijs.

Wat mag je van ons verwachten?
Je krijgt de ruimte om jouw kennis en ervaring in te zetten als directeur bij BOOR en wij hebben aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling.
 • Je krijgt een salaris binnen schaal D12/13 van de cao primair onderwijs (op basis van je ervaring en opleiding) en je geniet van elf weken vakantie bij een fulltime aanstelling;
 • Het betreft een managementfunctie van werktijdfactor 1,0 .
En we hebben nog meer te bieden voor de BOOR directeur:
Stichting BOOR is een boeiende onderwijsorganisatie met een breed scala aan onderwijsvormen. Samen vervullen we een belangrijke maatschappelijke rol in de grootstedelijke context van Rotterdam. Je werkt als directeur bij BOOR met je collega-schoolleiders aan het creëren van maximale kansen voor de kinderen en jongeren in Rotterdam. Met jouw werkervaring draag je bij aan de talentontwikkeling van de medewerkers en leerlingen in deze mooie stad. Jij ondersteunt en draagt onze visie en bepaalt jouw eigen werkwijze hierin voor jouw school. De basisscholen van BOOR zijn verdeeld in vier scholengroepen, die worden aangestuurd door een bovenschools directeur. Als directeur van het Landje rapporteer je aan de bovenschools directeur van scholengroep Noord-West. Je kunt altijd sparren met collega-directeuren over vakinhoudelijke onderwerpen.

Wat neem je mee?
De directeur van het Landje is representatief, zichtbaar, open, transparant, verbindend, betrokken en een toegankelijke persoonlijkheid voor iedereen in en om de school.
Als directeur dien jij in ieder geval te beschikken over de volgende kenmerken:
 • Je bent in bezit van de afgeronde opleiding tot schoolleider;
 • Je zet de grote lijnen uit en maakt die zichtbaar, bent planmatig en proactief;
 • Je bent besluitvaardig, enthousiast, daadkrachtig, teamgericht en je hanteert een coachende stijl naar je medewerkers. Je toont belangstelling en houdt goed contact;
 • Je bent een ervaren directeur en onze voorkeur gaat uit naar iemand die ervaring heeft in een leidinggevende functie in primair onderwijs;
 • Je stimuleert de ontwikkeling en eigenaarschap van het team en faciliteert scholing;
 • Je bent communicatief sterk in een groot en divers team en de professionele cultuur je blijft waarborgen;
 • Je stimuleert en initieert de samenwerking tussen personeelsleden;
 • Je deelt in goed overleg het leiderschap met onze adjunct directeur;
 • Je biedt onze specialisten voldoende ruimte te om het onderwijs inhoudelijk vorm te geven vanuit de eigen expertise.

Hoe ziet jouw sollicitatieproces er uit?
BOOR biedt met deze vacature kandidaten de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in onze boeiende onderwijsorganisatie en met elkaar een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen in de grootstedelijke context van Rotterdam. Je werkt bij BOOR gezamenlijk aan het creëren van maximale kansen voor de kinderen en jongeren in Rotterdam.

Ben jij onze nieuwe directeur? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Solliciteer dan vóór
30 oktober a.s. Dit kan door je CV en motivatiebrief te mailen naar sollicitatie@stichtingboor.nl.
Wil je meer weten over de procedure of functie, dan kun je je vragen stellen aan Joyce Verschuur, Corporate Recruiter, via: joyce.verschuur@stichtingboor.nl of op nummer 06 – 57169642.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 46/47 (1e gespreksronde) en week 48 (2e gespreksronde). Kandidaten worden na beoordeling door de bovenschoolse selectiecommissie voorgedragen aan de benoemingsadviescommissie van de school. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de functie van directeur vindt je in bijgaand document:
BOOR-schoolleidersprofiel sector po en (v)so.Nadere informatie en solliciteren:

Over Het Landje 

Naam school
Adres
Schiedamsesingel 180, 3012BA Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Afdeling Werving
Omschrijving
In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.