Vacature Groepsleerkracht, groep 8 in Rotterdam

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Groepsleerkracht, groep 8 
Datum online
2020-11-17 17-11-2020
Sluitingsdatum
17-12-2020
FTE
0,4
Omschrijving

Vacature op de mooiste school in het Oude Noorden van Rotterdam
Wij zoeken een ervaren leerkracht met SUPER POWER voor de bovenbouw
Wij maken graag gebruik van jouw kracht en talent 0,2 wtf


Ons verhaal
Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (Speciaal) Basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken.
Ongeveer 75 scholen vallen onder onze stichting, waaronder OBS De Klimop.Wat heeft OBS de Klimop jou te bieden?
 • In onze school hebben we oog voor de uniciteit van iedere leerling en dat maakt dat we doelgericht met hen werken.
 • In onze professionele schoolcultuur leidt het gedrag van alle teamleden naar de doelen van de school en naar een toename van het welbevinden van iedereen.
 • In onze school durven we keuzes te maken op het gebied van moderne middelen die een effectieve bijdrage leveren aan onderwijs en werkdrukverlichting.
 • In onze wekelijkse doelenbordsessies leren we met en van elkaar, durven we kennis te delen en nodigen we elkaar uit voor collegiale consultatie.
 • In onze school werken we vanuit ons hart: vanuit passie en bevlogenheid doen we waar we goed in zijn: lesgeven in het basisonderwijs! En dat vanuit een
 • Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd per direct: bovenbouw groep 8 en voor wtf 0,2 op de vrijdag.
 • Salarisschaal conform CAO-PO, schaal 10.

  Wat neem je mee?
 • Je gaat met plezier een verandering of vernieuwing niet uit de weg.
 • Je kunt goed overweg met digitale middelen. Het werken met chromebooks kent voor jou dan ook geen geheimen! Daarnaast kun je Snappet inzetten.
 • Je kunt planmatig handelen volgens 4D.
 • Inhaalslag- hiaten kunnen oppakken.
 • Werkend naar E-doelen basisschool.
 • Je durft jouw kwaliteiten in te zetten om cyclisch en planmatig te handelen.
 • Jij houdt van kinderen met een diverse achtergrond en kiest bewust voor deze doelgroep.
 • De kwaliteit van het onderwijs staat met jou als een huis! Je werkt samen met collega’s aan de verbetering van onze processen.
 • De competenties proactief, kritisch, zelfreflectie, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn jou niet vreemd.
 • Je vindt Jij bent ervaren (geen starters) en enthousiast en je vindt groep 8 een fantastische uitdaging.
 • Jij geniet, net als wij, van de vrijdagmiddagborrel.

  Hoe verder?

  Klinkt dit alles jou als muziek in de oren? Leuk! Neem dan contact op met Philippine van Kooten (directeur) directie@klimoprotterdam.nl of voor meer informatie via: 0627902254. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Remy Mensingh (recruiter) via telefoonnummer: 06-51053983. Wil je niet langer wachten? Stuur dan je C.V. en motivatie naar: sollicitatie@stichtingboor.nl Wil je verdere informatie over de school? Kijk dan op: www.basisschooldeklimop.nl


Nadere informatie en solliciteren:

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
10

Over De Klimop 

Naam school
Adres
Rembrandtstraat 27, 3035LL Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Contactpersoon
Afdeling Werving
Omschrijving
In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.