Vacature Coördinator veilig leefklimaat in Zaandam

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Coördinator veilig leefklimaat 
Plaatsingsdatum
2020-10-09 09-10-2020
Sluitingsdatum
1-11-2020
Met ingang van
16-11-2020
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk
FTE
0,8 - 1,0
Aantal uren
n.v.t.
Omschrijving
Het is van belang om jongeren zoveel mogelijk te laten opgroeien in een veilige omgeving. School is een belangrijke plek in het leven van jongeren. Om de veiligheid in de school en in de omgeving te bevorderen, is op een aantal scholen besloten het komend jaar te gaan werken met een coördinator veilig leefklimaat. Deze heeft als opdracht bij te dragen aan een veilig leer- en werkklimaat op en rond de school en de verbinding te leggen met activiteiten van jongeren buiten de school.

De coördinator veilig leefklimaat heeft een ‘presente’ houding en bouwt goede relaties op met de leerlingen. Als volledig lid van het schoolteam heeft hij/zij de opdracht om de collega’s te ondersteunen bij vraagstukken rondom bijvoorbeeld complex gedrag en (on)veiligheid. 

De coördinator veilig leefklimaat draagt bij aan een veiligere stad. Dit doet hij/zij door in een netwerk op te trekken met de coördinatoren van andere schoollocaties. Hierin wordt in een team samengewerkt, met elkaar en met alle benodigde partners op het gebied van veiligheid (wijkteams en de straatcoaches, jeugdboa’s, politie). Ook wordt de samenwerking gezocht met sportinstanties en religieuze instellingen.

Werkzaamheden
 • Zorgdragen voor een veilige leefomgeving in en rond de school
 • Bijhouden van (nog af te spreken) gegevens
 • Uitdrager en bewaker van het pedagogische klimaat en de veiligheid
 • Zichtbaar in de vrije ruimte, pauzes; voor- & na schooltijd
 • Begeleiden en coachen van kleine groepen of individuele leerlingen
 • Zorgdragen voor de continue professionalisering op het gebied van veiligheid in de school
 • Borgen van beleid omtrent veiligheid in schoolveiligheidsplan
 • Betrokken bij de wijde omgeving van de school, hierbij kan het nodig zijn om buiten de gewoonlijke werktijden te werken. Dit om verbindingen te leggen met andere (professionele) partners in de stad of met de nodige sociale netwerken 
Bevoegdheden en positionering
 • Neemt regie bij incidenten en legt hierover verantwoording af aan de schoolleiding
 • Draagt zorg voor procesmatige aanpak: registratie, verslaglegging, melding en afhandeling
 • Is  medeverantwoordelijk voor interne en externe communicatie over incidenten in de school

 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
ja
Opleiding
Overige
Functie-eisen
​​​​​​Kennis en vaardigheden
 • Kennis van groepsdynamiek en staat deze te sturen
 • In staat een sterke en prettige relatie met de leerlingen op te bouwen
 • Agressieregulatie en de-escalerend werken behoort tot de vaardigheden
 • Op de hoogte van de recente ontwikkelingen onder jongeren en in staat deze bij te houden
 • Begeleiden van intervisie, m.n. na incidenten
 • Neemt deel aan intervisie en scholing ten behoeve van vergroten en delen van deskundigheid
 • Toepassen van een adequate methodiek en deze borgen in de organisatie
 • Staat in goed en frequent contact met samenwerkingspartners omtrent veiligheid
 • Samenwerken in een team, zowel in de school als met de andere coördinatoren in de stad
 • Relevante ervaring in de jeugdhulp op het onderwijs
 • HBO-geschoold; Sociale of Onderwijskundige domein

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
Schaal 10 OP CAO VO
Arbeidsvoorwaarden
Wat bieden wij:
 • Een leerzame, relevante en spannende opdracht op het snijvlak tussen onderwijs en ondersteuning/begeleiding.
 • Een opdracht met kaders, maar evenveel ruimte om te doen wat jij (met je collega’s) denkt dat goed is voor een veilige leefomgeving voor jongeren.
 • Begeleiding van een ervaren projectleider, coaching on the job.
 • Dienstverband 0.8 - 1.0 fte.
 • Salaris Schaal 10 OP CAO VO.
 
Overige info:
Er zullen 3 coördinatoren veilig leefklimaat aangesteld worden op 3 verschillende scholen in Zaandam. De scholen zijn Altra College Zaanstreek, Pascal Zuid en het Trias College. Deze 3 coördinatoren vormen samen een netwerk welke wordt aangestuurd door een parttime projectleider. Samen wordt dit project verder uitgewerkt, waarbij de mogelijkheid bestaat dat meerdere scholen aansluiten.  Het project heeft een eerste duur van 2 jaar, met bij goede resultaten de ambitie om het te verlengen.
 

Over Pascal Zuid

Naam school
Adres
Middelven 2, 1504BZ Zaandam Noord-Holland
Denominatie
Samenwerking
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Dhr. M. el Jaouhari
Niveau
vmbo
Omschrijving
Pascal Zuid is een bijzondere school in de Zaanstreek. Het is onderdeel van stichting ZAAM en verzorgt samen met De Faam en Pascal College eigentijds onderwijs aan leerlingen op alle niveaus in het voortgezet onderwijs.
 
Leerlingen met een vmbo-advies, mavo-advies (vmbo-theoretische leerweg) en leerlingen met een mavo-havo-advies, kunnen op Pascal Zuid terecht. Met Praktijkschool De Faam bestaat een samenwerking om leerlingen met een praktijkadvies voldoende uit te dagen en waar mogelijk te begeleiden naar een vmbo-diploma (al dan niet binnen een leerwerktraject). Met het Pascal College worden trajecten ingericht voor leerlingen waarbij mogelijkheden worden gezien om op havoniveau uit te stromen. De school telt bijna 600 leerlingen.
 
Binnen de school worden verschillende trajecten ingericht die aansluiten op de leerbehoeften en leerstijlen van de leerlingen. Op school wordt samen gewerkt in en aan een veilige leeromgeving. Een omgeving waarin iedereen zich prettig voelt, iedereen zichzelf mag zijn en gezien en gewaardeerd wordt. De leerling ontdekt wie hij is en wat hij wil. Daarbij is aandacht voor de vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Tijdens keuzeuren is ruimte voor extra ondersteuning en begeleiding en voor talentontwikkeling.
 
 In de eerste twee jaar is op school veel aandacht voor persoonsontwikkeling, kunst en creativiteit, gezondheid en groepsvorming en wordt gewerkt aan een goede basis op het gebied van algemene- en vakspecifieke kennis. Ook bestaat er een intensieve samenwerking met voetbalclub AZ.
 
In het examenprogramma (leerjaar 3 en 4) maakt de leerling kennis met verschillende beroepsbeelden en wordt tijdens de lessen en op stage gewerkt aan algemene beroepsvaardigheden. Met de vervolgopleidingen (mbo en havo) wordt gewerkt aan mooie doorlopende leerlijnen. De school profileert zich door een vernieuwend aanbod binnen het profiel Dienstverlening & Producten.
 
Bijzonderheden
Pascal Zuid maakt deel uit van stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs met scholen in Zaanstad, Amsterdam en Monnickendam. Deze 23 scholen verzorgen voor ruim 11.000 leerlingen het onderwijs in deze regio, van praktijkschool tot gymnasium. Het zijn herkenbare, kleinschalige scholen met een eigen gezicht, oog voor de individuele leerling en met een sterke binding met de omgeving.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
reageren kan tot 1 november 2020. Uitsluitend sollicitaties via Meesterbaan worden in behandeling genomen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.