Vacature Docent onderbouw en/of bovenbouw, locatie VSO Het Passer College het Lage La...

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Docent onderbouw en/of bovenbouw, locatie VSO Het Passer College het Lage Land 
Datum online
2020-11-23 23-11-2020
Sluitingsdatum
23-12-2020
FTE
1,0
Omschrijving
Ons verhaal
Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Zo’n 75 scholen vallen onder onze stichting, waaronder VSO Het Passer College.

VSO Het Passer College
VSO Het Passer College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met internaliserende problematiek. Daarnaast hebben veel van onze leerlingen een diagnose in het autisme spectrum. Het onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen en gericht op vervolgonderwijs, arbeidstoeleiding en maatschappelijke participatie. Wij richten ons op het inrichten van een positief pedagogisch en (ortho)didactisch leerklimaat voor onze leerlingen. Het team hanteert een consistente en pedagogische benadering, die gestoeld is op het opdoen van succeservaringen en een positieve benadering. Kwalitatief goed onderwijs wordt geboden door een zorgvuldige afstemming van leermogelijkheden, planmatig handelen en interventies. Door middel van nauwkeurig volgen, observeren en onderwijs geven wordt toegewerkt naar een situatie waarin de leerling zelf, ondanks zijn beperkingen, grip krijgt op de omgeving op school en thuis. Meer informatie over Het Passer College vind je op: www.hetpassercollege.nl


Zorgcoördinator op Het Passer College
Er is al een zorgcoördinator werkzaam op Het Passer College voor 0,9 fte. Samen met deze zorgcoördinator zorgen jullie voor de zorgstructuur en leerlingenzorg op Het Passer College.
Binnen de zorgstructuur en leerlingenzorg speelt de zorgcoördinator een cruciale en aansturende rol. De functie van zorgcoördinator omvat zowel, coördinerende, coachende, beleidsvoorbereidende en beheersmatige aspecten. Hij/zij adviseert de directie en vervult in het kader van de leerlingenzorg een initiërende, motiverende, ondersteunende en bewakende rol naar collega’s. Bovendien heeft hij/zij een spilfunctie waar het gaat om het interne zorgoverleg (CvB), groot zorgoverleg, de contacten met interne en externe ondersteuners en hulpverleners en het Samenwerkingsverband betreffende de leerlingenzorg.


Wat heeft VSO Het Passer College jou te bieden?
 • Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Een werktijdfactor van 0,6, in combinatie met twee dagen leerkracht een werktijdfactor van 1,0.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden.
 • CAO-PO salarisschaal L11.
 • Kwaliteit waarborgen! Dat doen we vooral in samenwerking met al onze medewerkers.
 • Het team hanteert een consistente en pedagogische benadering, die gestoeld is op het opdoen van succeservaringen en een positieve benadering.
 • Werken in een enthousiast, collegiaal, leerlinggericht en multidisciplinair team.
Wat neem je mee?
 • Affiniteit met het onderwijs, een PABO bevoegdheid of een eerste of tweedegraads bevoegdheid is een vereiste.
 • Je geeft de leerlingen een veilig en vertrouwd gevoel en kunt goed een luisterend oor bieden.
 • Je bent een duizendpoot, je bent flexibel en kan makkelijk schakelen.
 • Je bent proactief, een ondernemer en toont daadkracht.
 • Je bent communicatief vaardig.
 • Je bent creatief en oplossingsgericht.
 • Je houdt je bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling én de didactische ontwikkeling van de leerlingen.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je kunt goed het overzicht bewaren.
 • Je hebt affiniteit met het cluster 4 onderwijs en je kunt samenwerken in een multidisciplinair team.
 • Je hebt kennis van het autisme spectrum, depressieve klachten en/of een angststoornis.
 • Opleiding tot zorgcoördinator of soortgelijke opleiding is een pré.
Hoe verder?
Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Voor informatie of vragen kun je bellen of appen met Remy Mensingh (Corporate Recruiter) via: 06 – 5105 3983. Word jij onze nieuwe zorgcoördinator? Stuur dan je cv en motivatie naar: sollicitatie@stichtingboor.nl.

Nadere informatie en solliciteren:

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
11

Over De Piloot 

Naam school
Adres
Nieuwe Ommoordseweg 30, 3068BT Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Contactpersoon
Afdeling Werving
Omschrijving
De Piloot is een cluster 4 school.
Cluster 4 scholen plaatsen en begeleiden leerlingen met onderwijsbelemmeringen als gevolg van diverse vormen van gedragsproblematiek. Naast inhoudelijke toelatingsargumenten is een Toelatingsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband van de huidige school van uw kind noodzakelijk.
Met betrekking tot de basisschoolvestigingen (S.O. afdelingen) van de Piloot kan gemeld worden dat de school in haar nu haast 50 jarige bestaan een uitgebreide expertise opgebouwd heeft in de opvang en begeleiding van kleuters en kinderen met:
 • Onderwijsbelemmeringen en leerproblemen.
 • Gedrags- en psychiatrische stoornissen, zoals kinderen met;
 • hyperactiviteit (ADHD),
 • kinderen met stoornissen binnen het autistisch spectrum (ASS) zoals PDD-NOS, syndroom van Asperger
 • hechtingsstoornissen.
 • oppositioneel opstandige gedragsstoornissen
Met betrekking tot de voortgezet onderwijsvestiging van het Passer College (V.S.O. afdeling van de Piloot): de  school heeft inmiddels een jarenlange expertise opgebouwd met leerlingen die een veilige en vertrouwde schoolomgeving vragen als gevolg van autisme, teruggetrokken gedrag of bijv. angsten.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.