Vacature Leerkracht groep 5 in Rotterdam

Onderwijs

Over obs Charlois

Naam school
Adres
Clemensstraat 117, 3082CE Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Afdeling Werving
Omschrijving
Positieve sfeer en kwaliteit!

Uw kind, onze gezamenlijke zorg.


 
Visie
Onderwijs op OBS Charlois wordt gegeven in een positieve sfeer, waarbij de leerlingen zijn ingedeeld middels het leerstofjaarklassensysteem. De  speerpunten van onze school zijn gericht op  de domeinen taal, lezen en rekenen. Binnen alle  domeinen hanteren de leerkrachtenhet directe instructiemodel.De groepen 1 en 2 werken volgens de principes van Kaleidoscoop en waar mogelijk worden in de groepen 3 t/m 8 de uitgangspunten van Kaleidoscoop meegenomen.

Iedereen op OBS Charlois kent en benut zijn kwaliteiten, voelt zich veilig en betrokken en neemt zijn verantwoordelijkheid! 

Wij hebben op school ons onderwijs zo georganiseerd dat wij met 14 groepen werken. Omdat dit een grote organisatie is hebben wij gekozen voor een stafmodel. In de staf worden alle zaken besproken die de school aangaan.
De staf bestaat uit de volgende personen: de directeur, de adjunct-directeur, de bouwcoördinatoren  en een intern begeleider. Elke bouwcoördinator vertegenwoordigt zijn/haar bouw in de staf. Deze leden van de staf hebben binnen de staf stemrecht. De interne begeleiding heeft een adviserende rol. De school is verdeeld in drie bouwen:
  • De onderbouw bestaat uit de groepen 1/2.
  • De middenbouw bestaat uit de groepen 3 tot en met 5.
  • De bovenbouw bestaat uit de groepen 6 tot en met 8.

Vacature

Functietitel
Leerkracht groep 5 
Plaatsingsdatum
16-7-2020
Sluitingsdatum
16-8-2020
FTE
1,0
Omschrijving
Obs Charlois is een goed presterende school met een grote diversiteit in populatie van rond de 260 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. De school staat in de mooie wijk Oud-Charlois en maakt deel uit van de Children’s Zone Oud-Charlois.

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een klassikaal aanbod met differentiatie naar onderwijsbehoefte. Naast het reguliere lesprogramma krijgen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 wekelijks tien uur extra leertijd, die voor zes uur onder schooltijd wordt ingevuld met extra Taal, Rekenen, bewegingsonderwijs (Lekker Fit), muziek (IKEI), Programmeren, Engels en Techniek. Deze lessen worden deels gegeven door eigen leerkrachten en deels door aan de school verbonden vakkrachten. De overige vier uur wordt ingevuld na schooltijd met keuze-lessen, gegeven door externe vakkrachten.
Op obs Charlois hanteren we een continurooster voor alle groepen van 8.15 uur tot 15 uur en de woensdag tot 12 uur (groepen 1,2) en tot 13 uur (groepen 3 t/m 8). Tijdens de uren van de vakkrachten heeft de groepsleerkracht dagelijks tijd voor niet-lesgebonden taken en een lunchpauze.

De leerkrachten die op obs Charlois werken, zijn deskundig en zeer gemotiveerd. Er heerst dan ook een positieve sfeer bij ons op school. Dit uit zich in de goede resultaten die de leerlingen behalen bij de toetsen uit ons leerlingvolgsysteem, maar blijkt ook uit de tevredenheid van leerlingen, ouders en de onderwijsinspectie.
Begeleiding van een nieuwe leerkracht is bij ons dan ook vanzelfsprekend.
En kom je met de auto, dan is parkeren bij ons gratis!

De nieuwe collega die wij zoeken:
  • Heeft een pabo-diploma of gaat binnenkort hiervoor afstuderen
  • Heeft werkervaring in of affiniteit met de middenbouw
  • Heeft werkervaring in of affiniteit met kinderen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen
  • Heeft werkervaring in of affiniteit met het werken binnen een culturele diversiteit
  • Is gedreven, positief kritisch en denkt mee in oplossingen
  • Is meer dan voldoende competent en werkt planmatig aan zijn/haar ontwikkeling

Wil je nog meer weten over onze school? Bel gerust met de directie van de school, Lydia van den Hoonaard 06-34557166. Of kijk op onze website www.obscharlois.nl

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken? Stuur dan z.s.m. een motivatiebrief met c.v naar:
sollicitatie@stichtingboor.nl

Nadere informatie en solliciteren:
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.