Vacature Adjunct-directeur De Plevier, Rotterdam (0,6-0,8) in Hoogvliet Rotterdam 

Onderwijs

Over De Plevier 

Naam school
Adres
Plevier 97, 3191GA Hoogvliet Rotterdam 
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Afdeling Werving
Omschrijving
In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
Adjunct-directeur De Plevier, Rotterdam (0,6-0,8) 
Plaatsingsdatum
13-7-2020
Sluitingsdatum
29-8-2020
FTE
0,6-0,8
Omschrijving
Per 1 januari 2021 zijn wij op OBS de Plevier op zoek naar een:


ADJUNCT-DIRECTEUR
om ons team te versterken en om zich voor langere tijd aan onze school te binden.
De Plevier, onderdeel van Stichting BOOR, is een reguliere openbare basisschool die zich profileert als een sportieve school. De Plevier staat in Boomgaardshoek in Hoogvliet Rotterdam en verzorgt onderwijs aan ruim 400 leerlingen verdeeld over 16 groepen. Het onderwijs wordt verzorgd door een team van 32 teamleden, die allen streven naar een veilige en vertrouwde school voor alle leerlingen. Wij staan voor een goed pedagogisch klimaat waarin iedereen ongeacht cultuur, overtuiging of achtergrond welkom is. De school besteedt dan ook veel aandacht aan (sportief) gedrag tijdens de lessen. Daarnaast zitten wij als school in de ontwerpfase van een geheel nieuw schoolpand, dat nauw aan moet gaan sluiten bij onze visie op onderwijs. De verwachting is dat de bouwfase start in het schooljaar 2021 – 2022.

Taken en verantwoordelijkheden van de adjunct-directeur:
 • Mede verantwoordelijk voor een uitdagende en stimulerende leer- en werkomgeving
 • Levert bijdrage aan onderwijs- en kwaliteitsbeleid op de lange termijn en houdt zich bezig met visieontwikkeling
 • Is in staat om complexe vraagstukken aan te pakken op school- en wijkniveau
 • Begeleidt en stuurt de leerontwikkelteams
 • Het uitvoeren van operationeel management
 • Het bewaken van de voortgang van de processen in de school en gericht op de nieuwbouw
 • Draagt actief bij aan het uitvoeren van ontwikkelingsgericht personeelsbeleid
Op de Plevier werken wij als team bouwdoorbroken met elkaar. Dit doen wij in verschillende leerontwikkelteams, die inhoudelijk aan beleidsontwikkeling werken, gerelateerd aan de pijlers van de school. Als directie werken wij op basis van vertrouwen en krijgen leerkrachten de vrijheid om te experimenteren om de onderwijskwaliteit te blijven verbeteren. Als team willen wij op schoolniveau nog verder naar elkaar toegroeien en zoeken wij iemand die met humor en een kritische blik hier een belangrijke bijdrage in levert. Wij zoeken iemand voor 0,6 – 0,8 fte waarbij de mogelijkheid bestaat om uit te breiden naar 1,0 fte wanneer de adjunct-directeur ook lesgevende taken op zich neemt.


Welke kwaliteiten zoeken wij in de adjunct-directeur
 • Je hebt hart voor openbaar onderwijs
 • Je hebt een achtergrond in het onderwijs
 • Je verbindt en inspireert
 • Je weet het team te motiveren en te coachen in hun ontwikkeling
 • Je bezit de Rotterdamse aanpak en toont initiatief
 • Je bent communicatief sterk
 • Je bent kritisch, reflectief en positief ingesteld
 • Je bent geregistreerd als schoolleider of voornemend om je binnen twee jaar te registreren

Wat bieden wij
 • Werken in een ervaren en sterk team
 • Ruimte om je verder te ontwikkelen en je talenten effectief te benutten in de dagelijkse praktijk
 • Salaris conform CAO PO. Functie A10 of A11 gebaseerd op eerdere werkervaring
 • Gratis parkeergelegenheid

Interesse?
Wij ontvangen graag vóór 11 september je motivatiebrief en curriculum vitae via jwestra@obsdeplevier.nl. Mocht je meer informatie willen over de inhoud van de functie, dan kun je contact opnemen met Janneke Westra (per 1 januari 2021 directeur van de Plevier) via het mailadres. Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure dan kun je contact opnemen met Remy Mensingh (corporate recruiter): 06-51053983.


Nadere informatie en solliciteren:
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.