Vacature ICT/leerkracht in Helmond

Onderwijs

Over Wilhelminaschool

Naam school
Adres
Bachlaan 9, 5707RM Helmond Brabant
Denominatie
Algemeen bijzonder
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Contactpersoon
Dhr. ATP van der Meijs
Omschrijving
De Wilhelminaschool heeft als identiteit: bijzonder neutraal onderwijs.
Bijzonder, omdat in Nederland alle vormen van onderwijs - anders dan openbaar onderwijs - “bijzonder” worden genoemd.
Neutraal, omdat ons onderwijs voor iedereen toegankelijk is en niet gebaseerd is op een religie of een specifieke onderwijsfilosofie.
 
Het onderwijs op de Wilhelminaschool is gebaseerd op de volgende missie:
 
 Ons schoolconcept
 
Onze missie (daar staan wij voor) = “Natuurlijk plezierig samen vooruit”
 
Onze visie (daar gaan wij voor) = “Bij het plezierig leren op de Wilhelminaschool staat het welbevinden van ieder kind centraal, waarbij de jaargroep de veilige basis vormt. Om dit te bereiken scheppen wij een kindvriendelijke en uitdagende leeromgeving en een natuurlijke speelomgeving. Binnen de mogelijkheden van de jaargroep dragen de leerkrachten zorg voor een hanteerbaar ontwikkelings- en leerproces van de individuele kinderen. Het belangrijkste doel in dat proces is dat de kinderen gezamenlijk én individueel vertrouwen opbouwen om zich te kunnen ontplooien én hun weg te kunnen vinden – ook na onze school – in de maatschappij.
Daarbij gaan wij met elkaar uit van een sfeer van: samen leren en vieren, veilig zijn en voelen, respect hebben voor elkaar, positief benaderen, gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid en open communicatie.”  
 
Voor RvT, Bestuur, MR, Team, ouders en kinderen gelden hierbij de volgende kernwaarden: betrokkenheid, respect, gezamenlijkheid en eigentijds.

Betrokkenheid: Betrokkenheid van ieder vormt de basis voor een goed schoolklimaat c.q. het welbevinden. Betrokkenheid zien we op school vooral aan de mate waarin men zich verbonden voelt met en verantwoordelijk voelt voor de ander en de verbondenheid met de eigen én de gemeenschappelijke taken en ontwikkeling (concreet = interesse in ieder kind en elkaar)
Respect: Respect voor elkaar zien we terug in het gedrag, waarin men laat zien de ander als waardevol mens te beschouwen – ongeacht de verschillen. Hierdoor voelt iedereen zich veilig  om op basis van gelijkwaardigheid zijn/haar eigenheid te kunnen en mogen behouden. Men  houdt dus rekening met elkaar en dat is bij de sfeer, het werken en het samenwerken bij ons op school een voorwaarde (concreet = o.a. ook respect voor de natuur).
Gezamenlijkheid: Gezamenlijkheid zie je in ons streven naar een WIJ-gevoel. Het samen zorgen voor veiligheid, plezierig leren en opbrengsten. Alle betrokkenen streven ernaar samen optimaal te kunnen functioneren, zodat niemand het gevoel krijgt er alléén voor te staan (concreet = o.a. kringgesprekken, jaarsluiting e.a. vieringen, samenwerkend leren, schoolreizen/kampen).
Eigentijds: Eigentijds, omdat we in willen spelen op de (snel veranderende) maatschappij, daar waar mogelijk. Hierbij stimuleren we elkaar én de kinderen om mee te denken, met ideeën te komen en creatief te denken om te kunnen anticiperen op veranderingen en op hun toekomst. Naast de ontwikkeling van het leren speelt de ontwikkeling als mens hierbij bij ons aanbod en met name ICT een grote rol.
N.b. Communicatie: Duidelijke, eerlijke, open en positief kritische communicatie tussen alle betrokkenen is bij dit alles uiteraard een voorwaarde. Met deze kernwaarden zijn wij – team Wilhelminaschool – gekomen tot de volgende essentiële zaken:

De identiteit, de missie en de visie vormen de basis voor het schoolplan 2015-2019 en het totale aanbod van de school. Deze signatuur en visie zorgen voor een instroom van kinderen van binnen, maar zeker ook van buiten de wijk.

Vacature

Functietitel
ICT/leerkracht 
Plaatsingsdatum
26-6-2020
Sluitingsdatum
26-8-2020
Met ingang van
01-08-2020
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,6 tot 1,0
Omschrijving
Beste Sollicitant,

Dit is een bericht met hoge urgentie!  Waarom? Nou i.v.m. de volgende dringende hulpvraag.
 
De Wilhelminaschool in Helmond, Bachlaan 9, beschikte tot voor een week over een leerkracht met bovengemiddelde ICT vaardigheden. Kortom onze ICT-er voor drie dagen per week. Maar helaas voor ons en gelukkig voor haar heeft zij een baan dichter bij huis gevonden en gaat ons dus verlaten per 1-8-2020.
 
Op korte termijn hebben wij dus een vacature voor een leerkracht mét bovengemiddelde affiniteit en vaardigheden m.b.t. ICT. 
 
Met zo’n 450 leerlingen, 17 groepen, stabiele prognoses, bewuste keuze voor onderwijs inclusief ondersteunende ICT (Gynzy IPads vanaf groep 4 voor alle lln.) heeft de school al enige jaren geleden bewust gekozen om in de formatie tijd en ruimte in te zetten voor ICT (3 dagen = 0,6 FTE).
 
Wij zijn dus nu naarstig op zoek naar een ICT leerkracht. Mogelijkheden:
  • Fulltime baan, bestaande uit 0,6 ICT (3 dagen, waarvan 1 dag ICT lesgeven) en 0,2 of 0,4 ondersteuning (1 of 2 dagen) in de groepen en/of vervanging op school.
OF
  • Parttime baan, bestaande uit 0,6 ICT (3 dagen, waarvan 1 dag ICT lesgeven)
     
Ben jij die gewenste kandidaat, die mogelijk in het plaatje zou passen? Neem dan snel contact op met de Wilhelminaschool.
 
Met vriendelijke groet,
Bart van der Meijs, directeur Wilhelminaschool
Bachlaan 9
5707 RM Helmond
Tel: 0492 590175
GSM: 0655178700
info@wilhelminaschool.nl 
www.wilhelminaschool.nl    
 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
L10 / L11

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Indien mogelijk willen wij deze procedure zo speodig mogelijk kwalitatief invullen. Dus na brief en cv zeer snel een gesprek. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.