Vacature sbo De Kring - Leerkracht groep 4/5 fulltime in Rotterdam

Onderwijs

Over sbo De Kring 

Naam school
Adres
Zwartewaalstraat 38, 3081HZ Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier, Speciaal
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Afdeling Werving
Omschrijving
In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
sbo De Kring - Leerkracht groep 4/5 fulltime 
Plaatsingsdatum
2020-06-18 18-06-2020
Sluitingsdatum
3-10-2020
FTE
fulltime en par
Omschrijving
Ons verhaal
Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het: (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam e.o. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder sbo De Kring. De Kring is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in de wijk Ommoord. De school telt 50 leerlingen verdeeld over 4 groepen. Ouders kiezen voor SBO de Kring vanwege de rust en de structuur die heerst binnen de school. Daarnaast heeft de school een duidelijke visie over hoe we met leerlingen om gaan, dit zetten we in via de Radar methode. SBO de Kring is tevens een Kanjerschool.
De communicatielijnen zijn kort.
De school heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld op het gebied van:
 • Pedagogisch klimaat
 • Veiligheid
 • Zicht op ontwikkeling
 • Kwaliteitscultuur
 • Verantwoording en dialoog
Wij zoeken in het nieuwe schooljaar een fulltime en een parttime leerkracht voor de midden of bovenbouw. Het betreft een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op vast.
Vind je het leuk om onze nieuwe juf of meester te worden dan kun je meer informatie over onze school vinden op: www.sbodekring.nl

Wat zijn jouw werkzaamheden?
 • Geeft primair onderwijs aan kinderen.
 • Hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school en de specifieke behoeften van dit type onderwijs.

 • Didactisch:
 • Leerstof overzichtelijk en gestructureerd aanbieden
 • Leerstof aanbieden in kleine stapjes
 • Herhaling en extra inoefening van de lesstof
 • Eén strategie/regel i.p.v. verschillende
 • Instructie die gegeven wordt aansluitend bij de onderwijsbehoefte van een leerling, op formeel, concreet of handelend niveau
 • Een leerkracht die de sterke kanten van een leerling naar voren laat komen.

 • Pedagogisch:
 • Veilige leeromgeving
 • Opdoen van veel succeservaringen
 • Afwisseling ontspanning/inspanning
 • Duidelijk pedagogisch klimaat: heldere gedragsregels en consequente naleving
 • Een leerkracht die voorspelbaar is en om kan gaan met verschillen
 • Een leerkracht die de eigenheid van het kind accepteert, en werkt aan het gedrag dat een kind laat zien.​
 • Feedback geeft op proces en resultaat
 • Een leerkracht die het kind helpt structuur te krijgen, van extern naar intern
 • Een leerkracht die het kind leert met andere kinderen/volwassenen om te gaan.

 • Signaleert, registreert en evalueert problemen bij leerlingen en begeleidt leerlingen aan de hand van groepsplannen en het ontwikkelingsperspectief.
 • Coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep.
 • Bespreekt leerlingen met collega’s, intern begeleider en/of de directeur.
 • Geeft voorlichting aan ouders/verzorgers over de ontwikkeling van het kind in het kader van het bevorderen van de leerprestaties.
 • Denkt mee over nieuwe lesmethoden en programma’s.
 • Neemt deel aan teamoverleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten in de eigen groep.
Wat neem je mee?
 • Een afgeronde PABO.
 • Affiniteit met de doelgroep.
 • Duidelijk, geduldig, enthousiasmerend en oplossingsgericht.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Kan goed samenwerken in een klein, zelfstandig team.
Hoe ziet jouw sollicitatieproces eruit?
Als je enthousiast of nieuwsgierig bent geworden en je gaat een uitdaging niet uit de weg dan ontvangen we graag z.s.m. je motivatiebrief en C.V. Verdere informatie kun je krijgen bij de locatieleider, Mariska Vos, m.vos@sbodekring.nl of via 06 -1237 5755. Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure dan kun je contact opnemen met Remy Mensingh (corporate recruiter): 06-51053983.

Wil je niet langer wachten? Stuur dan je motivatie en je C.V. naar: sollicitatie@stichtingboor.nl

Nadere informatie en solliciteren:

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
L11
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.