Vacature OBS De Pijler - leerkracht groep 4 in Rotterdam

Onderwijs

Over De Pijler 

Naam school
Adres
W.G. Witteveenplein 10, 3071MA Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Contactpersoon
Afdeling Werving
Omschrijving
In totaal heeft BOOR zo'n 75 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
OBS De Pijler - leerkracht groep 4 
Plaatsingsdatum
8-6-2020
Sluitingsdatum
8-7-2020
FTE
1,0
Omschrijving
Ons verhaal
Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder OBS De Pijler. Basisschool De Pijler vind je op de Kop van Zuid. Wij werken vanuit een onderwijskundig concept waarin aan de volgende vier pijlers duidelijk vorm gegeven wordt. De school onderhoudt daarnaast een open communicatie en participatie met ouders en draagt dit actief uit.

De vier pijlers zijn:
 • Betrokkenheid naar elkaar als collega’s en het verstrekken van feedback. Kinderen leren rekening te houden met elkaar.
 • Sociaal gedrag door o.a. de kanjertraining maar ook het bevorderen van sociale cohesie door middel van een aantal vieringen per jaar. Het team benadert de leerlingen met een positieve, energieke en open houding.
 • Zelfstandigheid door te werken met weekkaarten, inzetten van de computer ter ondersteuning en het toepassen van het direct instructiemodel.
 • Passend onderwijs door het aanbieden van verschillende activiteiten waarbij we zo veel mogelijk aansluiten bij het niveau van het kind. Door gedifferentieerd onderwijs aan te bieden, geven we alle leerlingen de kans zich te ontwikkelen.
Vind je het leuk om onze nieuwe juf of meester te worden dan kun je meer informatie over onze school vinden op: www.obsdepijler.nl
Wat kun je van De Pijler verwachten?
 • Basisschool de Pijler is een grote flexibele basisschool met 25 groepen waarbinnen veel mogelijk is.
 • De school werkt vanaf groep 3 met het zogenaamde leerstofjaarklassenmodel waarbinnen op drie niveaus wordt gedifferentieerd. De groepen 1-2 zijn wel gemengd samengesteld.
 • In de onderbouw wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten van basisontwikkeling. Er wordt gewerkt vanuit thema’s gebaseerd op de interesses van kinderen. Veel activiteiten vinden in de hoeken plaats.
 • Tijdens de speelwerkuren begeleidt de leerkracht groepjes leerlingen in de zogenaamde kleine kring. Ervaring met deze manier van werken geniet de voorkeur.
 • Intern op de kleine Pijler zijn een aantal lokalen gereserveerd voor de BSO.
 • Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling per 1 augustus tenzij je uiteraard al een contract voor onbepaalde tijd binnen de stichting BOOR hebt.
 • Vacature is voor een groep 4 wft 1,0 (als duo kan ook gesolliciteerd worden), salarisschaal conform CAO-PO salarisschaal 10
Wat neem je mee?
 • Je beschikt over een PABO diploma
 • Je bent gemotiveerd, breed inzetbaar en kan samenwerken binnen een bouw en met parallelcollega’s.
 • Je ziet ouders als partners bij de ontwikkeling van leerlingen.
 • Een proactieve en open houding naar collega’s en ouders
 • Een teamspeler met een flexibele instelling
 • Een leerkracht die kinderen activiteert, stimuleert en uitdaagt

Hoe ziet jouw sollicitatieproces eruit?
Verdere informatie kun je krijgen bij de directie van de school, Harry Reitsma of Irma de Carpentier. Harry is bereikbaar onder telefoonnummer 0102900290 / 0624269156 of per mail op hreitsma@obsdepijler.nl. Irma is bereikbaar op 0104852952 / 0651861174 of per mail idecarpentier@obsdepijler.nl.

Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure dan kun je contact opnemen met Remy Mensingh (corporate recruiter): 06-51053983.

Wil je niet langer wachten? Stuur dan je C.V. en motivatie naar: sollicitatie@stichtingboor.nl

Nadere informatie en solliciteren:

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
10
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.