Vacature Leerkracht groep 4 in Rotterdam

Onderwijs

Over De Barkentijn 

Naam school
Adres
De Haerestraat 17-19, 3077HD Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Contactpersoon
Afdeling Werving
Omschrijving
In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
Leerkracht groep 4 
Plaatsingsdatum
19-5-2020
Sluitingsdatum
1-7-2020
FTE
1,0
Omschrijving

Ons verhaal

Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder De Barkentijn.

Ons verhaal

De Barkentijn ligt in de wijk Beverwaard, het zuidelijkste stukje van Rotterdam. We zijn keihard aan het bouwen aan een mooie en stevige school. Het gebouw is zit net weer strak in de lak, met PBS werken we aan een goed pedagogisch klimaat. En we maken krachtige slagen in het opbrengstgericht werken.
Komende jaren gaan we bouwen aan kwaliteitsonderwijs, waarin we hiaten weg gaan werken, trachten nog hogere opbrengsten te behalen samen met de kinderen uit de bijzondere wijk Beverwaard.

Wat kan je van De Barkentijn en Stichting BOOR verwachten

Kwaliteit nastreven en waarborgen! Dat doen we vooral in samenwerking met al onze medewerkers. BOOR is een grote, dynamische organisatie met scholen in alle wijken van Rotterdam. BOOR heeft medewerkers veel te bieden. In de vorm van ondersteuning, leren, scholing.

Wat verwachten we van jou

  • Iemand die bewust kiest om op een school in de Beverwaard te werken.
  • Een vakman of vrouw die zich niet makkelijk uit het veld laat slaan maar en voor gáát.
  • Passie heeft voor kinderen, werken met plezier.
  • Kennis en verstand van passende didactiek en pedagogiek en opbrengstgericht werken.
  • Een brede blik en innoverend vermogen
  • Open houding naar collega’s, kinderen en ouders
  • Iemand die niet uitgegroeid is en groeipijn niet uit de weg gaat

Hoe ziet jouw sollicitatieproces er uit?

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk!
Voor informatie of vragen kun je bellen met Ronald Kop (directeur) via 066-42966713 of mailen naar ronald.kop@debarkentijn.nl. Als je wilt langs komen voor informatie of de sfeer wilt komen proeven kan ook, dan maken we een afspraak op school. Uiteraard houden we ons aan de veiligheidsvoorschriften van het RIVM.

Wil je direct solliciteren?
Stuur dan je C.V. en motivatie naar: sollicitatie@stichtingboor.nl.

Nadere informatie en solliciteren:
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.