Vacature Intern Begeleider in Rotterdam

Onderwijs

Over De Klimop 

Naam school
Adres
Rembrandtstraat 27, 3035LL Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Contactpersoon
Afdeling Werving
Omschrijving
In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
Intern Begeleider 
Plaatsingsdatum
17-2-2020
Sluitingsdatum
15-5-2020
FTE
0,6
Omschrijving
Ons verhaal
Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder De Klimop.
Wij laten kinderen op onze school ontdekken wie ze zijn en waar persoonlijk talent en kansen liggen om deel te kunnen nemen aan een maatschappij die sterk verandert en soms onvoorspelbaar is. Aandacht voor talentontwikkeling is belangrijk omdat het een investering is in de toekomst. Dat vraagt naast kennis en inzicht in eigen mogelijkheden om creativiteit en flexibiliteit. Er wordt ook een beroep gedaan op verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectief vermogen. Wij geven ons onderwijs in een sfeer van vertrouwen, veiligheid en rust omdat dat voorwaardelijk is voor kinderen om goed onderwijs te kunnen ontvangen. De kernwaarden van de onze school zijn: betrokken, duurzaam, verbinding, lef en open
Wat kan je van ons verwachten?
 • In onze school hebben we oog voor de uniciteit van iedere leerling en dat maakt dat we doelgericht met hen werken;
 • In onze professionele schoolcultuur leidt het gedrag van alle teamleden naar de doelen van de school en naar een toename van het welbevinden van iedereen;
 • In onze school durven we keuzes te maken op het gebied van moderne middelen die een effectieve bijdrage leveren aan onderwijs en werkdrukverlichting;
 • In onze wekelijkse doelenbordsessies leren we met en van elkaar, durven we kennis te delen en nodigen we elkaar uit voor collegiale consultatie;
 • In onze school werken we vanuit ons hart: vanuit passie en bevlogenheid doen we waar we goed in zijn: lesgeven in het basisonderwijs!

Op De Klimop werken we met studenten Pedagogiek van de Erasmus Universiteit en met studenten Toegepaste Psychologie van de Hogeschool Drechtsteden en Leiden aan de talentontwikkeling van leerlingen. Dit houdt in dat in overleg met de coördinator Talentontwikkeling een tutor wekelijks 1-op-1 of in klein groepje met een leerling aan zijn of haar doelen/talenten gaat werken. Dit gebeurt op een positieve en veelal creatieve of speelse manier. Het doel is dat leerlingen gesterkt worden in wie ze zijn en wat ze kunnen. Het is helpend in welbevinden en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden die aan de basis staan van goed onderwijs. Als een leerling graag naar school komt, gaat het leren makkelijker.
We vervullen hiermee een belangrijke opdracht vanuit het Rotterdams Onderwijsbeleid.
Rotterdams Onderwijsbeleid:
Het mag voor kinderen niet uitmaken wat de afkomst, het inkomen of het opleidingsniveau van hun ouders is; ze krijgen gelijke kansen. Daar staan we voor in het Rotterdamse onderwijs. Met het nieuwe onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’ willen we er als gemeente, onderwijsinstellingen en kinderopvang voor zorgen dat meer kinderen een hoger en passend onderwijsniveau halen.
Wat we van jou verwachten
 • Je bent verantwoordelijk voor de leerlingenzorg vanuit het kwaliteitsbeleid op de school;
 • Je begeleid, coacht en ondersteunt de leerkrachten (en ouders) met hulpvragen over kinderen;
 • Je bent de spin in het web ten aanzien van passende oplossingen bij complexe onderwijsbehoeften;
 • Je bent een dan van ParnasSys en dat het leerlingvolgsysteem is voor jou gesneden koek;
 • Je loopt warm voor planmatigheid en een transparante organisatie;
 • Je hebt zin om deel te nemen aan een leren en gezellig team;
 • Je ziet kans opbrengstgericht te werken;
 • Je kunt actief anticiperen- samenwerken met partners in het samenwerkingsverband omtrent Passend Onderwijs;
 • De kwaliteit van het onderwijs staat met jou als een huis!


Nadere informatie en solliciteren:
Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Wil je direct solliciteren? Stuur dan je C.V. en motivatie zo snel mogelijk, maar uiterlijk per 1 maart naar: sollicitatie@stichtingboor.nl.
Voor informatie of inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met: Phillippine van Kooten (directeur), via de e- mail naar: directie@klimoprotterdam. Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure dan kun je bellen of appen met Remy Mensingh (corporate recruiter) via: 0653580511
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.