Vacature Leerkracht groep 5/6 Openbare Montessori Basisschool (OMBS) De Clipper in Ro...

Onderwijs

Over De Clipper 

Naam school
Adres
Laan op Zuid 1362, 3071AC Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Contactpersoon
Afdeling Werving
Omschrijving
In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
Leerkracht groep 5/6 Openbare Montessori Basisschool (OMBS) De Clipper 
Plaatsingsdatum
11-2-2020
Sluitingsdatum
3-5-2020
FTE
1.0
Omschrijving
Ons verhaal
Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder OMBS De Clipper. De Clipper is een openbare montessorischool op de Kop van Zuid in Rotterdam. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen uitgroeien tot zelfstandige burgers, die zichzelf, de ander en de samenleving in Rotterdam ontdekken. Het motto ‘leer mij het zelf te doen’ staat bij de Clipper hoog in het vaandel en we verwachten van de leerlingen en de teamleden eigenaarschap van het eigen leerproces. Voor meer info kun je een kijkje nemen op: https://www.declipper.nl/


Wat kan je van OMBS De Clipper verwachten?
  • Je komt in een divers team dat met elkaar wil leren om het onderwijs te verbeteren;
  • We werken op school volgens de zienswijze van Maria Montessori. Dit betekent dat de leerlingen bij binnenkomst een werkje pakken en aan het werk gaan. De leerkracht loopt rondes en in die rondes geeft de leerkracht instructie. Naast het geven van individuele lesjes, zijn er ook groepslessen en wordt via kosmisch onderwijs aan verschillende thema’s gewerkt.
  • Leuke leerlingen in een mooi groot gebouw, met brede gangen die een verlengstuk zijn van je klaslokaal;
  • 40 uur per week en een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling;
  • CAO-PO salarisschaal 10 en een eindejaarsuitkering.
Wat we van jou verwachten
  • Een PABO bevoegdheid, affiniteit met leerlingen in de tussenbouw leeftijd en je krijgt van ons bonuspunten als je ervaring hebt met het werken in het Montessori onderwijs;
  • Dat je het gedachtegoed van het montessorionderwijs een warm hart toedraagt en daarin wilt leren;
  • Dat je trakteert wanneer je jarig bent.
Hoe ziet jouw sollicitatieproces er uit?
Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk!
Voor informatie of vragen kun je bellen met Esme van Leeuwaarden (directeur) via: esme.vanleeuwaarden@stichtingboor.nl en 06 – 5789 5773. Wil je direct solliciteren?
Stuur dan je C.V. en motivatie naar: sollicitatie@stichtingboor.nl.

Nadere informatie en solliciteren:

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
10
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.