Vacature teammanager in Amsterdam

Onderwijs

Over Calvijn College

Naam school
Adres
Pieter Calandlaan 3, 1065KH Amsterdam Noord-Holland
Denominatie
Samenwerking
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet Onderwijs
Contactpersoon
Dhr. van der Weide
Niveau
vmbo
Omschrijving
Calvijn College is de school waar je wil zijn

Het Calvijn biedt leerlingen een vmbo-basis of kader leerweg in combinatie met een MBO-2 opleiding in het hart van Amsterdam Nieuw-West. Het is een school met een eigen gezicht. Een school die uitgaat van ieders kracht en motivatie. We scheppen voorwaarden, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen en steeds meer zelf de regie kunnen nemen. Vanuit een professionele lerende organisatie en met een duidelijke onderwijsvisie leren en werken we samen om onderwijs op maat te kunnen bieden. Zo kunnen leerlingen in ons unieke beroepscollege in een doorgaande leerroute en eigen tempo een startkwalificatie behalen in de richtingen Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn en Sport & Bewegen. We werken hierin samen met het ROCvA
De school heeft ca. 550 leerlingen, waarvan twee derde de basisberoepsgerichte leerweg volgt en een derde de kaderopleiding.

In ons gloednieuwe gebouw wordt het onderwijs aangeboden in leergebieden en oefengebieden en wordt nadrukkelijk de praktijk benut. Onder de noemer Next, gaan we als school een sterke verbinding aan met de buurt en de arbeidsmarkt.
We beschikken over een dienstenwinkel en een kapsalon. Calvijn maakt intensief gebruik van ICT: alle leerlingen en docenten werken naast boeken ook met de I pad.
Bijzonderheden
Het Calvijn College maakt deel uit van stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs met scholen in Zaanstad, Amsterdam en Monnickendam. Deze 23 scholen verzorgen voor ruim 11.000 leerlingen het onderwijs in deze regio, van praktijkschool tot gymnasium. Het zijn herkenbare, kleinschalige scholen met een eigen gezicht, oog voor de individuele leerling en met een sterke binding met de omgeving.

Vacature

Functietitel
teammanager 
Plaatsingsdatum
1-2-2020
Sluitingsdatum
23-2-2020
Met ingang van
1-5-2020
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,8-1,0
Aantal uren
nvt
Omschrijving
Op het Calvijn College is een vacature ontstaan. We zoeken daarom een
 
inspirerende en resultaatgerichte teammanager met visie 0,8 – 1.0 fte
voor ons team  vmbo leerjaar 3 en 4

Het Calvijn College, een school voor vmbo en mbo in upcoming Amsterdam Nieuw-West, heeft een eigen gezicht, waarin ons motto nog altijd actueel is; Calvijn is de school waar je wilt zijn!
Namelijk een school, midden in de samenleving, waar leerlingen, ouders en docenten zich thuis voelen, waar hun motivatie en talent het uitgangspunt vormt voor onze leerroutes.
Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Het Calvijn wil graag de voorwaarden scheppen waarin leerlingen deze vraag optimaal kunnen beantwoorden en zo een goede keuze kunnen maken voor hun richting en toekomst.
Dat zie je terug in ons onderwijs; van leerklimaat tot LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding), in de inrichting van ons gebouw, de keuze voor Top sport of bijvoorbeeld het coachproject. Ook maken leerlingen vroeg kennis met de praktijk. Het Calvijn haalt graag de buitenwereld binnen en zoekt de samenwerking met externe partners. Professionals uit het onderwijs en bedrijfsleven, een breed professioneel netwerk ten dienste van de leerlingen en zeker, ook de docenten. Werken en leren doen we samen. Het verder professionaliseren van het onderwijs, het benutten van kwaliteiten en kansen in de samenleving daar ligt de huidige focus van het Calvijn.  
 
De school heeft circa 600 leerlingen. Ongeveer de helft van de leerlingen volgt vanaf leerjaar 3 de kaderberoepsgerichte- of theoretische leerweg. De andere helft volgt de Vakmanschapsroute en haalt het mbo2 diploma.

Eisen

Functie-eisen
De teammanager
De teammanager maakt samen met de twee andere teammanagers en de directeur deel uit van het managementteam van het Calvijn College en is verantwoordelijk voor onderwijs en leerlingbegeleiding. De teammanager heeft naast een onderwijsteam, een portefeuille onder zijn/haar hoede, geeft leiding aan een aantal secties en aan een team van experts die naast hun docenttaken vorm geven aan het beleid vanuit de portefeuilles in een matrix organisatie.
 
Voor deze functie van teammanager zoeken wij een collega die:
 •         affiniteit heeft met leerlingen en onderwijs in vmbo-mbo
•          vanuit een positieve instelling, met humor op professionele wijze vorm geeft aan zijn of haar werk en medewerkers kan bewegen om met plezier vorm te geven aan de organisatiedoelen
•          goed kan samenwerken en goed kan plannen en organiseren
•          taak- en resultaatgericht werkt
•          ondernemend is en mogelijkheden ziet of creëert om te verbinden met externe partners
•          de teamleden inspireert en uitdaagt en voorbeeldgedrag vertoont (parallelle processen)
•          het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen altijd als uitgangspunt heeft
•          de visie en de missie van de school ‘leeft’ en hier vanuit gestalte geeft aan zijn/haar taken
•          bekend is met en zich thuis voelt bij het werken in een matrix structuur
•          onderwijsvernieuwing kan organiseren, structureren en implementeren in het bijzonder met betrekking tot de opleiding vmbo-t
•          affiniteit heeft met en kennis van de bedrijfsvoering van een onderwijsinstelling
•          kennis heeft van toepassing van ICT in het onderwijs
•          communicatief sterk is, ook schriftelijk
•          rust en overwicht uitstraalt
•          academisch denkniveau heeft, 1e graads docentopleiding is een pré
•          kan reflecteren op eigen handelen en een oplossingsgerichte en proactieve werkhouding heeft
•          rekening houdt met diversiteit binnen het team en kan inspelen op verschillende ondersteuningsbehoeften van zowel leerlingen als docenten
 
Taken:
•          De teammanager vertaalt samen met de collega teammanagers en de directeur overheidsbeleid en onderwijsontwikkeling naar beleid op het Calvijn College. Hierbij worden de taken op grond van affiniteit, ervaring en kwaliteit onderling verdeeld.
•          De teammanager is verantwoordelijk voor een portefeuille en stuurt en coacht de medewerkers op een wijze waardoor de organisatiedoelen op effectieve en efficiënte wijze gestalte krijgen.
•          De teammanager geeft leiding aan de teams en voert met de medewerkers die hij/zij onder de hoede heeft gesprekken volgens de gesprekscyclus (in ieder geval drie per jaar). Stuurt en coacht met behulp van instrumenten behorend bij het competentiemanagementmodel.
•          De teammanager bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en alle werkprocessen d.m.v. (resultaatgericht) sturen en coachen.
•          De teammanager is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van onderwijsontwikkeling (o.m. ‘Vernieuwd vmbo en vmbo-t). Hij of zij werkt daarbij samen met de onderwijsexperts uit de teams en de externe partners.
•          De teammanager is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van schoolexamens en het centraal examen. Hij of zij werkt daarbij samen met het examenbureau.
•          De teammanager is verantwoordelijk voor het stage beleid en werkt samen met de stage coördinator.
 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
12
Arbeidsvoorwaarden
De benoeming geschiedt op zo kort mogelijke termijn (bij voorkeur vanaf mei) en betreft een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Voor deze functie geldt de functieomschrijving teamleider 12 van ZAAM. Salariëring vindt plaats op basis van salarisschaal 12.
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Meer informatie is verkrijgbaar bij Hassan el Hachhouchi, directeur Calvijn College.
h.hachhouchi@calvijncollege.amsterdam
sollicitaties via meesterbaan
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.