Vacature Hee, kleuterleerkracht! Jij weet dat leren leuk is en effectief moet zijn in...

Onderwijs

Over Kasteel Spangen

Naam school
Adres
Nicolaas Beetsstraat 4, 3027AR Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Contactpersoon
Afdeling Werving
Omschrijving
In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
Hee, kleuterleerkracht! Jij weet dat leren leuk is en effectief moet zijn 
Plaatsingsdatum
22-1-2020
Sluitingsdatum
31-3-2020
FTE
1,0
Omschrijving
Leren is leuk en kinderen willen leren.
Wij zoeken jou! Jij weet dat leren leuk is en effectief moet zijn.
Het belangrijkste voor succes op school is de relatie tussen leerkracht en leerling.
Van onze leerkrachten vragen wij vijf leerkrachthoudingen, vijf manieren van doen:
Zie onze leerlingen, waardeer onze leerlingen, daag onze leerlingen uit, laat onze leerlingen leren en laat onze leerlingen schitteren.
Van jou vragen wij (in de relatie tot het team, de leerlingen, de ouders, de wijk) niets minder!

Obs Kasteel Spangen
Op openbare basisschool Kasteel Spangen werken leerkrachten, peuterspeelzaalbegeleiders, klassenassistenten, gymleerkrachten, logopedisten, de schoolmaatschappelijk werker, de intern-begeleiders en de buitenschoolse opvang samen bij het bieden van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, plezier en ontspanning voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar. Wij zorgen samen voor de juiste leer- en ontwikkelingskansen voor al onze kinderen. Dit alles vindt plaats in samenwerking met de naschoolse opvang, waar kinderen hun talenten verder tot ontplooiing kunnen laten komen.

Wij bieden jou:
Je wordt onderdeel van stichting BOOR. Naast jouw dagelijkse werkzaamheden als leerkracht faciliteren en adviseren Stichting BOOR en de school jou om jouw carrière en ‘’work-life-balance’’ in het onderwijs te bevorderen.
BOOR biedt de mogelijkheden jouw vaardigheden en ervaring verder te ontwikkelen.
Ben je bijvoorbeeld net klaar met de Pabo, bieden wij een traject voor startende leerkrachten waarbij je regelmatig inspiratiesessies hebt met andere starters. Zo leer je niet alleen en bouw je ook aan je eigen netwerk.

Ben je al wat verder in je carrière en wil je graag je expertise inzetten om andere scholen of teams te helpen dan biedt BOOR ook hier mogelijkheden toe. Kortom een organisatie waarbij jij jezelf zowel horizontaal als verticaal kunt ontwikkelen.

Obs Kasteel Spangen is een school met goede arbeidsvoorwaarden en er is aandacht om werkdruk in evenwicht te houden. Ons schoolgebouw is ruim, fris en open van opzet. Het gebouw biedt een prima leer-, speel- en werkomgeving. Het team is gedreven, toegankelijk, leergierig en collegiaal.
Het aantal leerlingen ligt rond de 260. De schoolbevolking vormt een afspiegeling van de internationalisering die er in de wijk plaatsvindt. Op dit moment zijn de leerlingen en/of hun ouders afkomstig uit meer dan 30 verschillende landen.

Wij zoeken jou, want jij bent een leerkracht die:
Wat betreft de school en de populatie
• Op een effectieve manier met onze ouders communiceert, de betrokkenheid van hen in de school vergroot
Wat betreft het personeel en ontwikkeling
• De kwaliteit van ons team en met name van de onderbouw versterkt en daarbij het plezier niet uit het oog verliest
• Kennis heeft van de laatste onderwijsontwikkelingen en deze effectief en planmatig vertaalt naar het onderwijs van obs Kasteel Spangen
• Het samenwerken, verbinden en het leren van en met elkaar aandurft, aangaat en uitbouwt
• Een actieve en constructieve bijdrage levert aan de gehele onderbouw van obs Kasteel Spangen
Wat betreft persoonlijke vaardigheden
• Lef toont en een gezonde dosis humor bezit
• De klas, onze leerlingen stimuleert op een inspirerende en effectieve wijze

Nadere informatie en solliciteren:
Stuur je sollicitatie per mail naar Han de Jonge, interim-directeur han.dejonge@stichtingboor.nl, of bel 06-39429054 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
l11
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.