Vacature Groepsleerkracht groep 4 in Rotterdam

Onderwijs

Over Bergse Zonnebloem 

Naam school
Contactpersoon
Afdeling Werving
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving
In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
Groepsleerkracht groep 4 
Plaatsingsdatum
2-12-2019
FTE
0,4
Omschrijving
Daltonschool de Bergse Zonnebloem heeft per 1 januari 2020 een tijdelijke vacature van 0,4 fte

We zijn op zoek naar een enthousiaste groepsleerkracht voor groep 4
Werkdagen: donderdag en vrijdag

Schoolprofiel
Ods de Bergse Zonnebloem is een daltonschool in het Kleiwegkwartier. De school telt rond de 400 leerlingen. De Bergse Zonnebloem is een school met leertijduitbreiding waarin vakken als Engels (Earlybird), dans, judo, muziek en kunstbeschouwing een plek hebben.

De Bergse Zonnebloem is een lerende organisatie met een enthousiast, gemotiveerd team dat volop in ontwikkeling is en waarbij opbrengstgericht werken en de daltonvisie hoog in het vaandel staan. Het team heeft een belangrijke rol in het vormgeven en uitvoeren van het schoolplan.

Wij zoeken iemand die:
 • affiniteit heeft met het daltononderwijs en de principes kan onderschrijven
 • goed kan samenwerken met de duo- en de parallel-collega
 • gedifferentieerd onderwijs wil en kan verzorgen
 • beschikt over goede contactuele eigenschappen
 • ouders ziet als partners bij de ontwikkeling van leerlingen
 • met respect omgaat met leerlingen en hen serieus neemt
 • open is naar collega's en ouders
 • de Engelse taal beheerst

Wij bieden de collega het volgende aan:
 • gemotiveerde en behulpzame collega’s
 • een maatje
 • een veilige en goede werksfeer
 • een school die volop in ontwikkeling is en zal blijven
 • een leuke groep leerlingen


Sollicitatieprocedure:
Heb je interesse voor deze vacature stuur een motivatiebrief en een CV naar Ellen Dijkstra (e.dijkstra@bergsezonnebloem.nl) directeur ods de Bergse Zonnebloem.

Nadere informatie:
Bergse Zonnebloem
Elektroweg 18
5151NC Rotterdam
010-4181977
06-23761114
www.bergsezonnebloem.nl

Nadere informatie en solliciteren:

Heb je interesse voor deze vacature stuur een motivatiebrief en een CV naar Ellen Dijkstra (e.dijkstra@bergsezonnebloem.nl) directeur ods de Bergse Zonnebloem.

Bergse Zonnebloem
Elektroweg 18
5151NC Rotterdam
010-4181977
06-23761114
www.bergsezonnebloem.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.