Vacature Docent Nederlands (vervanging) in Helmond

Onderwijs

Over Jan van Brabant College

Contactpersoon
Mevr. Ruijsink
Plaats
Helmond
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet Onderwijs
Niveau
vmbo, mavo, havo, vwo
Beschrijving

Het Jan van Brabant College bestaat uit 2 zelfstandige scholen: de vestiging Molenstraat en de vestiging Deltaweg met de nevenvestiging Gasthuisstraat, Eerste Opvang Anderstaligen (EOA). De vestiging Molenstraat biedt mavo/vmbo-tl, havo, vwo en Tweetalig Onderwijs in het mavo,havo en vwo aan. De vestiging Deltaweg biedt naast mavo/vmbo-tl / gl LeerWegOndersteunend Onderwijs (LWOO) aan. Beide scholen opereren onderwijskundig zelfstandig en kunnen bogen op een rijke en wijze onderwijshistorie.

Het Jan van Brabant College stelt zich ten doel kwalitatief hoogstaand openbaar voortgezet onderwijs in Helmond en regio te verzorgen. Dit houdt in, dat leerlingen van allerlei levensbeschouwelijke richtingen tot de school worden toegelaten op voorwaarde, dat zij aan de geldende toelatingsnormen voldoen. Op een positieve en bewuste manier in saamhorigheid omgaan met elkaar, met de omgeving en de algemeen geldende normen en waarden, staat binnen onze scholen voorop. Kwaliteit, professionaliteit, respect voor elkaar toegankelijkheid, zorg, cultuur en tweetalig onderwijs zijn belangrijke pijlers van ons onderwijs. 
 
Bij de medewerkers van het Jan van Brabant College staan de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van onze leerlingen voorop. Goede communicatie, openheid en dialoog zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Door op school het respect voor elkaar centraal te stellen en te benadrukken, wordt een prettig en veilig schoolklimaat gecreëerd, waarbinnen jongeren zich ten volle kunnen ontplooien.
 
Natuurlijk zijn behalve de kwaliteit van het onderwijs ook goede, overzichtelijke en duurzaam ingerichte gebouwen, waar het individu altijd duidelijk zichtbaar blijft, van cruciaal belang.

 

 

Vacature

Functietitel
Docent Nederlands (vervanging) 
Plaatsingsdatum
28-11-2019
Met ingang van
6-1-2020
Soort vacature
Parttime
FTE
0,22
Aantal uren
6
Omschrijving
Docent Nederlands
(Ter vervanging van ouderschapsverlof )
 
Per 6 januari 2020 bestaat er bij het Jan van Brabant College, vestiging Molenstraat een vacature voor docent Nederlands ter vervanging van ouderschapsverlof. Het betreft 0.22 fte. (6 lessen) per week in de onderbouw. De vervanging loopt tot aan de zomervakantie.

Het Jan van Brabant College Molenstraat biedt mavo, havo, vwo en tweetalig onderwijs in alle opleidingen aan. Naast tweetalig onderwijs zijn we Brainportschool, is onze vwo afdeling excellent en staat internationalisering hoog in ons vaandel.
Kijk op https://molenstraat.janvanbrabant.nl/ voor meer informatie.

Gevraagde kwalificaties:
Sollicitanten moeten In het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid Nederlands 2e graad.
De beloning vindt plaats in salarisschaal LB.

We zien je reactie (t.a.v. de heer Geert-jan Nillesen) graag tegemoet.
 

Eisen

Opleiding
2e graads
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.