Vacature Docent Pro in Den Haag

Onderwijs

Over Johan de Witt Scholengroep

Contactpersoon
Mevr. M. van Duijvenbode
Plaats
Den Haag
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet Onderwijs
Niveau
pro, lwoo, vmbo, mavo, havo, vwo
Beschrijving

Beste docent,
 
In tijden waarin docenten schaars zijn, kunnen we beter aangeven wat de school voor jou kan doen i.p.v. vragen wat jij voor de school kunt doen. Waarom zou jij op het Johan de Witt willen komen werken terwijl je in principe op elke school aan de slag kunt?
 
Als eerste is het Johan de Witt een excellente school en hebben alle opleidingen het oordeel ‘goed’ gekregen van de inspectie. Het Johan de Witt heeft het predicaat Excellent niet gekregen voor een of ander vernieuwend onderwijsconcept. Integendeel. We zijn excellent vanwege de overtuiging dat alle onderdelen binnen de school en dus de gehele organisatie van kwaliteit moeten zijn. Dat zijn ze dus ook. Dit betekent voor jou dat jij kunt doen waar je goed in bent en waarvoor je bent opgeleid, namelijk lesgeven.
 
Alle andere taken binnen de organisatie zijn belegd bij professionele en kundige onderwijsondersteunende medewerkers. Je hoeft dus niet te surveilleren in de leerlingpauzes, in je taakuren de lesroosters rond te krijgen, of zorgen dat de ict-voorzieningen werken. In de gebouwen heerst rust op de gangen tijdens lesuren. Daar zorgen onze pedagogisch opgeleide conciërges en veiligheidsmedewerkers voor. Jij kunt dus ongestoord lesgeven.
 
Het Johan de Witt is een financieel gezonde school. Alle gebouwen zijn óf recent gebouwd óf gerenoveerd. De gebouwen zijn schoon en het klimaat binnen de gebouwen wordt zo aangenaam mogelijk gehouden. De ict-voorzieningen werken, en doen ze dat niet, dan worden ze vervangen.
 
“Is het dan niet zwaar? Werken in zo’n wijk?”
Ja. Dat is het zeker. Daarom krijg je bij ons als nieuwe docent goede begeleiding. We gooien je zo min mogelijk in het diepe en als we dat wel doen krijg je zwembandjes om. Minimaal voor een periode van een jaar krijg je een coach en een werkplekbegeleider. Deze leren je alles wat nodig is om je vak goed te kunnen uitoefenen binnen een school als de onze.
 
Kom je bij ons lesgeven? Het enige wat we van je vragen is:
 • dat je je vak verstaat;
 • dat je geeft om de jongeren die je iedere dag voor je neus krijgt;
 • dat je het beste met deze leerlingen voor hebt;
 • dat je tijdens de piekmomenten van het schooljaar doorwerkt tot het werk af is.
 
C.V. en motivatiebrief kun je sturen naar Marijke van Duijvenbode,
afdeling Personeelszakenm.vanduijvenbode@johandewittscholengroep.nl
 

 

Vacature

Functietitel
Docent Pro 
Plaatsingsdatum
19-11-2019
Met ingang van
zsm
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
1,0 fte
Omschrijving
Taak officieel
Groepsdocent Praktijkonderwijs (PrO)

Algemeen:
De Johan de Witt Scholengroep heeft voor de opleiding praktijkonderwijs besloten groepsdocenten (leerjaar 1 t/m 5) in te zetten met specifieke taken.
 
De taak van groepsdocent wordt uitgevoerd door docenten met taak. De uitvoering van die taak wordt mogelijk gemaakt door het toekennen van 1265 uur voor groepsdocent, die in het jaartaakbeleid 2017-2018 Johan de Witt Scholengroep zijn vastgesteld.
Voorbeeldberekening:   38 x 5 uur mentortaak      =  190
                                      38 x 2 uur kunst           =    76
                                      38 x 12 praktijk             =  456
                                      38 x 8,4 uur AVO          =  319,2
                                      38 x 0,7x 8,4 opslag      =  223,44
                                      Totaal                           =1264,64          
Wanneer docenten deze taak niet meer uitvoeren worden de taakuren ingetrokken en wordt de docent weer volledig ingezet voor reguliere lesgevende taken.
Om duidelijkheid te geven over de inhoud van de taak van groepsdocent is onderstaande taakomschrijving opgesteld.
 
Werkzaamheden:
Onderwijsinhoudelijk
 • In samenwerking met de adjunct-directeur zorgdragen voor samenhang in het onderwijsaanbod en de dagelijkse begeleiding van de leerlingen in het praktijkonderwijs.
 • In samenwerking met de praktijkdocent themagerichte lesprogramma’s/lesmateriaal ontwikkelen, rekening houdend met de huidige niveaus van de leerlingen en bij de opbouw rekening houdend met de uiteindelijk te bereiken streefdoelen (A-, B- en C-uitstroomprofielen).
 • Verantwoordelijk zijn voor het adequaat bevorderen van de ontwikkeling van leerlingen binnen een reële context waarin de praktijk centraal staat.
 • Coachen en begeleiden van leerlingen en extra ondersteuning bieden om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten (onder andere met behulp van het portfolio).
 • Begeleiden van leerlingen tijdens interne stage, arbeidstraining en afname toetsen.
 • Klas begeleiden door actieve hulp te bieden waar nodig tijdens de lessen op de praktijkpleinen en praktijklessen in andere locaties.
 • Eerste aanspreekpunt zijn voor de voortgang en de ontwikkeling van het onderwijsproces van de leerlingen in de betreffende klas.
 • In samenwerking met de adjunct-directeur de leervorderingen van de leerlingen in de betreffende klas coördineren en actualiseren met behulp van de voortgangsrapportage/IOP.
 • Bewaken en analyseren van de onderwijsopbrengsten van de betreffende klas en signaleren bij achterblijven hiervan aan de adjunct-directeur.
 • Handelen volgens het waarderingskader vo/praktijkonderwijs van de Inspectie.
 • Verantwoordelijk zijn voor de bewaking en uitvoering van het verzuimbeleid.
 • Signaleren van herhaaldelijk verzuim of problematisch gedrag van leerlingen. Dit gedrag of verzuim melden en bespreken met CZO en/of verzuim coördinator indien nodig.
 • In overleg met adjunct-directeur en (in voorkomende gevallen CZO) communiceren met ouders/verzorgers.
 • Op de hoogte blijven van verslaglegging van pedagogische- en zorgacties.
 
Organisatorisch en communicatief:
 • Verzorgen van voorlichting aan ouders/verzorgers en leerlingen
 • Uitvoeren van “warme” overdracht leerlinggegevens aan groepsdocenten onderbouw en bovenbouw.
 • In overleg met de adjunct-directeur en CZO uitvoeren van (nader) pedagogisch/didactisch onderzoek van individuele leerlingen.
 • Signaleren van situaties die de veiligheid bedreigen
 • Gebruik van Magister, ELO en voortgangrapportage
 • Verantwoordelijk voor verslaglegging leerlingdossier
 • Adviseren bij klassensamenstelling
 • Organiseren, bijwonen en begeleiden van uitjes en feesten voor de eigen klas of meerdere klassen i.s.m. collega groepsdocenten en praktijkdocenten.
 
Contacten met:
 • Leerlingen
 • Ouders/verzorgers
 • Adjunct-directeur
 • Praktijkdocenten
 • Praktijkbegeleiders (bij interne stage en arbeidstraining)
 • Orthopedagogen van de Centrale Zorg Ondersteuning, medewerkers OOP/staf
 • Examencommissie
 
Kennis en vaardigheden:
 • Onderwijsbevoegdheid (2e graad bij voorkeur met po-ervaring)
 • Deskundigheid op Praktijkonderwijs door na- en/of bijscholing is gewenst.
 • Pedagogisch en didactisch sterk en in staat zijn te differentiëren tussen de verschillende niveaus van de basisvaardigheden (werknemerscompetenties, taal, rekenen, burgerschap, sociale vaardigheden) rekening houdend met de kwetsbaarheid en beperkingen van de doelgroep uit het praktijkonderwijs.
 • Kennis van de streefdoelen praktijkonderwijs en het kwalificatiedossier Entreeopleiding
 • Kennis en vaardigheden op digitaal terrein
 • Goede communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus
 • Kennis van onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwingen
 • Kennis van onderwijswetgeving
 • Organisatorische vaardigheden
 • Analytische vaardigheden
De locatie Capadosestraat biedt in samenwerking met het ROC Mondriaan de opleiding AKA (binnenkort Entreeopleiding genoemd) aan. Deze opleiding bereidt leerlingen voor op het beroep arbeidsmarktgericht assistent op niveau 1. Daarnaast wordt de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo en het praktijkonderwijs aangeboden.


 

Eisen

Opleiding
2e graads of Leraar in opleiding of Pabo
Functie-eisen
Wij nodigen ook graag docenten uit met een PABO opleiding die bereid zijn een opleiding docent VO te gaan volgen.
 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
LB
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden worden gevolgd volgens de CAO VO van VO Haaglanden
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.