Vacature SOND014 Manager Onderwijs Havo bovenbouw in Veldhoven

Onderwijs

Over Sondervick College

Naam school
Contactpersoon
Zie omschrijving
Plaats
Veldhoven
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet Onderwijs
Beschrijving
Het Sondervick College organiseert het onderwijs in kleinschalige eenheden binnen de Campus. Leerlingen hebben te maken met een vaste groep docenten en ondersteunend personeel. Dat principe wordt komend schooljaar verder versterkt door de afdelingsteams nog meer ruimte te geven eigen keuzes te maken, gericht op hun leerlingen. Bij buitenschoolse activiteiten, in de onderwijsorganisatie en in de begeleiding gaan we nog beter aansluiten bij talenten van de leerlingen. We maken ons sterk om, nog meer dan de afgelopen jaren, voor alle leerlingen een eigen “thuisgebouw” te geven.
Bijzonderheden
Het Sondervick College behoort tot de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), een schoolbestuur van meerdere middelbare scholen in Noord-Brabant

Vacature

Functietitel
SOND014 Manager Onderwijs Havo bovenbouw 
Plaatsingsdatum
7-10-2019
Met ingang van
30-09-2019
FTE
1
Omschrijving
Over het Sondervick College
Het Sondervick College is een brede scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo en vwo. Onze school heeft als doel alle leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en een plaats in de maatschappij. Het Sondervick College wil de beste school zijn voor leerlingen uit Veldhoven en omgeving.
Met ingang van 1 januari 2020 hebben we op het Sondervick College een functie beschikbaar voor een:

Manager Onderwijs Havo bovenbouw

De te benoemen medewerker maakt deel uit van de schoolleiding.

De manager onderwijs Havo bovenbouw van het Sondervick College geeft samen met de andere managers onderwijs leiding aan zijn/haar afdeling. Elke manager onderwijs is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding en heeft hierover naast het informele overleg eenmaal per week formeel overleg binnen het havo/vwo team. Bovendien is er periodiek een schoolbreed overleg (en/of scholing) van alle managers onderwijs met de directie. De rector is de leidinggevende van de managers onderwijs.

De manager onderwijs heeft binnen zijn functie vijf taakgebieden:
1. Leidinggeven door aansturen, coachen en begeleiden aan een team van docenten (evt. oop primair);
2. Initiëren en borgen van onderwijsvernieuwing;
3. Vormgeven van havo overstijgende onderwerpen in samenwerking met overige managers onderwijs en directie;
4. Coördineren van onderwijs, leerlingbegeleiding en buitenlesactiviteiten binnen het team;
5. Verzorgen van minimaal 6 lessen in de opleiding waaraan leiding wordt gegeven.

De functieomschrijving is opgenomen in het functieboek van OMO (www.omo.nl -> functies -> manager onderwijs).

Uw profiel
Uit uw sollicitatiebrief en curriculum vitae blijkt dat u beschikt over:
• ruime ervaring met werken in een complexe onderwijsorganisatie;
• leidinggevende kwaliteiten en vaardigheden (coachen, gesprekstechnieken, aansturen)
• deskundigheid en ervaring op het gebied van onderwijsvernieuwingen;
• vaardigheid in het aansturen van veranderingsprocessen tot concrete aanpak en werkwijze binnen de opleiding/afdeling;
• kennis en vaardigheden op het gebied van onderwijsmanagement , personeelszorg en organisatie;
• een of meerdere onderwijsbevoegdheden en ruime ervaring als docent in het VO-onderwijs;
• kennis van en inzicht in de ontwikkelingen in relatie tot de doelgroep havo;
• ICT-vaardig en kennis van digitalisering in het onderwijs.

Uw kwaliteiten
In eventuele gesprekken met u dient duidelijk te worden dat u:
• invulling kunt geven aan onderwijskundig leiderschap. U heeft een duidelijke visie op onderwijs en bent in staat een stimulerende leer- en werkomgeving te ontwikkelen en te onderhouden. U weet daarvoor voldoende draagvlak te creëren onder medewerkers. U toont durf, stelt heldere eisen en kent een grote mate van besluitvaardigheid;
• een stuwende kracht bent in onderwijsontwikkeling door middel van het opstellen van plannen met werkwijze en werkverdeling en het bevorderen van het pedagogisch-didactisch klimaat.
• het vermogen heeft om samen te werken (met de teams van het vwo of vmbo/mavo). Daarnaast behartigt u de belangen van de Havo bovenbouw afdeling en weet mensen te enthousiasmeren en te overtuigen;
• leidinggevende kwaliteiten bezit. U geeft leiding aan een team van docenten. U voert hier de gesprekscyclus (functionerings- en beoordelingsgesprekken) uit en draagt zorg voor werving en selectie van teamleden alsmede draagt u bij aan deskundigheidsbevordering van docenten. U heeft vaardigheid in het aansturen en coachen van het team en individuele leden binnen het team;
• organisatietalent heeft. U bent in staat visie en idealen te vertalen naar concrete doelen en realistische plannen. U maakt veranderingsprocessen inzichtelijk. U bent gericht op resultaten en kwaliteitsverbetering;
• beschikt over communicatieve vaardigheden. U kunt goed communiceren in woord en geschrift. U bent toegankelijk, open, heeft empathie en kunt goed luisteren. U legt intern en extern gemakkelijk contacten. U spreekt mensen aan op gemaakte afspraken. U toont oprechte interesse in het wel en wee van leerlingen en medewerkers. Zij staan bij u centraal. U bent een visitekaartje van de school;
• het vermogen heeft om afstemming te creëren tussen onderwijsontwikkeling en leerlingbegeleiding;
• in staat bent een bijdrage te leveren aan het formatieproces binnen uw afdeling. (Werk- en lessenverdeling, rooster etc.)

Procedure
De werving en selectie vindt plaats conform de daarvoor geldende procedure werving, selectie en benoeming manager onderwijs. Een beschrijving van deze procedure is op te vragen bij de afdeling personeelszaken van het Sondervick College. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Het betreft een salarisschaal 12 - functie conform het functieboek van OMO (manager onderwijs) en heeft een tijdelijk karakter voor een jaar. Aan het eind van dit jaar kan bij een positieve beoordeling het dienstverband omgezet worden in een vast dienstverband.

Inlichtingen omtrent de vacature
Voor aanvullende informatie neemt u in eerste instantie contact op met de afdeling Personeelszaken van het Sondervick College (tel. 040-2309454). Heeft u inhoudelijke vragen neemt u dan contact op met mevrouw Monique van Roosmalen, rector van het Sondervick College. Zij is bereikbaar via Mroosmalen@sondervick.nl of telefonisch 040-2309441.

Herkent u zich in het geschetste profiel en wilt u het managementteam komen versterken? Richt uw sollicitatiebrief met CV vòòr 21 oktober 2019 aan de rector Monique van Roosmalen. Solliciteren kan uitsluitend via het uploaden van je gegevens op de website van www.omo.nl. Sollicitaties via e-mail worden niet in behandeling genomen.

Uiterlijk 23 oktober 2019 wordt bekend gemaakt welke kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek.

Gesprekken met de benoemingscommissie vinden plaats op vrijdag 25 oktober tussen 09:00 – 12:00 uur en maandag 28 oktober tussen 15:00 – 19:00 uur.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.