Vacature Leerkracht Onderbouw in Amsterdam

Onderwijs

Over Twiskeschool

Naam school
Contactpersoon
Dhr. Arie Wim Kars
Plaats
Amsterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving
Algemeen
De Twiskeschool is een openbare basisschool gelegen in de wijk Kadoelen. Zo’n 500 leerlingen gaan dagelijks naar de Twiskeschool. Er werken zo’n 35 leerkrachten.

Karakter van de school
De werkwijze is handelingsgericht, wat wil zeggen dat instructie en verwerking op niveau worden aangeboden. De leerkrachten zorgen er voor dat er voldoende afwisseling is door de leerstof in groepjes of individueel te laten verwerken. Het accent ligt vooral op de vakken: spreken, lezen, taal en rekenen. Naast deze hoofdvakken en uiteraard de bekende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, bewegingsonderwijs en tekenen besteedt de school veel aandacht aan sociale vaardigheden. Hoe ga je met elkaar om en wat kun je wel en niet tegen elkaar zeggen? Door te werken met dag- en weektaken leren de kinderen hun werk in te delen en wordt al doende de zelfstandigheid vergroot.
Veel nadruk wordt gelegd op het werken met computers. Al vanaf groep twee leren de kinderen op eenvoudige wijze omgaan met de computer. In hogere groepen leren de kinderen tekstverwerken, informatie zoeken op het internet, e-mailen en werken met educatieve programma’s. In alle groepen staan één of meer computers. Ook hebben de kinderen de beschikking over een computereiland, waar ze individueel aan opdrachten aan een computer kunnen werken.
Van alle leerlingen worden de vorderingen bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Aan de leerlingen die extra zorg nodig hebben, wordt ondersteuning geboden door een interne begeleider en de groepsleerkracht tijdens de momenten dat de leerlingen zelfstandig aan het werk zijn.

Vacature

Functietitel
Leerkracht Onderbouw 
Plaatsingsdatum
19-9-2019
Met ingang van
01-01-2020
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,8 Fte
Omschrijving
Wij willen graag dat je bij ons komt werken op de instroomgroep.
 
Groepsleerkracht groep 1, voor 0,8 FTE, op openbare basisschool Twiske, de leukste dorpsschool in de grote stad.
OBS Twiske is een leuke, groeiende openbare basisschool in de wijk Kadoelen in Amsterdam-Noord. Ons enthousiaste, open en deskundige team geeft elke dag les aan ruim 500 kinderen. Onze kinderen zijn leuk, zelfstandig en uitermate vrolijk. Daarnaast werken we samen met prettige ouders.
De school is volop in ontwikkeling. Onderwijsvernieuwing staat altijd centraal. Wij werken elke dag aan de kwaliteit van het onderwijs. Alles wat goed gaat vormt de basis voor iedere verandering.
 
INFORMATIE VACATURE
Met ingang van 6 januari 2020 starten wij met een instroomgroep voor 4-jarigen. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, deskundige, inspirerende collega die vier dagen wil werken in deze groep. Het gaat om een aanstelling van 0,8 fte.

INFORMATIE SCHOOL
Openbare Basisschool Twiske vormt samen met 15 andere openbare scholen de Stichting Innoord. OBS Twiske is een buurtschool in Amsterdam-Noord waar kinderen in een veilige omgeving met plezier leren, uitgedaagd worden en zich naar hun competenties zowel cognitief als creatief kunnen ontwikkelen tot autonome en sociaal sterke personen.
We werken met methodes die goed aansluiten bij het handelings- en opbrengstgericht werken. We geven hierbij in verschillende aanpakken per vak les en besteden aandacht aan een doorgaande lijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast het cognitieve leren, vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich ook creatief ontwikkelen.
Wij willen dat elk kind de mogelijkheid heeft zijn of haar talent te ontdekken en ontwikkelen. Hoge verwachtingen hebben van elk kind, maakt dat ieder kind zich gewaardeerd weet. Daarnaast is onze school ook een sportactieve school met aandacht voor gezondheid, bewegen en goede voeding.
De waarden die wij belangrijk vinden voor onze leerlingen, gelden ook voor het team. Dit betekent dat wij gebruik maken van de talenten en kennis van de teamleden. Teamleden nemen een deel van de verantwoordelijkheid over de totale schoolontwikkeling en delen dit met de directie. De school werkt met drie bouwen (onder-, midden- en bovenbouw). Binnen elke bouw functioneert een bouwcoördinator. De bouwcoördinatoren vormen samen met de directie het managementteam.
Naast de bouwcoördinatoren zijn er twee intern begeleiders. De afgelopen jaren zijn er daarnaast steeds meer specialisten benoemd. Dit zijn groepsleerkrachten die zich op een bepaald gebied hebben ontwikkeld tot specialist.

INFORMATIE BESTUUR
Innoord is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam-Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.
 
Innoord
Klaprozenweg 75-H
1033 NN  Amsterdam Noord
info@innoord.nl
020 – 8201410
 
dewerkplekvanjeleven.nl
innoord.nl
facebook
instagram
linkedin
twitter

 

Eisen

Functie-eisen
De collega die we zoeken:
  • heeft een bevoegdheid voor het primair onderwijs
  • staat open voor veranderingen en heeft een lerende houding
  • heeft een sterk ontwikkeld reflectief vermogen
  • organiseert een veilige, uitdagende en stimulerend leeromgeving waarin kinderen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen
  • houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheden van kinderen, ouders en collega’s
  • groepservaring met jonge kinderen is een pré

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
L10
Arbeidsvoorwaarden
We bieden:
Een  fijne, veilige, groeiende school met een open en enthousiast team en echt leuke, zelfstandige, vrolijke kinderen en prettige ouders. Waar je je, als je zelf open en betrokken bent, meteen welkom en gezien zult voelen. Waar voortdurend wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing, maar waarbij zeker ook wordt gekeken naar wat er allemaal al wel goed gaat. Inschaling conform de CAO PO met de aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden (zie hieronder) van Innoord.
  • We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP).
  • Met ingang van 2018 hebben we, vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen, extra betaald Partnerverlof ingevoerd. Zo krijgen onze medewerkers vanaf 2018 vijf dagen partnerverlof (3 dagen extra dus) en in 2019 zelfs twee weken partnerverlof (vijf dagen extra). Voor medewerkers die, vanaf juli 2020, gebruik maken van het aanvullende verlof, wordt het salaris aangevuld tot 100%.
  • We vergoeden voor alle medewerkers (leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie) extra reiskosten boven de CAO-regeling (de subsidie van de gemeente Amsterdam betreft alleen de leerkrachten).

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
AANVULLENDE INFORMATIE
Meer informatie over de vacature kan ingewonnen worden bij de directie van de basisschool, in de persoon van: Arie Wim Kars (directeur) 020-6312540 of a.kars@innoord.nl
 
SOLLICITEREN
Uw motivatiebrief en cv ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk via het formulier onderaan deze pagina. Mailen naar a.kars@innoord.nl kan ook. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.