Vacature Onderwijsassistenten in Wageningen

Onderwijs

Over RSG Pantarijn

Naam school
RSG Pantarijn
Contactpersoon
Mevr. N. Papilaja
Plaats
Wageningen
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier, Montessori, Speciaal
Sector
Voortgezet Onderwijs
Niveau
vmbo, havo, vwo
Beschrijving


 

Vacature

Functietitel
Onderwijsassistenten 
Plaatsingsdatum
26-7-2019
Met ingang van
z.s.m.
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk
FTE
0,8
Omschrijving
Op de locatie MHV in Wageningen hebben we met ingang van het nieuwe schooljaar twee vacatures voor de functie onderwijsassistent.
We zijn op zoek naar een onderwijsassistent met:
 1. affiniteit en deskundigheid op exact/science-gebiedTevens zoeken we een onderwijsassistent met:
 2. affiniteit en deskundigheid op het gebied van mens- en maatschappijvakken
 
 Functiebeschrijving
De werkzaamheden worden verricht binnen de locatie MHV van de RSG Pantarijn. De RSG Pantarijn  is een brede scholengemeenschap voor voortgezet Montessori onderwijs. De docenten behorend tot een vaksectie en/of team dragen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering van het primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen conform de onderwijsprogrammering. De docenten leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. De lesassistent ondersteunt op een aantal momenten, binnen én buiten de lessen de schoolorganisatie (en docenten) op diverse manieren bij het zorgdragen voor de continuïteit in het onderwijsproces.
Dit kan zowel bij opvang van lesuitval voor een korte periode (vaak voor een "onderwijsmoment"), maar ook als ‘extra handen in de les bij bepaalde onderwijsactiviteiten, projecten of talentdagen.
Bij lesuitval ontvangt de lesassistent een gerichte instructive/verwijzing naar verschillende informatiebronnen die hem/haar in staat stelt de verwerking van de lesinhoud door de leerlingen te begeleiden. De lesassistent is daarnaast voor een deel van zijn/haar taak belast met het uitvoeren van overige werkzaamheden ten behoeve van het onderwijs en de daarbij ondersteunende processen.
De lesassistent is functioneel verantwoording schuldig aan een docent en hiërarchisch aan een daartoe aangewezen teamleider.
 
Werkzaamheden
 1. De lesassistent ondersteunt de schoolorganisatie bij het zorgdragen voor continuïteit van het onderwijsproces door:
 • Het verrichten van activiteiten ter ondersteuning van het onderwijs (bv bij de praktische organisatie van bv keuze-uren, toetsweken, projecten etc)
 • het voorbereiden van de onderwijs-/lesmomenten (aan de hand van de gehanteerde studiewijzer), met behulp van lesboeken, werkboeken en het beschikbare digitale lesmateriaal en informatie op de elektronische leeromgeving in Magister;
 • het overdragen van de (leer)inhoud/(les)stof en het begeleiden van de opdrachten;
 • het bewerkstelligen van een goede werksfeer in de klas;
 • het (mede) sturing geven aan het (Montessori-)leerproces;
 • het geven van feedback aan de leerlingen;
 • het administreren van lespresentie/lesabsentie in Magister;
 • het (vooraf en achteraf) communiceren met de vakdocenten, wat betreft de invulling en voortgang van het gevolgde (les)programma, evenals het signaleren van individuele problematiek bij specifieke leerlingen.
 
 1. De lesassistent kan (desgevraagd en desgewenst) belast worden met een of meerdere van de onderstaande werkzaamheden:
 • het bieden van algemene ondersteuning aan de teamleider;
 • het deelnemen aan (team/rapport) vergaderingen en scholingen;
 • het voeren van het beheer over het Studiehuis / de Stilteruimte;
 • het (klassikaal of individueel) afnemen van (inhaal)toetsen en schriftelijke overhoringen;
 • het surveilleren bij toetsen/SO's en examens in onderbouw en bovenbouw tijdens de toetsweken en de eindexamenperiode, inclusief pauzetoezicht / toezicht op nablijvers;
 • het begeleiden van projectopdrachten, schoolactiviteiten en excursies in binnen- en buitenland;
 • het geven van workshops / ondersteunen bij CKV dagen / de Open Dag;
 • het uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden (waaronder tenminste begrepen: inschrijving PQ-uren in Magister, opvang en registratie uitstuurleerlingen en/of zieke leerlingen, gegevens bijhouden in Zermelo / Magister / ItsLearning).
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
 • de lesassistent is functioneel verantwoording schuldig aan de docent en hiërarchisch aan een teamleider voor wat betreft de kwaliteit van de ondersteuning van de continuïteit van het onderwijs en voor wat betreft de kwaliteit van uitvoering van de overige opgedragen werkzaamheden;
 • de lesassistent werkt binnen werkafspraken, regels en voorschriften, vastgestelde opdrachten en de geldende studiewijzer;
 • de lesassistent beslist over het leveren van de bijdrage aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen, bij het kiezen van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op de doelen uit de studiewijzer alsmede bij het uitvoeren van de overige werkzaamheden.
 
Kennis en vaardigheden
 • theoretische en praktische didactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
 • kennis van de leerstof die volgens de studiewijzer aan de orde is;
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;
 • inzicht in de wijze waarop groepsprocessen zich voltrekken;
 • vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden;
 • vaardigheid in het omgaan met en het corrigeren van het gedrag van leerlingen;
 • vaardigheid in het uitvoeren van praktische/organisatorische werkzaamheden;
 • invoelingsvermogen en sociale vaardigheden.
 
 Contacten
 • met de sectie, teamleider en de roostermaker om af te stemmen over de werkzaamheden en de praktische uitvoering daarvan;
 • met docenten over de inhoud, vorm en werkwijze van de onderwijs- en lesondersteuning om deze te bespreken en de leraren te informeren over de (leer)resultaten en leer- en gedragsproblemen bij leerlingen;
 • met leerlingen om de (leer)stof en de opdrachten te bespreken, te begeleiden en uit te leggen;
 • met collega-lesassistenten over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie.
 

Eisen en profiel
 • affiniteit en deskundigheid op exact/science-gebied en/of affiniteit en deskundigheid op het gebied van mens- en maatschappijvakken
 • oog voor veiligheid
 • accuraat
 • goed kunnen samenwerken
 • dienstbaar zijn en eigen initiatief tonen binnen afgesproken kaders
 • affiniteit met het begeleiden van leerlingen


 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
ja
Opleiding
Overige
Functie-eisen
Eisen en profiel
 • affiniteit en deskundigheid op exact/science-gebied en/of affiniteit en deskundigheid op het gebied van mens- en maatschappijvakken
 • oog voor veiligheid
 • accuraat
 • goed kunnen samenwerken
 • dienstbaar zijn en eigen initiatief tonen binnen afgesproken kaders
 • affiniteit met het begeleiden van leerlingen

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
7
Arbeidsvoorwaarden
CAO VO

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Sluitingsdatum: 29-8-2019
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.