Vacature Teamleider onderbouw vmbo in Zaandam

Onderwijs

Over Pascal Zuid

Naam school
Pascal Zuid
Contactpersoon
Dhr. el Jaouhari
Plaats
Zaandam
Denominatie
Samenwerking
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet Onderwijs
Niveau
vmbo
Beschrijving
Pascal Zuid is een bijzondere school in de Zaanstreek. Het is onderdeel van stichting ZAAM en verzorgt samen met De Faam en Pascal College eigentijds onderwijs aan leerlingen op alle niveaus in het voortgezet onderwijs.
 
Leerlingen met een vmbo-advies, mavo-advies (vmbo-theoretische leerweg) en leerlingen met een mavo-havo-advies, kunnen op Pascal Zuid terecht. Met Praktijkschool De Faam bestaat een samenwerking om leerlingen met een praktijkadvies voldoende uit te dagen en waar mogelijk te begeleiden naar een vmbo-diploma (al dan niet binnen een leerwerktraject). Met het Pascal College worden trajecten ingericht voor leerlingen waarbij mogelijkheden worden gezien om op havoniveau uit te stromen. De school telt bijna 600 leerlingen.
 
Binnen de school worden verschillende trajecten ingericht die aansluiten op de leerbehoeften en leerstijlen van de leerlingen. Op school wordt samen gewerkt in en aan een veilige leeromgeving. Een omgeving waarin iedereen zich prettig voelt, iedereen zichzelf mag zijn en gezien en gewaardeerd wordt. De leerling ontdekt wie hij is en wat hij wil. Daarbij is aandacht voor de vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Tijdens keuzeuren is ruimte voor extra ondersteuning en begeleiding en voor talentontwikkeling.
 
 In de eerste twee jaar is op school veel aandacht voor persoonsontwikkeling, kunst en creativiteit, gezondheid en groepsvorming en wordt gewerkt aan een goede basis op het gebied van algemene- en vakspecifieke kennis. Ook bestaat er een intensieve samenwerking met voetbalclub AZ.
 
In het examenprogramma (leerjaar 3 en 4) maakt de leerling kennis met verschillende beroepsbeelden en wordt tijdens de lessen en op stage gewerkt aan algemene beroepsvaardigheden. Met de vervolgopleidingen (mbo en havo) wordt gewerkt aan mooie doorlopende leerlijnen. De school profileert zich door een vernieuwend aanbod binnen het profiel Dienstverlening & Producten.
 
Bijzonderheden
Pascal Zuid maakt deel uit van stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs met scholen in Zaanstad, Amsterdam en Monnickendam. Deze 23 scholen verzorgen voor ruim 11.000 leerlingen het onderwijs in deze regio, van praktijkschool tot gymnasium. Het zijn herkenbare, kleinschalige scholen met een eigen gezicht, oog voor de individuele leerling en met een sterke binding met de omgeving.

Vacature

Functietitel
Teamleider onderbouw vmbo 
Plaatsingsdatum
7-6-2019
Met ingang van
26-08-2019
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,8 - 1,0 fte
Omschrijving
De teamleider is lid van het managementteam en valt onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur. Hij/zij is belast met het initiëren en coördineren van de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundige beleid binnen het team.
 
De teamleider/directielid is daarnaast belast met een aantal portefeuilles waaronder Ondersteuning en Begeleiding, Sociale Kwaliteit/Veiligheid en presentiebeleid.
 

Eisen

Opleiding
1e graads of 2e graads
Functie-eisen
Uw profiel als teamleider onder- en bovenbouw:
 • U heeft een inspirerende visie op onderwijs en durft te vernieuwen;
 • U heeft ervaring met onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en in staat collega’s hierin mee te nemen;
 • U bent in staat teamontwikkeling in gang te zetten;
 • U werkt opbrengstgericht;
 • U neemt initiatief, bent leergierig en u bent constant op zoek naar verbetering;
 • U heeft grote affiniteit met vmbo-onderwijs;
 • U heeft leidinggevende ervaring en u bent bekend met de principes van verandermanagement, projectmanagement en bedrijfsmatig werken;
 • U bent in staat zich dienstbaar op te stellen naar het personeel maar u geeft heldere en realistische doelen aan;
 • U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • U creëert binnen uw afdeling een veilige en praktische leeromgeving;
 • U werkt samen met de overige MT leden aan het verdere ontwikkelen van de organisatie van de school;
 • U bent in bezit van een wettelijke onderwijsbevoegdheid voor het VO 
   
  Uw taken/verantwoordelijkheden als teamleider onder- en bovenbouw:
 • U geeft leiding aan een team, waaronder het (bege-)leiden van ongeveer 30 medewerkers;
 • U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de gesprekkencyclus. (o.a. het voeren van coachings-, functionerings- , beoordelings- en pop-gesprekken);
 • U bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van het beleid t.a.v. ontwikkeling van het onderwijs, de organisatie en de leerlingbegeleiding in de afdeling;
 • U bent verantwoordelijk voor de onderwijsopbrengsten en het realiseren van teamdoelen en resultaten;
 • U geeft vorm aan de jaarlijkse procedure rondom de plaatsing van de nieuwe leerlingen;
 • U zorgt voor nauwe contacten met het primair onderwijs;
 • U wordt belast met de uitvoering van het kwaliteitsbeleid voor de afdeling, waaronder het toezien op een goede beleidscyclus (pdca);
 • U draagt bij aan de visie en het beleid van Pascal Zuid in het algemeen;
 • U coördineert de dagelijkse gang van zaken in de afdeling zoals de begeleiding van leerlingen, incidentenafhandeling en de organisatie in de afdeling;
 • U zorgt voor een goede samenwerking tussen onder- en bovenbouw.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
schaal 12
Arbeidsvoorwaarden
Benoeming en inschaling:
De directeur benoemt voor bepaalde tijd voor de duur van max. 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. De functie van teamleiders is conform de CAO-VO ingeschaald in schaal 12.
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Solliciteren:
Gemotiveerde sollicitatiebrief met cv gericht aan: de heer M. el Jaouhari, directeur Pascal Zuid, via Meesterbaan.
Reacties dienen voor 21 juni 2019 binnen te zijn. Uitsluitend sollicitaties via Meesterbaan worden in behandeling genomen.

Sollicitatieprocedure:
21 juni 2019:                      sluiting vacature
24 juni 2019:                      briefselectie
27 juni 2019:                      gesprekken (twee rondes)
28 juni 2019:                      arbeidsvoorwaardengesprek

Sollicitatiegesprekken:
De gesprekken worden gevoerd in twee rondes.
In ronde één bestaat de commissie uit de volgende leden:
 • een leerjaarcoördinator uit het onderbouwteam;
 • een docent uit het onderbouwteam;
 • een personeelslid uit de deelraad;
 • de P&O-adviseur van de school.
 
In ronde twee bestaat de commissie uit de volgende leden:
 • de directeur van Pascal Zuid;
 • de teamleider bovenbouw;
 • de coördinator begeleiding en Ondersteuning van de school;
 • een lid uit het OOP-team.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.