Vacature Teamleider havo/vwo klas 3 t/m 6 in Amsterdam

Onderwijs

Over Ir. Lelylyceum

Naam school
Ir. Lelylyceum
Contactpersoon
Mevr. C. Kuster
Plaats
Amsterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet Onderwijs
Beschrijving
Het Ir. Lely Lyceum is een middelbare school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Wij bieden kwalitatief hoogstaand én toekomstgericht onderwijs en begeleiding aan leerlingen. Door focus op technologie en design, internationalisering en empowerment van leerlingen bieden wij hen een uitstekende basis voor een vervolgopleiding en latere succesvolle carrière.
 
Amsterdam-Zuidoost, the place to be
We leven in een dynamische tijd, Amsterdam is volop in ontwikkeling. Dat geldt zeker ook voor Amsterdam-Zuidoost. Het stadsdeel is booming en bruist van energie. Een bloeiend bedrijfsleven, wetenschap, kunst, media, design, health care... allemaal op steenworp afstand van de school. We hebben nauwe contacten met bedrijven en instellingen in Zuidoost en willen die de komende jaren verder verdiepen en uitbreiden.
 
Nieuw onderwijsaanbod 
Naast een opleiding mavo, havo en atheneum, biedt het Ir. Lely Lyceum nu als enige school in Zuidoost de gymnasium opleiding aan. Vanaf schooljaar 2019/2020 zijn wij voornemens te starten met een pilot voor het technasium (havo-vwo)en mavo bèta design.
Het Ir. Lely Lyceum biedt eigentijds onderwijs aan op het gebied van bèta-georiënteerd onderzoek en ontwerpen, internationalisering en ondernemerschap.
 

 

Vacature

Functietitel
Teamleider havo/vwo klas 3 t/m 6 
Plaatsingsdatum
3-6-2019
Met ingang van
Teamleider havo/vwo klas 3 t/m 6
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,8000 - 1,000
Omschrijving
Functieomschrijving teamleider havo/vwo klas 3 t/m 6 - Ir. Lely Lyceum

Algemeen
De teamleider coördineert de uitvoering van het onderwijs door het team, geeft leiding aan het team en draagt zorg voor de ontwikkeling van de onderwijsuitvoering, de leerlingenbegeleiding en de onderwijsorganisatie. De teamleider is verantwoordelijk voor het sturen op de (leer)resultaten en de (leer)opbrengsten in de afdeling. Hij/zij werkt planmatig met de leden van het team en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de kwaliteitszorg. Daarnaast  levert de teamleider als docent een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs, conform de taken die in de functiebeschrijving van docent zijn opgenomen. De teamleider legt verantwoordelijkheid af aan de conrector.

Werkzaamheden
Draagt zorg voor de uitvoering van onderwijs en de daarbij behorende begeleiding van leerlingen door het team met de daarbinnen functionerende mentoren door:
 • het bevorderen en bewaken van het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen het team
 • het organiseren, bevorderen en mede-uitvoeren van adequate leerlingenbegeleiding, waaronder het actief acteren op verzuim
 • het overleggen met ouders/verzorgers, docenten en leerlingen over zaken die de uitvoering van het onderwijs en de leerlingbegeleiding betreffen
 • het organiseren van passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering door het team
 • het opstellen van (tussentijdse) verantwoordingen over de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding
 • het verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het aanname- en verwijzingsbeleid van de afdeling
 • het verantwoordelijk zijn voor het leggen en onderhouden van alle tweedelijns en derdelijns contacten wat betreft de zorg voor leerlingen
 • het adviseren van de directie betreffende de eindbeoordeling van het begeleidings- en beoordelingstraject na het eerste jaar van nieuw aangestelde docenten
 • het periodiek voeren van functioneringsgesprekken en het voeren van de POP-gesprekken
 • het dragen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de gemaakte afspraken in het team en daarop de leden aanspreken
 • Bewaakt en bevordert een professionele cultuur in het team

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
 • De teamleider is lid van de schoolleiding
 • De teamleider neemt beslissingen aangaande de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding door het team
 • De teamleider legt verantwoording af aan de conrector over de resultaten van de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding in het team, de professionalisering van de docenten en de mate waarin de uitvoeringsplannen zijn gerealiseerd
 • De teamleider verricht werkzaamheden binnen het vastgestelde onderwijsbeleid
 • De teamleider adviseert de conrectoren wat betreft de beleidsontwikkeling


 

Eisen

Opleiding
Overige
Functie-eisen
Kennis en vaardigheden
 • Academisch of HBO werk- en denkniveau
 • Bereidheid om een opleiding tot schoolleider te volgen
 • Brede theoretische kennis en praktijkkennis met betrekking tot het werkveld van de school en van algemene onderwijskundige en personele ontwikkelingen
 • Kennis van de organisatie van onderwijskundige processen
 • Kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in het toepassen ervan
 • Vaardigheid in het analyseren van complexe situaties
 • Vaardigheid in het coachen en begeleiden van (nieuwe) medewerkers
 • Vaardigheid in het gebruik van relevante gesprekstechnieken
 • Vaardig in het aansturen van professionals
 • Vaardig in het opstellen van uitvoeringsplannen
 • Bezit meer dan gemiddelde communicatieve vaardigheden
 • Onderhoudt op een plezierige, betrokken wijze de contacten met medewerkers, leerlingen en ouders

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
schaal 12 CAO-VO
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden
De leidinggevende taak van de teamleider is vastgesteld op 0,4 fte. Daarnaast dragen de teamleiders zorg voor leerlingzaken middels een jaarlijks vast te stellen opslag van 2 klokuren per leerling in hun team. Per jaar zal worden vastgesteld hoeveel de onderwijstaak bedraagt. Voor komend schooljaar is de oplslag in fte op basis van het aantal leerlingen ca 0.3 fte. 
De leidinggevende taak en de onderwijstaak bedragen komend schooljaar dus ca 0.7 fte.

Daarnaast heeft de teamleider een lesgevende taak, waardoor de totale aanstellingsomvang tussen de 0,8 – 1,0 fte uitkomt. Van de teamleider wordt verwacht dat hij/zij minimaal vier dagen per week beschikbaar is. De teamleider wordt – voor zijn of haar volledige betrekkingsomvang - ingeschaald op 12 (CAO-VO). Leren hoort centraal te staan in een school, ook voor het personeel. Daarom maakt een gezamenlijk ontwikkel- en opleidingstraject voor de invulling van de rol als teamleider onderdeel uit van het eerste jaar. Omdat de directie verwacht dat de kandidaten de ambitie hebben zich de komende jaren verder te ontwikkelen als schoolleider, zal zij de persoonlijke en professionele ontwikkeling ondersteunen.
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Belangstellenden kunnen een informatiepakket aanvragen bij mevrouw Kuster (Personeelszaken), via c.kuster@lelylyceum.nl. Solliciteren kan tot uiterlijk 16 juni 2019 via Meesterbaan.
De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 19 juni 2019. Eventueel volgt een tweede gespreksronde op 24 juni 2019. De benoemingsadviescommissie (BAC) zal bestaan uit de rector-bestuurder, de conrectoren, en een aantal vertegenwoordigers vanuit het personeel en de leerlingen.
Een (online) assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar. Bij gebleken geschiktheid en wederzijdse tevredenheid wordt de tijdelijke aanstelling omgezet in een vaste.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.