Vacature Groepsleerkracht in Veenendaal, Ochten en Zetten

Onderwijs

Over Stichting CPOV eo

Naam school
Stichting CPOV eo
Contactpersoon
Dhr. Van der Blom
Plaats
Veenendaal, Ochten en Zetten
Denominatie
Protestants-Christelijk
Type onderwijs
Regulier, Speciaal
Sector
Basisonderwijs
Niveau
pro
Beschrijving
Stichting CPOV e.o. heeft twaalf basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs onder haar beheer met in totaal ongeveer 3500 leerlingen en 350 personeelsleden.

Missie
De stichting heeft tot doel de oprichting en instandhouding van scholen voor primair en speciaal christelijk onderwijs. Daarbij is zij erop gericht kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces te laten doorlopen met als doel hen voor te bereiden op een plaats in de samenleving, gebaseerd op Bijbelse waarden en normen, waarin het welzijn van het kind voorop staat.

Visie
Onze bron is de bijbel; het woord van God.
Vanuit deze bron willen we kinderen opvoeden in verantwoordelijkheid, eerlijkheid en respect voor zichzelf en voor elkaar.
Wij willen kinderen oprechte deelnemers maken van onze samenleving.
Wij gaan voor passend onderwijs voor alle leerlingen.
Daar waar nodig met aanvullende expertise, zorg en middelen; en met ondersteuning vanuit of binnen onze speciale (onderwijs) voorziening (SBO de Windroos).
We willen een geborgen leerklimaat voor de leerling met goed gekwalificeerd personeel in een prettige en geoutilleerde werkomgeving binnen een transparante organisatie.
 
Bijzonderheden
Stichting CPOV e.o. kent een protestants-christelijke identiteit. Dit komt als volgt tot uiting:

Op de scholen van CPOV mag u verwachten dat het team van medewerkers zich bezighoudt met de volgende activiteiten/ontwikkelingen op het gebied van identiteit.
 • Vormgeven van de grondslag en identiteit
  • Medewerkers van CPOV weten de grondslag en identiteit van de christelijke school tot uiting te brengen in activiteiten en werkwijzen. Dit houdt in dat iedere medewerker:
   • De grondslag en identiteit van CPOV/ de school kent en ermee instemt;
   • Werkt vanuit de waarden en normen zoals deze op school gelden;
   • Een wezenlijke bijdrage levert aan de godsdienstige vorming ten aanzien van het lesprogramma.
 • Overleg over doorwerking van christelijke identiteit
  • Medewerkers van CPOV overleggen met collega's over de wijze waarop christelijke identiteit doorwerkt in de school. Zij hebben respect voor elkaars gelooofsopvattingen, maar bieden ook ruimte aan die opvattingen. Ze dragen bij aan de eenheid van de vormgeving van van de identiteit binnen de school. Dit houdt in dat iedere medewerker:
   • bewust heeft gekozen voor een christelijke school / christelijk onderwijs;
   • respect heeft voor de standpunten van collega's , ouders en kinderen;
   • zaken rondom de doorwerking van de christelijke identiteit bespreekbaar maakt.
 • Relatie met leerlingen en ouders
  • Medewerkers van CPOV kunnen aan leerlingen en ouders uitleggen wat de levensbeschouwelijke identiteit van de school inhoudt en wat deze betekent voor de relatie onderling. Ze kunnen uitleggen wat de christelijke identiteit van de school betekent. Dit houdt in dat iedere medewerker
   • aan ouders kan uitleggen wat past binnen het beleid van de school ten aanzien van de identiteit;
   • ouders informeert over de doelstellingen en werkwijzen van godsdienstige vorming;
   • rekening houdt met de opvattingen van anderen inzake godsdienst en levensbeschouwing
 • Stimuleren en begeleiden van leerlingen
  • Medewerkers van CPOV begeleiden en stimuleren leerlingen bij het ontdekken, ontwikkelen en laten zien van de eigen identiteit. Dit houdt in dat iedere medewerker:
   • spreekt met leerlingen over de plaats van (christelijk) geloven in het dagelijks leven en samenleven;
   • inzicht heeft in de culturele, etnische, sociale en emotionele verschillen tussen leerlingen;
   • gepaste ruimte geeft aan alle mogelijke verschillen en diversiteiten
 • Identiteit van de school in relatie tot de omgeving
  • Medewerkers van CPOV kunnen de ontwikkelingen in de samenleving en in de (directe) omgeving van de school beoordelen in relatie tot de identiteit van de school. Dit houdt in dat iedere medewerker:
   • het pluriforme karakter van de samenleving erkent en daarmee kan omgaan en erop inspelen;
   • zoveel mogelijk bekend is met de kerkelijke stromingen ter plaatse;
   • ontwikkelingen in de samenleving bespreekt met collega's, leerlingen en ouders.

Vacature

Functietitel
Groepsleerkracht 
Plaatsingsdatum
15-5-2019
Met ingang van
01-08-2019
FTE
circa 1,0000
Omschrijving
Wij zoeken een collega die ons team komt versterken; ben jij iemand die:
 • een Protestants-Christelijke levensovertuiging heeft en bewust meeleeft met een kerkelijke gemeenschap;
 • affiniteit heeft met het kind met extra ondersteuningsbehoeften;
 • zich herkent in en wil aansluiten bij onze visie op onderwijs (www.windroosveenendaal.nl);
 • communiceren en samenwerken met kinderen, collega’s en ouders belangrijk vindt;
 • positief denkt in mogelijkheden en oplossingen;
 • flexibel is in denken en handelen en van- en met elkaar wil leren;
 • een leer-en leefklimaat kan scheppen waarin leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen;
 • beschikt over een afgeronde PABO opleiding.
Dan ben je van harte welkom om te solliciteren!

Wij bieden je:
 • ervaren collega’s om je heen met wie je kunt samenwerken;
 • een omgeving waar je jezelf mag zijn en je jouw talenten verder kunt ontwikkelen;
 • een school die uitgaat van de mogelijkheden van de leerlingen;
 • een enthousiast en collegiaal team dat werkt aan goed onderwijs;
 • een gemotiveerd MT dat je ondersteunt bij het uitoefenen van je functie.


 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
L11

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Meer informatie?

Heb je interesse in deze vacature stuur dan uiterlijk vrijdag 31 mei 2019 een reactie per email naar solliciteer@cpov.nl en naar miranda.vandenbrink@windroosveenendaal.nl.

Voor informatie kun je contact opnemen met Miranda van den Brink, directeur, tel. 0318-514389.
 
Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kun je contact opnemen met André van der Blom, personeelsfunctionaris, tel. 0318-519076.

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.