Vacature LOB-coördinator in Holten

Onderwijs

Over SG De Waerdenborch

Naam school
SG De Waerdenborch
Contactpersoon
Mevr. M. Velner
Plaats
Holten
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet Onderwijs
Niveau
vmbo, havo, vwo
Beschrijving
De Waerdenborch is een openbare scholengemeenschap voor Vwo, Havo, en Vmbo. De hoofdvestiging is in Holten, de nevenvestiging is in Goor. De Waerdenborch vervult een streekfunctie. De beide vestigingen zijn vanuit de regio bereikbaar met de bus en de trein. Veel leerlingen komen op de fiets naar school. Binnen De Waerdenborch zijn acht afdelingen te onderscheiden. Elke afdeling kan worden gezien als een kleine 'school' waarbinnen het dagelijks onderwijs voor de leerling wordt verzorgd. De afdelingen zijn weer ondergebracht in drie sectoren, die worden geleid door een lid van de schoolleiding. Op deze manier kan het onderwijs in de verschillende afdelingen en sectoren goed op elkaar worden afgestemd. De schoolleiding verricht haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs De Waerdenborch.
Bijzonderheden
Een openbare school... De Waerdenborch wil als school het openbare karakter op drie manieren tot uitdrukking brengen. Allereerst staan we open voor leerlingen van alle nationaliteiten, alle religieuze richtingen en niet-religieuze levensbeschouwingen. Daarnaast bieden we een tolerante leefsituatie voor alle leerlingen. Tenslotte benadrukken we de gelijkwaardigheid van verschillend denkende en gelovende mensen en proberen we leerlingen deze principes te leren hanteren.

Vacature

Functietitel
LOB-coördinator 
Plaatsingsdatum
14-5-2019
Met ingang van
Nieuwe schooljaar
Soort vacature
Parttime
FTE
0,8
Omschrijving
Scholengemeenschap De Waerdenborch is op zoek naar een:

LOB-coördinator

Het betreft een parttime betrekking, 0,8 fte. De standplaats is Holten. De functie wordt gewaardeerd met schaal 9 CAO VO. Aanstelling geschiedt vooralsnog voor de periode van een schooljaar, met uitzicht op verlenging bij een goede beoordeling.

​​​​​​​

Eisen

Functie-eisen
Wie zoeken we?
Openbare scholengemeenschap De Waerdenborch is voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een LOB-coördinator. Een toegankelijke en relatiegerichte medewerker die de rol van LOB binnen de vernieuwing van het vmbo overziet, die samen met zowel de directie als de docenten een voortrekkersrol op zich neemt in het verder uitstippelen en implementeren van de uitgezette koers én die docenten bij de uitvoering van het LOB-beleid ondersteunt en coacht. De lijn zoals deze is uitgezet in het vernieuwde vmbo wordt doorgetrokken naar havo en vwo, zodat er sprake is van één LOB-beleid voor de gehele school in Holten en Goor. De LOB-coördinator werkt in een team dat verder bestaat uit een docent-decaan in Goor, een coördinator externe relaties en een administratief ondersteuner.
 
LOB en het loopbaandossier is met de wet ‘invoering profielen en vernieuwing beroepsgerichte examenprogramma‘s in het vmbo’ een wettelijk verplicht onderdeel binnen alle leerwegen van het vmbo. LOB speelt hierbij een essentiële rol. Vanuit de visie dat ‘loopbaanontwikkeling een leerproces is, en geen keuzeproces, om een heel leven lang te leren’, willen we dat leerlingen gedurende alle leerjaren bij alle vakken loopbaancompetenties ontwikkelen, zich eigen maken en kunnen toepassen. Deze visie trekken we door naar havo en vwo. LOB is een verantwoordelijkheid van alle medewerkers die een rol vervullen binnen het onderwijs op De Waerdenborch. De LOB-coördinator werkt hiervoor nauw samen met de teamleiders vmbo, havo en vwo. De LOB-coördinator schrijft beleid en bewaakt de uitvoering hiervan binnen school. Dit betekent faciliteren, kennis overdragen en aansturen. Hij/zij zorgt ervoor dat er een doorlopende lijn in LOB-activiteiten is, waar mogelijk in samenwerking met de coördinator externe relaties, en monitort de doorstroom binnen de school en naar het MBO, HBO en WO. Daarnaast is de LOB-coördinator aanspreekpunt voor individuele leerlingen wanneer er behoefte is aan specifieke inhoudelijke kennis.

Kennis, ervaring en (beroeps)houding
De kandidaat:
 • beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding (bij voorkeur gericht op beroepskeuze en arbeidsmarkt);
 • is communicatief zeer vaardig, weet verbinding te maken en te behouden met de verschillende actoren en is representatief in woord en geschrift;
 • is in staat om docenten te coachen en te trainen in LOB (denk aan het voeren van loopbaangesprekken);
 • beschikt zowel over coachende als sturende stijlen van leidinggeven;
 • neemt initiatief en weet optimaal mogelijkheden te vinden en te benutten, gericht op de verdere ontwikkeling van de school;
 • is een kei in het organiseren van LOB-activiteiten en -opdrachten, zodat de eigen LOB-methode verder uitgebouwd wordt;
 • is in staat om de visie op LOB verder vorm te geven en te implementeren.
 
Enige jaren ervaring als decaan/LOB-coördinator en/of kennis van de ontwikkelingen binnen de vernieuwing van het vmbo en LOB zijn een pré.
 
Competenties
 • Communicatief vermogen. Communiceert duidelijk. Toetst of de boodschap overkomt en past zo nodig de communicatie daarop aan. Luistert naar, toont oprechte belangstelling voor motieven, behoeftes en gevoelens van anderen en handelt daar effectief naar. Is in staat om te confronteren met oog voor het behoud van de relatie.
 • Organisatievermogen. Probleemoplossend vermogen. Signaleert (mogelijke) problemen in de voortgang van processen. Analyseert zaken vanuit verschillende richtingen. Handelt effectief wanneer de situatie om onmiddellijke actie vraagt.
 • Persoonlijk leiderschap. Zet eigen leiderschap in om ontwikkeling te bevorderen. Geeft vorm aan en bewaakt de kwaliteit van het LOB-beleid. Introduceert nieuwe ideeën, passend bij de onderwijskundige visie van de school. Heeft inlevingsvermogen en kan goed luisteren. Blijft hierbij onafhankelijk in denken, oordeelsvorming en handelen. Handelt hierbij beroepsbewust, vanuit eigen integriteit zowel transparant als discreet. Staat voor de grondslag van de organisatie.
 • Digitaal vaardig. Magister, Qompas, Dedecaan.net en Integrip vormen geen geheimen.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
schaal 9

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie

Praktische informatie en procedure
Spreekt deze vacature je aan en herken je je in het profiel, dan horen wij graag van je. We gaan ervan uit dat je als kandidaat aantoonbaar over de competenties beschikt die bij deze functie met dit profiel horen.

Solliciteren
Je brief en cv kun je sturen, via meesterbaan, naar De Waerdenborch, afdeling personeelszaken t.a.v. mevrouw Mariska Velner, HR adviseur a.i. We zien je reactie graag uiterlijk 5 juni 2019 tegemoet.

Voor nadere informatie over de functie en de afdeling kun je contact opnemen met de heer Rob te Riele, directeur havo-vwo.
 


 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.