Vacature Locatie Directeur in Rotterdam

Onderwijs

Over Mytylschool De Brug

Naam school
Mytylschool De Brug
Contactpersoon
Afdeling Werving
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Speciaal
Sector
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Niveau
vmbo, mavo, havo
Beschrijving
Mytylschool de Brug is een school voor leerlingen van 4 - 18 jaar met een lichamelijke beperking en functionerend op een cognitieve niveau van ZML tot normaal lerend.In samenwerking met Rijndam revalidatiecentrum bieden wij een compleet onderwijs-zorgarrangement waarbij het streven is de leerlingen vanuit een veilig klimaat toe te leiden naar een volwaardige plaats in de samenleving. Het onderwijsprogramma is daarom gericht op het uitstroomperspectief van de leerling.

Mytylschool De Brug biedt een veilige omgeving voor kinderen waar men niet alleen komt om te leren, maar ook om elkaar te ontmoeten en te spelen. De school is uiteraard toegankelijk gemaakt voor rolstoelen maar is ook voorzien van allerlei aanpassingen waardoor kinderen zo min mogelijk last zullen hebben van lichamelijke beperkingen. We hopen dat de school ook voor ouders een ‘thuisgevoel’ zal geven. De school heeft drie afdelingen: een basisafdeling SO (zml en normaal lerenden), een VSO Praktisch gericht onderwijs (zml) en een VSO vmbo-havo afdeling (normaal lerenden).

Vacature

Functietitel
Locatie Directeur 
Plaatsingsdatum
14-5-2019
Omschrijving
ONS VERHAAL
Stichting BOOR verzorgt openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken, op 78 scholen met ruim 3500 medewerkers voor ongeveer 30000 leerlingen. Samen werken we aan kwaliteit in onderwijs met als kernwaarden onder andere: oog voor talent, toekomstgericht, een sterke binding met de samenleving en betrokkenheid.
Het VSO op De Brug heeft twee afdelingen op twee locaties: de vmbo-havo afdeling en de afdeling Praktisch gericht.
Het vmbo-havo team maakt zich sterk voor maatschappijvaardig en maatschappijwaardig onderwijs.
Het motto van de afdeling Praktisch gericht is leerling zo zelfstandig mogelijk te leren leven.
Beide afdelingen staan voor kwalitatief goed onderwijs en goede zorg aan alle leerlingen.
ONS VERHAAL, JOUW VISIE ALS DIRECTEUR
Wij zoeken:
Een inspirator die visie vertaalt in beleid en handelen en handelen toetst aan beleid en visie. Die nieuwsgierig is, toekomstgericht en met beide benen in het heden staat.
Een coach, die teams begeleidt in hun professionele ontwikkeling en groei. Die ondersteunt, vertrouwen geeft en anderen sterker maakt in hun positie.
Een verbinder, die mensen inspireert en motiveert samen te werken aan het beste onderwijs.
Een regisseur, die faciliteert, mandateert en implementeert, stuurt waar nodig, ruimte biedt waar het kan en snel kan schakelen.
Een ambassadeur, die onze school met trots presenteert en vertegenwoordigt en opkomt voor de belangen van de leerlingen en de organisatie.

WAT MAG JE VAN MYTYLSCHOOL DE BRUG EN STICTHING BOOR VERWACHTEN?
Kwaliteit waarborgen! Dat doen we vooral in samenwerking met al onze medewerkers. Binnen BOOR is een breed scala aan onderwijsvormen aanwezig.
Naast jouw dagelijkse werkzaamheden als leidinggevende, faciliteren en adviseren Stichting BOOR en De Brug om jouw carrière en ‘’work-life-balance’’ in het onderwijs te bevorderen. Daarnaast zijn er mogelijkheden genoeg om jouw kwaliteiten binnen het onderwijs optimaal in te zetten. Maar er is meer:*
Een tijdelijke aanstelling voor de periode van 12 maanden, met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling bij goed functioneren;
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO PO.

WAT WE VAN JOU VERWACHTEN?
Met jouw werkervaring bijdragen aan de talentontwikkeling van iedere leerling. Jij ondersteunt en draagt onze visie en bepaalt jouw werkwijze hierin zodat jouw school het beste onderwijs biedt. We verwachten dat je open staat voor flexibiliteit en mobiliteit van medewerkers en dit actief aanmoedigt en de kwaliteit nastreeft die wij verwachten van docenten en leerkrachten. Samenwerking tussen onze scholen is heel belangrijk.
ervaring hebt in een relevante leidinggevende functie (in VO SO of VSO)
de doelstellingen van openbaar onderwijs onderschrijft
kennis hebt van de vernieuwingen in het VO en VSO
inzicht hebt in de financiering van onderwijs en zorg
op een open manier samenwerkt met de directeur, locatiedirecteur SO en de afdelingsleiders
ingeschreven staat in het schoolleidersregister PO
humor hebt en kunt relativeren
reflecteert en actief leert van je ervaringen.

Nadere informatie en solliciteren:

Ben jij onze nieuwe locatiedirecteur? Solliciteer dan vóór 24 mei a.s. Dit kan door je CV en motivatiebrief te mailen naar sollicitatie@stichtingboor.nl

Voor nadere inlichtingen ten aanzien van de functie kun je je wenden tot Ronald Hendricx via nummer 06-30056777
Ook is veel informatie over onze school te vinden op de website: www.mytylschooldebrug.nl.
De eerste gespreksronde is eind mei, de tweede gespreksronde vindt begin juni plaats. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.