Vacature Leerkracht groep 3 in Rotterdam

Onderwijs

Over De Esch 

Naam school
De Esch 
Contactpersoon
Afdeling Werving
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving
In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
Leerkracht groep 3 
Plaatsingsdatum
13-5-2019
Omschrijving
ONS VERHAAL

Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder OBS De Esch.
OBS De Esch is volop in beweging. We zijn de enige school in de wijk De Esch. Elke dag bieden wij onderwijs aan zo’n 134 leerlingen uit allerlei verschillende culturen. Ondanks deze verschillende culturen in de school, heerst er binnen de school een rustige, fijne en gemoedelijke sfeer. We vinden het belangrijk elkaar te respecteren
Wij huisvesten momenteel 6 groepen in ons gebouw. Ons streven is dan ook om de komende jaren meer kinderen uit de omgeving te trekken naar onze school en zo verder door te groeien in ons leerlingaantal.
In ons knusse schoolgebouw is een peuterspeelzaal gevestigd waarmee wij samenwerken.
Sinds de komst van de nieuwe directeur in schooljaar 2018-2019 is er veel in ontwikkeling. Op onderwijsinhoudelijk vlak werken we elke dag met elkaar ontzettend hard om de basis op orde te krijgen en te houden. In de zomervakantie van 2019 staat er een grootschalige interne renovatie gepland; we zijn de school dus op alle fronten nieuw leven aan het inblazen.

ONS VERHAAL, JOUW VISIE ALS LEERKRACHT

Schooljaar 2019-2010 zullen wij starten in een gerenoveerd schoolgebouw, met een nieuwe teamsamenstelling en met vernieuwende plannen om ons onderwijskwaliteit te optimaliseren.
We maken van OBS De Esch de school in de wijk waar ouders en kinderen uit de omgeving naartoe willen, met als belangrijkste basis goed onderwijs binnen een veilig klimaat, waarbij aandacht is voor al onze leerlingen.

WAT MAG JE VAN OBS DE ESCH EN STICHTING BOOR VERWACHTEN?

Kwaliteit waarborgen! Dat doen we vooral in samenwerking met al onze medewerkers. Door de mobiliteit en flexibiliteit van onze docenten en leerkrachten tussen de BOOR scholen en onderwijsvormen te bevorderen.
Naast jouw dagelijkse werkzaamheden als Leerkracht faciliteren en adviseren Stichting BOOR en de school om jouw carrière en ‘’work-life-balance’’ in het onderwijs te bevorderen. Zo biedt BOOR mogelijkheden jouw vaardigheden en ervaring verder te ontwikkelen. Ben je bijvoorbeeld net klaar met de PABO, dan bieden wij een traject voor startende leerkrachten waarbij je regelmatig inspiratie sessies hebt met gelijkgezinden zodat je niet alleen van elkaar leert, maar ook je eigen netwerk opbouwt. Ben je al wat verder in je carrière en wil je graag je expertise inzetten om andere scholen of teams te helpen dan biedt BOOR ook hier mogelijkheden toe.
Kortom een organisatie waarbij jij jezelf zowel horizontaal als verticaal kunt ontwikkelen. Maar er is meer:
• Een relatief kleine school met enthousiaste kinderen en ouders;
• Een klein team met enthousiaste, betrokken collega’s;
• Volop kansen en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen;
• Vanaf het nieuwe schooljaar flitsend nieuwe schoolinrichting in een knus schoolgebouw;
• Een prachtig uitzicht op het mooiste, verborgen plekje van Rotterdam.

WAT WE VAN JOU VERWACHTEN

We zijn op zoek naar collega’s die bij willen dragen aan dit mooie bouwwerk, teamspelers die in gezamenlijkheid op willen trekken om de ontwikkelingen voort te zetten, collega’s die ambitie hebben om naast het les geven ook hun onderwijsinhoudelijke kennis te delen binnen de school.

Nadere informatie en solliciteren:
Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Stuur dan je C.V. en motivatie naar ons toe en aan de hand daarvan nodigen wij je uit voor een kennismakingsgesprek met één van onze Recruiters, dit kan overigens ook telefonisch. Zijn we allebei enthousiast, dan nodigen we je graag uit voor een gesprek op de school zelf en gaan we inhoudelijk dieper in op de functie en de visie van de school. Uiteraard zijn we daarna nog enthousiaster geworden van elkaar en dan is het slechts een kwestie van formaliteiten afhandelen en start jij als nieuwe aanwinst op onze school. De kinderen kijken in ieder geval al uit naar jouw komst.
Reageren of vragen?  Neem contact op via sollicitatie@stichtingboor.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.