Vacature MC 19_20 Decaan in Oss

Onderwijs

Over Maaslandcollege

Naam school
Maaslandcollege
Contactpersoon
Zie omschrijving
Plaats
Oss
Denominatie
Rooms-Katholiek
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet Onderwijs
Beschrijving
Het Maaslandcollege heeft doelstellingen geformuleerd, die duidelijk maken waar de school voor staat. Zij geven een beeld van onze visie op de toekomst. Alle activiteiten die de school ontplooit staan in het teken van deze doelstellingen. Dat heeft een tweeledig aspect: zij binden/verbinden iedereen die bij het Maaslandcollege betrokken is; zij profileren het Maaslandcollege naar buiten. Moderne kwaliteitsschool Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Toekomstgericht
Bijzonderheden
Het Maaslandcollege maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Vacature

Functietitel
MC 19_20 Decaan 
Plaatsingsdatum
12-5-2019
Met ingang van
12-05-2019
FTE
0,6
Omschrijving
Met ingang van 1 augustus 2019 zijn wij op zoek naar een DECAAN

Tijdelijke aanstelling m.u.v. aanstelling voor onbepaalde tijd (na 1 jaar bij goed functioneren).

Omvang: 0,6 fte

Functie conform functieboek OMO: decaan in schaal 9

Binnen deze functie voert men taken uit ten behoeve van de (begeleiding van) informatievoorziening aan afdelingsleiders, mentoren en leerlingen. Het gaat hierbij in eerste instantie om het begeleiden en ondersteunen van de afdelingen, de mentoren en de leerlingen met betrekking tot de (school)loopbaan en informatievoorziening ten behoeve van het leerproces van de leerlingen.
De decaan studie- en leerlingbegeleiding is onder verantwoordelijkheid van de directie belast met het begeleiden en adviseren van leerlingen met betrekking tot hun (school)loopbaan (loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)), het geven van voorlichting aan leerlingen en ouders/verzorgers en het leveren van een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van de docenten op het terrein van de LOB.

Werkzaamheden
1. Ondersteuning van de afdelingen en docenten (mentoren) op het terrein van de LOB.
• begeleidt mentoren bij het afnemen van testen, draagt zorg voor het afnemen en de bespreking ervan;
• begeleidt mentoren bij het uitvoeren van het LOB beleid van de school;
• stelt materiaal samen dat mentoren kunnen gebruiken in het kader van de integratie van de OSB (oriëntatie studie en beroep) en de loopbaanbegeleiding in het geheel van de schoolactiviteiten;
• zorgt er voor dat mentoren aan het begin van het schooljaar de activiteiten in het kader van LOB kennen;
2. Draagt actief bij aan beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding LOB in relatie tot het schoolplan en wettelijke vereisten. Adviseert de schoolleiding over het beleid en de uitvoering van de LOB.
• Doet voorstellen voor nieuwe activiteiten en instrumenten op het gebied van LOB;
• rapporteert over de voortgang en resultaten van de werkzaamheden;
• evalueert het begeleidingstraject met uitvoerende docenten.
3. Begeleiding en advisering van leerlingen met betrekking tot hun (school)loopbaan, ter ondersteuning van de mentoren:
• begeleidt de leerling bij het oplossen van specifieke problemen die te maken hebben met de studie, het samenstellen van het vakkenpakket of loopbaankeuzes;
• helpt bij de (her)oriëntatie op andere opleidingsmogelijkheden;
• zoekt mee naar oplossingen voor problemen bij deficiënties;
• organiseert en coördineert projecten op het terrein van de aansluiting onderwijs – vervolgonderwijs;
• adviseert de leerlingen bij de overstap naar ander (vervolg)onderwijs en bemiddelt bij eventuele problemen;
4. Voorlichting:
• verschaft leerlingen, zowel individueel als in groepjes, specifieke informatie over onderwerpen van uiteenlopende aard rond het thema LOB;
• informeert leerlingen over specifieke vervolgopleidingen, beroepen en over de arbeidsmarkt;
• informeert ouders/verzorgers tijdens (algemene) ouderavonden en/of via eigen publicaties van de school;
• verstrekt informatie op open dagen van de school;
• draagt zorg voor het informatiemateriaal voor de leerlingen.

Kennis en vaardigheden:
• Relevante HBO opleiding (bij voorkeur HRM met uitstroomprofiel loopbaanbegeleiding)
• Kennis van begeleidings- en adviesmethodieken en mogelijkheden en vaardigheid in het toepassen ervan;
• Kennis van de doelgroep (12 tot 18 jarigen);
• Bij voorkeur kennis van of ervaring in het VO;
• kennis van de mogelijkheden die testbureaus kunnen bieden;
• kennis van mogelijkheden op de arbeidsmarkt;
• kennis van (andere) opleidingsmogelijkheden en instroomeisen;
• inzicht in bestaande onderwijsprogramma's, -profielen en -systemen binnen de school;
• vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen;
• uitstekende communicatieve vaardigheden;
• goede ict vaardigheden.

Contacten:
• met leerlingen om de begeleiding of advisering optimaal te laten verlopen;
• met ouders/verzorgers van leerlingen over keuzeproblemen met betrekking tot de (school)loopbaan om oplossingen te zoeken;
• met organisaties op het gebied van LOB over mogelijkheden voor hulpverlening en advisering, om leerlingen door te verwijzen of om informatie in te winnen;
• met collega-functionarissen bij onderwijsinstellingen en vervolgopleidingen over leerlingen of over informatie (verschaffen en krijgen) om begeleiding en advisering af te stemmen op elkaar.

Solliciteren op deze functie kan uiterlijk t/m 26 mei 2019 via de website www.omo.nl en www.meesterbaan.nl. Interne omo kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, voorrang op externe kandidaten. Sollicitaties die op andere wijze binnen komen, worden niet in behandeling genomen. Wij ontvangen graag een motivatiebrief én C.V.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.