Vacature Intern Begeleider in Rotterdam

Onderwijs

Over Jan Prins 

Naam school
Jan Prins 
Contactpersoon
Afdeling Werving
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving
In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
Intern Begeleider 
Plaatsingsdatum
11-5-2019
FTE
0,6 tot 1
Omschrijving
Op De Jan Prinsschool hebben we per heden een vacature voor Intern Begeleider.
De Jan Prinsschool is een Montessorischool met ongeveer 400 leerlingen gelegen in het centrum van Rotterdam.
Wij zijn op zoek naar een intern begeleider die, in samenwerking met de directie, de onderwijskundige ontwikkeling binnen ons montessoronderwijs verder vorm wil geven. Ervaring met het inrichten en monitoren van de kwaliteitszorg binnen het Montessorionderwijs stellen wij zeer op prijs.

Je begeleidt, ondersteunt en stimuleert leerkrachten bij hun pedagogisch/didactisch handelen.
De IB-ers op de Jan Prinsschool zijn samen met de directie verantwoordelijk voor de ondersteuningsstructuur op school. Je brengt samen met de leerkrachten de groep in beeld en monitort deze door het doen van observaties en het op de voet volgen van de (cognitieve) ontwikkeling van leerlingen.
Op de Jan Prinsschool zien wij ouders als partners waarmee samengewerkt wordt en je onderhoudt dan ook contact met de ouders van de leerlingen.
Je bent daarnaast ook verantwoordelijk voor de contacten met externe partners als PPO en ambulant begeleiders en verzorgt samen met de leerkrachten aanvragen voor onderzoek en ondersteuning.

Wij zoeken een intern begeleider die

-In het bezit is van PABO diploma, in het bezit is van een afgeronde IB opleiding (HBO Master) of bezig met een gerichte opleiding IB
-Kennis van/affiniteit heeft met het montessorionderwijs ; is bereid de montessori opleiding voor IB/leidinggevenden te volgen; in het algemeen sta je open voor professionele ontwikkeling.
-het verbeteren van het montessorionderwijs als een mooie uitdaging ziet en loopt niet weg voor het stellen en nakomen van concrete verbeterdoelen;
-Die aantoonbare ervaring heeft als intern begeleider en/of competenties op dit vakgebied.

Nadere informatie en solliciteren:
Als je bent geïnteresseerd in deze uitdagende functie op de Jan Prinsschool nodigen we je van harte uit te solliciteren.Op de Jan Prinsschool kom je in een team dat goed samenwerkt, met 2 ervaren collega intern begeleiders en een uitstekend pedagogisch en didactisch klimaat. Wij stimuleren professionele ontwikkeling en ook binnen de stichting BOOR bestaat er een netwerk dat samenwerking met intern begeleiders stimuleert.
De aanstelling geschiedt volgens CAO-PO, afhankelijk van kennis en ervaring. De aanstelling is tijdelijk en wordt bij voldoende functioneren omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Leontine Burg, adjunct-directeur en intern begeleider, leontine@janprinsschool.nl of via 010 - 4133111. Ook kun je op onze website kijken voor meer informatie over de school : www.janprinsschool.nl
Wij ontvangen je sollicitatie naar deze uitdagende functie graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 1 juni 2019 (directie@janprinsschool.nl). De gespreksdata zijn in overleg.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
L11
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.