Vacature Groepsleerkracht middenbouw 3/4 in Rotterdam

Onderwijs

Over De Clipper 

Naam school
De Clipper 
Contactpersoon
Afdeling Werving
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving
In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
Groepsleerkracht middenbouw 3/4 
Plaatsingsdatum
10-5-2019
FTE
1.0
Omschrijving
ONS VERHAAL
Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder Montessorischool De Clipper.
De Clipper is gevestigd in een nieuw, ruim en vooral licht gebouw op de Laan op Zuid op de Kop van Zuid. Op dit moment zijn ruim 350 leerlingen ingeschreven. De Clipper is een openbare montessoribasisschool met veertien groepen. De Clipper is een school met veel diversiteit. De populatie is een afspiegeling van de wijk. Ons voedingsgebied bestaat uit oud Feyenoord, Kop van Zuid/ Entrepot, Katendrecht, Veranda, Hillesluis en de Afrikaanderwijk. De Clipper wordt bezocht door kinderen vanuit meer dan 30 culturele achtergronden. De Clipper staat in een stadontwikkelingsgebied, waar veel nieuwbouw al gerealiseerd is en voor de toekomst meer woningbouw gepland is.

ONS VERHAAL, JOUW VISIE ALS LEERKRACHT

De Clipper is een school met gedreven leerkrachten, die duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt. De Clipper is niet alleen gericht op taal en rekenen, maar gericht op de algehele ontwikkeling van het kind. Het team heeft hoge verwachtingen van elkaar en van de kinderen en heeft als doel kinderen optimaal te helpen ontwikkelen.

WAT MAG JE VAN MONTESSORISCHOOL DE CLIPPER EN STICHTING BOOR VERWACHTEN?


Kwaliteit waarborgen!
Dat doen we vooral in samenwerking met al onze medewerkers. Door de mobiliteit en flexibiliteit van onze docenten en leerkrachten tussen de BOOR scholen en onderwijsvormen te bevorderen.
Naast jouw dagelijkse werkzaamheden als Leerkracht faciliteren en adviseren stichting BOOR en de school om jouw carrière en ‘’work-life-balance’’ in het onderwijs te bevorderen. Zo biedt BOOR mogelijkheden jouw vaardigheden en ervaring verder te ontwikkelen. Ben je bijvoorbeeld net klaar met de PABO, dan bieden wij een traject voor startende leerkrachten waarbij je regelmatig inspiratie sessies hebt met gelijkgezinden zodat je niet alleen van elkaar leert, maar ook je eigen netwerk opbouwt. Ben je al wat verder in je carrière en wil je graag je expertise inzetten om andere scholen of teams te helpen dan biedt BOOR ook hier mogelijkheden toe. Kortom een organisatie waarbij jij je zelf zowel horizontaal als verticaal kunt ontwikkelen.

WAT WE VAN JOU VERWACHTEN?

• Lesbevoegdheid
• Affiniteit met de middenbouw
• Bereid tot het volgen van de montessori opleiding

Nadere informatie en solliciteren:
Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Stuur dan je C.V. en motivatie naar ons toe en aan de hand daarvan nodigen wij je uit voor een kennismakingsgesprek met één van onze Recruiters, dit kan overigens ook telefonisch. Zijn we allebei enthousiast, dan nodigen we je graag uit voor een gesprek op de school zelf en gaan we inhoudelijk dieper in op de functie en de visie van de school. Uiteraard zijn we daarna nog enthousiaster geworden van elkaar en dan is het slechts een kwestie van formaliteiten afhandelen en start jij als nieuwe aanwinst op onze school. De kinderen kijken in ieder geval al uit naar jouw komst.
 Reageren of vragen? Neem contact op via sollicitatie@stichtingboor.nl.
wil je meer weten over de school zelf, dan kun je bellen met Nabila Bommeljé (directeur a.i.) 06-16445899

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
L10 of L11 met coordinerende taak
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.