Vacature Groepsleerkracht in Rotterdam

Onderwijs

Over De Kubus 

Naam school
De Kubus 
Contactpersoon
Afdeling Werving
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving
In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
Groepsleerkracht 
Plaatsingsdatum
10-5-2019
FTE
2 fte
Omschrijving
Wij zijn op zoek naar 2 enthousiaste leerkrachten, een voor de onder/middenbouw en een voor de bovenbouw.
De Kubus is een school in IJsselmond , waar de ontwikkeling in gang is gezet naar een Kindcentrum, samen met de Groene Palm en de van Heuven Goedhart.
Komend schooljaar zullen de teams de eerste stappen zetten om de ontwikkelingen naar het nieuwe concept inhoud te geven.
Als zo'n ontwikkeling naar een KC je aanspreekt zou dit zomaar een leuke uitdaging voor je kunnen zijn want meegaan naar het IKC is dan natuurlijk ook een optie.
Wij nodigen je van harte uit voor een gesprek en om de school te leren kennen!

Nadere informatie en solliciteren:
Neem contact op met 
Monica van den Bersselaar   (di,wo,do)
Directeur  Tel: 0636004543
of Sandra van Peppenn   (ma t/m vr)
Locatieleider    Tel: 0652305731
of stuur een mail naar: 
Mail: directie@obsdekubus.nl

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
In overleg
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.