Vacature Docent LB Engels in Vlaardingen

Onderwijs

Over Lentiz | Geuzencollege

Naam school
Lentiz | Geuzencollege
Contactpersoon
Mevr. M. Metselaar
Plaats
Vlaardingen
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet Onderwijs
Beschrijving
Lentiz | onderwijsgroep bestaat uit totaal 14 scholen. Het onderwijs binnen de Lentiz onderwijsgroep is divers van aard, waarbij ieder onderwijssoort zijn specifieke kenmerken binnen de eigen omgeving heeft: Vmbo en mbo in onder andere de groene sector worden verzorgd in het Westland en Schiedam; Vmbo (Zorg & Welzijn, Techniek en Economie), havo en vwo worden verzorgd in de regio Nieuwe-Waterweg Noord, Midden-Delfland, Barendrecht, Middelharnis en Bleiswijk;

Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het onderwijs wordt aangeboden zowel in voltijd- als in deeltijdopleidingen en ook in de vorm van contractactiviteiten. De Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs op interconfessionele grondslag met algemene toegankelijkheid en onderwijs op algemeen bijzondere grondslag waarbij ruimte wordt geboden voor het karakter van het openbaar onderwijs.

Lentiz | Geuzencollege is een dynamische school met een interconfessionele grondslag, die de leerlingen uitdaagt om binnen hun mogelijkheden maximale resultaten te bereiken. Alle leerlingen met een vmbo-advies kunnen hier instromen. De leerwegen die worden aangeboden zijn: de theoretische leerweg, de gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Ook is er een specifiek gebouw, met bijbehorende expertise, voor leerlingen met een LWOO 1- en LWOO 2-indicatie

Lentiz | Geuzencollege heeft in totaal drie locaties: Ons hoofdgebouw is gevestigd in de westwijk van Vlaardingen en huisvest de bovenbouw (klas 3 en 4) van onze school. Vlak daarnaast staat in de westwijk de onderbouw locatie voor klas 1 en klas 2. In de wijk Holy hebben we ook een onderbouw locatie voor klas 1 en klas 2. De boven- en onderbouw van locatie Westwijk vormen samen met locatie Holy aan de Willem de Zwijgerlaan een organisatorische en onderwijskundige eenheid.

Op locatie Holy is instroom mogelijk van leerlingen met een basisberoepsgericht of kaderberoepsgericht leerweg-advies en leerlingen met een LWOO 1-indicatie. In deze sfeervolle nevenlocatie worden alleen de eerste twee leerjaren aangeboden. De opleiding kan daarna worden vervolgd en afgerond op de locatie Westwijk.

Het ontwikkelen van de mogelijkheden en het benutten van capaciteiten van de leerlingen en studenten staan hierbij hoog in het vaandel. De Lentiz onderwijsgroep streeft er niet alleen naar dat iedere leerling aansluitend bij zijn mogelijkheden een diploma haalt, maar ook een goede kans van slagen heeft in het vervolgonderwijs.
 

Vacature

Functietitel
Docent LB Engels 
Plaatsingsdatum
9-5-2019
Met ingang van
1-8-2019
FTE
0,46
Omschrijving
Lentiz | Geuzencollege is een echte Vlaardingse school die met haar activiteiten midden in de Vlaardingse samenleving staat. Dat doen we door ruim 900 leerlingen een goede en veilige leeromgeving te bieden met veel kansen en uitdagingen waarbij we sociaal en maatschappelijk verantwoord handelen zoveel als mogelijk stimuleren en uitvoeren. We luisteren goed naar onze leerlingen om te bepalen welke lessen we aanbieden. De school biedt alle leerwegen van het vmbo aan met de mogelijkheid van Leerwegondersteuning (LWO). Met een breed vmbo-aanbod aan opleidingen maken we de lessen tot een uitdaging. Zo helpen we onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen en bereiden we hen voor op de vervolgopleiding en op een plaats in de maatschappij.
We zijn een christelijke en veilige school en zijn trots op onze duurzame leefomgeving!
 
Op onze website vind je meer informatie over onze school: www.lentiz.nl/geuzencollege

Wij zoeken een docent die zowel in de sectie Engels van de onderbouw als in de vakgroep moderne vreemde talen een nadrukkelijke rol kan spelen en het taalonderwijs bij en met onze vmbo-leerlingen verder vorm kan gaan geven.

Taakomschrijving:
 • Stuurt het leerproces aan en geeft een aanzet tot het leren leren;
 • Speelt in op de leefwereld van leerlingen in het vmbo en begeleidt leerlingen met enkelvoudige ontwikkelingsproblemen;
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van studieplanners en de afstemming van lessen;    
 • Kan vanuit een eigen visie op het vak een inbreng geven aan het overleg binnen de vaksectie Engels en gestalte geven aan taalbeleid;
 • Is op ervaren niveau actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en -didactische kennis en vaardigheden.

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
ja
Functie-eisen
 • Je bent in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het vak Engels of in een afrondende fase van de opleiding;
 • Duidelijke affiniteit met het vmbo en met de BBL en KBL-leerweg;
 • Kennis van didactische methoden en technieken;
 • Ruime digitale vaardigheden;
 • Vaardigheid in het motiveren van leerlingen en het opzetten van leerplannen.
Benodigde competenties:
 • Oog voor leerling en collega
 • Betrokken
 • Ambitieus
 • Ondernemend
 • Flexibel
 • Innoverend
 • Onderwijskundig wendbaar
 • Pedagogisch wendbaar
 • Tactisch en sensitief gedrag

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
 • De cao-vo is van toepassing

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Caroline Ritburg, teamleider van onderbouw Lentiz | Geuzencollege, critburg@lentiz.nl
 
Voor informatie over arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Angelique Benne, sr. adviseur HRM (06-30073286).

Je kunt solliciteren per email naar critburg@lentiz.nl. Wij ontvangen graag uiterlijk 5 juni 2019 je sollicitatie.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.