Vacature Manager Onderwijs 0,8 tot 1,0 fte 0164 in Bergen op Zoom

Onderwijs

Over Roncalli Scholengemeenschap

Naam school
Roncalli Scholengemeenschap
Contactpersoon
Zie omschrijving
Plaats
Bergen op Zoom
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet Onderwijs
Beschrijving
De Roncalli Scholengemeenschap is een rk/pc-samenwerkingsschool voor atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg (vmbo tl). Vanuit een daltonvisie wordt invulling gegeven aan tempo differentiatie. Leerlingen doen benodigde kennis op en maken een persoonlijke ontwikkeling door waarbij zij geleidelijk leren omgaan met zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheden. De school heeft hierbij oog voor alle leerlingen en biedt een gastvrije leeromgeving waar normen en waarden, respect, vertrouwen in jezelf en in de ander, betrokkenheid en een persoonlijke omgang tussen leerling en docent centraal staat. Identiteit krijgt vorm langs de lijn van goed onderwijs, een goed mens en goed leven.
Bijzonderheden
Roncalli SG maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Vacature

Functietitel
Manager Onderwijs 0,8 tot 1,0 fte 0164 
Plaatsingsdatum
27-4-2019
Met ingang van
27-04-2019
FTE
0,8
Omschrijving
Roncalli Scholengemeenschap, Bergen op Zoom

De Roncalli Scholengemeenschap is een rk/pc-samenwerkingsschool voor atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg (vmbo tl). Vanuit een daltonvisie wordt invulling gegeven aan tempo differentiatie. Leerlingen doen benodigde kennis op en maken een persoonlijke ontwikkeling door waarbij zij geleidelijk leren omgaan met zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheden. De school heeft hierbij oog voor alle leerlingen en biedt een gastvrije leeromgeving waar normen en waarden, respect, vertrouwen in jezelf en in de ander, betrokkenheid en een persoonlijke omgang tussen leerling en docent centraal staat. Identiteit krijgt vorm langs de lijn van goed onderwijs, een goed mens en goed leven.
Met ingang van schooljaar 2019-2020 ontstaat de volgende vacature:

Manager Onderwijs / Docent LD (met leidinggevende taken)
Coördinator 3- / 4-vtl m.i.v. schooljaar 2019-2020

- de minimum aanstelling bedraagt 0,8 fte aangezien het totaal aan coördinerende taken 0,8 fte bedraagt:

- de docent is tenminste 4 dagen op school aanwezig:

- bij een hogere inzet dan 0,8 fte wordt de collega belast met lesgevende taken;

- het betreft een aanstelling als Manager Onderwijs of als docent LD met coördinerende / leidinggevende taken. Daarmee dient de docent een eerstegraads bevoegdheid te bezitten.

De coördinator is verantwoordelijk voor het onderwijs in de jaarlaag. Leerling zaken handelt de coördinator in belangrijke mate zelfstandig af, maar hij/zij is wel verantwoording verschuldigd aan de conrector onderwijs. Daarnaast stuurt de coördinator in samenspraak met de conrector het OP dat in de betreffende jaarlaag is ingedeeld, aan. Kortom de coördinator zorgt voor een goede dagelijkse gang van zaken.
Uw kwaliteiten
In eventuele gesprekken met u dient duidelijk te worden dat u invulling kunt geven aan:
- onderwijskundig leiderschap: u heeft een duidelijke visie op onderwijs en bent in staat een stimulerende leer- en werkomgeving te ontwikkelen en te onderhouden. U weet daarvoor voldoende draagvlak te creëren onder medewerkers. U toont durf, stelt heldere eisen en kent een grote mate van besluitvaardigheid. Concreet betekent dit een stuwende kracht zijn in onderwijsontwikkeling door middel van het opstellen van plannen met werkwijze en werkverdeling en het bevorderen van het pedagogisch-didactisch klimaat;

- is bekend met doen van onderzoek;

- vermogen tot samenwerken: u behartigt de belangen van uw afdeling. U bent gericht op samenwerking. U weet mensen te enthousiasmeren en te overtuigen;

- aansturing personeel: concreet geeft u leiding aan een team van docenten. U voert hier mede de gesprekscyclus uit en draagt mede zorg voor werving en selectie van docenten. Bovendien draagt u bij aan deskundigheidsbevordering van docenten;

- organisatietalent: u bent in staat visie en idealen te vertalen naar concrete doelen en realistische plannen. U maakt veranderingsprocessen inzichtelijk. U bent gericht op resultaten en kwaliteitsverbetering;

- communicatieve vaardigheden: u kunt goed communiceren in woord en geschrift. U bent toegankelijk, open, heeft empathie en kunt goed luisteren. U legt intern en extern gemakkelijk contacten. U spreekt mensen aan op gemaakte afspraken. Oprechte interesse in het wel en wee van leerlingen en medewerkers staat bij u centraal. Daarnaast bent u representatief en beschikt u over goede presentatievaardigheden;

- afstemming tussen onderwijsontwikkeling en leerlingbegeleiding;

- vaardigheid in het aansturen en coachen van het team en individuele leden binnen dit team;

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.