Vacature Docent wiskunde eerstegraads/tweedegraads in Rotterdam

Onderwijs

Over Laurens Lyceum

Naam school
Laurens Lyceum
Contactpersoon
Mevr. Drs. M.M. Davids (Mariska)
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Rooms-Katholiek
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet Onderwijs
Niveau
havo, vwo, gymnasium
Beschrijving
Liever Laurens! Meer dan Onderwijs

Het Laurens Lyceum; wie we zijn, waar we voor staan, waar we voor gaan en waarom.


Wie we zijn
Het Laurens Lyceum is een katholieke, veelzijdige, vooruitstrevende school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam. Met het flexmodel als basis geven we vorm en inhoud aan blijvende onderwijsinnovatie, in samenwerking met alle betrokkenen: leerlingen, school en ouders. Het Laurens Lyceum begeleidt leerlingen richting een havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma. De katholieke denominatie komt tot uiting in de accenten die we leggen op samen leven en samen leren. Ongeacht afkomst, geloof en sociaaleconomische achtergrond dragen we samen bij aan onze directe leefomgeving en de maatschappij waar we deel van uitmaken.

Waar we voor staan
De ontwikkeling van leerlingen staat op het Laurens Lyceum centraal; de kernwaarden Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid en Ambitie, vormen ons vertrekpunt.
Het Laurens Lyceum werkt met het flexmodel, omdat dit model iedere leerling zeer veel mogelijkheden biedt om zich te ontplooien; de dagindeling op basis van het flexrooster stelt ons in staat om onze kernwaarden te realiseren en het flexmodel biedt de flexibiliteit om blijvend te innoveren.
Het Laurens Lyceum staat voor de zienswijze dat iedere leerling recht heeft op onderwijs dat aansluit bij de behoeftes van die leerling. We werken vanuit de gedachte dat we de onderlinge verbondenheid versterken als ieders kwaliteit wordt erkend en ingezet voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen, de school en alle medewerkers. Het leren van en met elkaar dient als uitgangspunt voor de omgangsvormen en organisatievormen binnen onze school en alle aan het Laurens Lyceum verbonden personen.

Bestuursvorm en schoolleiding
Het Laurens Lyceum heeft een eigen bestuur, de Stichting Rooms-Katholiek Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam, met de rector als uitvoerend bestuurder.
De schoolleiding bestaat naast de kerndirectie uit drie teamleiders, ieder met een eigen aan te sturen team docenten en beleidsterreinen. Het hoofd bedrijfsvoering stuurt het OOP aan. De schoolleiding wordt ondersteund door een adviseur in de vorm van een hoofd kwaliteitszorg/examensecretaris.
Daarnaast worden de teamleiders ondersteund door de leerjaarcoördinatoren. Zij stemmen alle activiteiten binnen een leerlaag op elkaar af en zijn de sparringpartner van de mentoren. Deze structuur werkt goed en is ingezet vanwege de groei van de school.

Gezicht van de school
Het Laurens Lyceum is een katholieke school voor havo, vwo en gymnasium. Dekatholieke denominatie komt tot uiting in de accenten die we leggen op samen leven en samen leren. De ontwikkeling van leerlingen staat op het Laurens Lyceum centraal; de kernwaarden Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid en Ambitie, vormen ons vertrekpunt.

Flexrooster
Centraal in de organisatie staat het Flexrooster. Middels het flexrooster creëert het Laurens Lyceum een inspirerende omgeving waarin het leren en de ontwikkeling van iedere leerling centraal staan. De leerling heeft binnen het Flexrooster keuzes om het eigen onderwijs mede aan te sturen. Een leerling ontwikkelt binnen dit systeem ook vakoverstijgende, executieve vaardigheden. Hierdoor wordt de leerling goed voorbereid op zijn toekomst en vormt zich een beeld van de eigen gewenste rol in de samenleving.
De sfeer is informeel, open en collegiaal. Het Laurens Lyceum heeft een goede naam in de regio opgebouwd en is door de invoering van het Flexrooster een bijzonder gewilde school geworden voor leerlingen en hun ouders. Dit heeft zich vertaald in een aanzienlijke toename van het aantal leerlingen in de laatste drie jaar. Momenteel verzorgen 96 collega’s (OP en OOP) het onderwijs voor ongeveer 955 leerlingen. Vanwege de groei is een uitbreiding van het gebouw aan de orde. Ruimte geven aan leerlingen en medewerkers is een van de verworvenheden van het Laurens Lyceum.
 
Recente ontwikkelingen
De school werkt vanuit het gedachtegoed van het flexmodel. Het flexrooster is opgebouwd uit lesblokken van 80 minuten, aangevuld met HWK (huiswerkklas) en SWT (studiewerktijd). Dit schooljaar zijn we gestart met Chromebooks in de brugklas evanuit het principe van blended learning. Het realiseren van vakgebonden en vakoverstijgende opdrachten, onderwijs dat loskomt van leslokaal en lesrooster, neemt hiermee een vlucht. 

Vacature

Functietitel
Docent wiskunde eerstegraads/tweedegraads 
Plaatsingsdatum
17-4-2019
Met ingang van
Start 2019 2020
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
1 fte
Aantal uren
14 x 80
Omschrijving
Voor onze groeiende school in Hillegersberg zoeken we voor komend schooljaar een nieuwe collega wiskunde.
Het betreft een fulltime baan, 1 FTE, maar het verdelen van de functie over meerdere nieuwe collega's is ook een optie.Parttimers kunnen dus ook zeker reageren. We werken met het flexrooster, dat wil zeggen dat we lesgeven in blokken van 80 minuten, aangevuld met HWK (huiswerkklas) en SWT (studiewerktijd).  We kijken uit naar iemand die uit de voeten kan met vakoverstijggend onderwijs en digitalisering. Een mentoraat behoort ook tot de mogelijkheden. Gezien de groei en doorontwikkeling van de school bieden we in ons taakbeleid geruime mogelijkheden voor een ieder om zich verder te ontwikkelen. We zoeken een tweedegrader voor de onderbouw, of een eerstegrader die vanwege de doorlopende leerlijnen, les wil geven in onder- en bovenbouw.
 

Eisen

Opleiding
1e graads of 2e graads
Functie-eisen
Extra informatie over onze school:

Liever Laurens! Leren zonder Grenzen.

Het Laurens Lyceum; wie we zijn, waar we voor staan, waar we voor gaan en waarom.

Wie we zijn
Het Laurens Lyceum is een katholieke, veelzijdige, vooruitstrevende school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam. Met het flexmodel als basis geven we vorm en inhoud aan blijvende onderwijsinnovatie, in samenwerking met alle betrokkenen: leerlingen, school en ouders. Het Laurens Lyceum begeleidt leerlingen richting een havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma. De katholieke denominatie komt tot uiting in de accenten die we leggen op samen leven en samen leren. Ongeacht afkomst, geloof en sociaaleconomische achtergrond dragen we samen bij aan onze directe leefomgeving en de maatschappij waar we deel van uitmaken.

Waar we voor staan
De ontwikkeling van leerlingen staat op het Laurens Lyceum centraal; de kernwaarden Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid en Ambitie, vormen ons vertrekpunt.

Het Laurens Lyceum werkt met het flexmodelomdat dit model iedere leerling zeer veel mogelijkheden biedt om zich te ontplooien; de dagindeling op basis van het flexrooster stelt ons in staat om onze kernwaarden te realiseren en het flexmodel biedt de flexibiliteit om blijvend te innoveren.
Het Laurens Lyceum staat voor de zienswijze dat iedere leerling recht heeft op onderwijs dat aansluit bij de behoeftes van die leerling. We werken vanuit de gedachte dat we de onderlinge verbondenheid versterken als ieders kwaliteit wordt erkend en ingezet voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen, de school en alle medewerkers. Het leren van en met elkaar dient als uitgangspunt voor de omgangsvormen en organisatievormen binnen onze school en alle aan het Laurens Lyceum verbonden personen.

Bestuursvorm en schoolleiding
Het Laurens Lyceum heeft een eigen bestuur, de Stichting Rooms-Katholiek Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam, met de rector als uitvoerend bestuurder.
De schoolleiding bestaat naast de kerndirectie uit drie teamleiders, ieder met een eigen aan te sturen team docenten en beleidsterreinen. Het hoofd bedrijfsvoering stuurt het OOP aan. De schoolleiding wordt ondersteund door een adviseur in de vorm van een hoofd kwaliteitszorg/examensecretaris. Daarnaast worden de teamleiders ondersteund door de leerjaarcoördinatoren. Zij stemmen alle activiteiten binnen een leerlaag op elkaar af en zijn de sparringpartner van de mentoren. Deze structuur werkt goed en is ingezet vanwege de groei van de school.

Gezicht van de school
Het Laurens Lyceum is een katholieke school voor havo, atheneum en gymnasium.
De katholieke denominatie komt tot uiting in de accenten die we leggen op samen leven en samen leren. De ontwikkeling van leerlingen staat op het Laurens Lyceum centraal; de kernwaarden Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid en Ambitie, vormen ons vertrekpunt.

Flexrooster
Centraal in de organisatie staat het Flexrooster. Middels het flexrooster creëert het Laurens Lyceum een inspirerende omgeving waarin het leren en de ontwikkeling van iedere leerling centraal staan. De leerling heeft binnen het Flexrooster keuzes om het eigen onderwijs mede aan te sturen. Een leerling ontwikkelt binnen dit systeem ook vakoverstijgende, executieve vaardigheden. Hierdoor wordt de leerling goed voorbereid op zijn toekomst en vormt zich een beeld van de eigen gewenste rol in de samenleving.

De sfeer is informeel, open en collegiaal. Het Laurens Lyceum heeft een goede naam in de regio opgebouwd en is door de invoering van het Flexrooster een bijzonder gewilde school geworden voor leerlingen en hun ouders. Dit heeft zich vertaald in een aanzienlijke toename van het aantal leerlingen in de laatste drie jaar. Momenteel verzorgen 96 collega’s (OP en OOP) het onderwijs voor ongeveer 955 leerlingen. Vanwege de groei is een uitbreiding van het gebouw aan de orde. Ruimte geven aan leerlingen en medewerkers is een van de verworvenheden van het Laurens Lyceum.

Recente ontwikkelingen
De school werkt vanuit het gedachtegoed van het flexmodel. Het flexrooster is opgebouwd uit lesblokken van 80 minuten, aangevuld met HWK (huiswerkklas) en SWT (studiewerktijd). Dit schooljaar zijn we gestart met Chromebooks in de brugklas evanuit het principe van blended learning. Het realiseren van vakgebonden en vakoverstijgende opdrachten, onderwijs dat loskomt van leslokaal en lesrooster, neemt hiermee een vlucht. 
 
 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
conform cao

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
brief en cv
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.