Vacature Manager Onderwijs Onderbouw (V/M) HAVO/VWO - 19045 in Deurne

Onderwijs

Over Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne

Naam school
Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne
Contactpersoon
Zie omschrijving
Plaats
Deurne
Denominatie
Rooms-Katholiek
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet Onderwijs
Beschrijving
De Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne heeft vier deelscholen, een voor gymnasium/atheneum/havo (Peellandcollege)en twee voor vmbo (Alfrinkcollege en Hub van Doornecollege)en een voor praktijkonderwijs (De Sprong). De deelscholen hebben een echte streekfunctie in de Peel.
Bijzonderheden
De Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Vacature

Functietitel
Manager Onderwijs Onderbouw (V/M) HAVO/VWO - 19045 
Plaatsingsdatum
5-4-2019
Met ingang van
05-04-2019
FTE
1
Omschrijving
De Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne is onderdeel van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). OMO is een schoolbestuur van meerdere scholen voor Voortgezet Onderwijs in Noord-Brabant. Scholen met bijna allemaal een katholieke signatuur, die ieder op hun eigen manier voortgezet onderwijs aanbieden. IVO Deurne bestaat uit 4 deelscholen waar onderwijs geboden wordt op alle niveaus. Meer informatie betreffende onze organisatie kunt u vinden op www.ivo-deurne.nl.

Bij de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne ontstaat met ingang van augustus 2019 een vacature voor een

Manager Onderwijs/Kerngroepleider Onderbouw (V/M) - 1.0 fte - bij het Peellandcollege (HAVO/VWO)

De kerngroepleider is lid van de deelschoolleiding samen met andere kerngroepleiders. Elke kerngroepleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de deelschool en heeft hierover naast het informele overleg eenmaal per week formeel overleg binnen het kerngroepleidersoverleg. Bovendien is er periodiek een IVOD-overleg (en/of scholing) van alle kerngroepleiders met de directie. De rector/directeur is de leidinggevende van de kerngroepleiders.

De kerngroepleider heeft binnen zijn functie vier taakgebieden:
A. Leidinggeven aan een team van docenten (evt. oop primair), waaronder mentoren;
B. Coördineren van kerngroep- en/of deelschooloverstijgende onderwerpen;
C. Coördineren van onderwijs, leerlingbegeleiding en buitenlesactiviteiten binnen de kerngroep;
D. Verzorgen van lessen.

De functieomschrijving is opgenomen in het functieboek van OMO (www.omo.nl -> functies -> manager onderwijs).

Het betreft een functie, met integrale verantwoordelijkheid, met een totale betrekkingsomvang van 1,0 fte. Voor deze functie wordt tegelijkertijd intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Uw profiel
Uit uw sollicitatiebrief en curriculum vitae blijkt dat u beschikt over:
• één of meerdere onderwijsbevoegdheden en ruime ervaring als docent in het VO-onderwijs;
• ruime ervaring met werken in een complexe onderwijsorganisatie;
• affiniteit met de doelgroep HAVO/VWO;
• leidinggevende kwaliteiten;
• stevige, doortastende en krachtige persoonlijkheid;
• deskundigheid op het gebied van onderwijsvernieuwingen;
• interesse in het aansturen van veranderingsprocessen;
• beleidsvisie op het gebied van onderwijs, personeel en organisatie;

Uw kwaliteiten
In eventuele gesprekken met u dient duidelijk te worden dat u invulling kunt geven aan:
• onderwijskundig leiderschap: u heeft een duidelijke visie op onderwijs en bent in staat een stimulerende leer- en werkomgeving te ontwikkelen en te onderhouden. U weet daarvoor voldoende draagvlak te creëren onder medewerkers. U toont durf, stelt heldere eisen en kent een grote mate van besluitvaardigheid. Concreet betekent dit een stuwende kracht zijn in onderwijsontwikkeling door middel van het opstellen van plannen met werkwijze en werkverdeling en het bevorderen van het pedagogisch-didactisch klimaat.
• vermogen tot samenwerken: u behartigt de belangen van uw afdeling van de onderbouw HAVO/ VWO. U bent gericht op samenwerking (ook met kerngroepen van andere deelscholen). U weet mensen te enthousiasmeren en te overtuigen.
• aansturing personeel: concreet geeft u leiding aan een kerngroep van docenten. U voert hier de gesprekscyclus uit en draagt zorg voor werving en selectie van kerngroepleden. Bovendien draagt u bij aan deskundigheidsbevordering van docenten.
• organisatietalent: u bent in staat visie en idealen te vertalen naar concrete doelen en realistische plannen. U maakt veranderingsprocessen inzichtelijk. U bent gericht op resultaten en kwaliteitsverbetering;
• communicatieve vaardigheden: u kunt goed communiceren in woord en geschrift. U bent toegankelijk, open, heeft empathie en kunt goed luisteren. U legt intern en extern gemakkelijk contacten. U spreekt mensen aan op gemaakte afspraken. Oprechte interesse in het wel en wee van leerlingen en medewerkers staat bij u centraal. Daarnaast bent u representatief en beschikt u over goede presentatievaardigheden.
• afstemming tussen onderwijsontwikkeling en leerlingbegeleiding.
• vaardigheid in het aansturen en coachen van de kerngroep en individuele leden binnen de kerngroep;
• het leveren van een bijdrage aan het formatieproces op de deelschool;
• het beheer en bewaking van het budget voor de kerngroep.

Procedure
De werving en selectie vindt plaats conform de daarvoor geldende procedure werving, selectie en benoeming kerngroepleider. Een beschrijving van deze procedure is op te vragen bij de afdeling personeelszaken van IVO-Deurne.

In aanvulling op bovengenoemde procedure wordt over continuering van de aanstelling na 1 jaar geoordeeld.

Gesprekken met de benoemingscommissie vinden plaats op vrijdag 10 mei aanstaande, in de ochtend en vroege middag. We verzoeken u om hier alvast rekening mee te houden in uw agenda.

Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten een voorrangspositie hebben.

Inlichtingen omtrent de vacature
• Voor aanvullende informatie neemt u in eerste instantie contact op met de afdeling Personeelszaken van IVO-Deurne (tel. 0493-353474).
• Heeft u inhoudelijke vragen neemt u dan contact op met mevrouw Elke Oegema (rector). Zij is bereikbaar via 0493-353470.
• Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 5 mei 2019 richten aan mevrouw Elke Oegema.

Dit kan uitsluitend via het uploaden van uw gegevens op de website van www.omo.nl.
Sollicitaties via e-mail worden niet in behandeling genomen.

Let op: alle correspondentie omtrent uw sollicitatie, treft u aan in het persoonlijke account van OMO dat u aanmaakt tijdens uw sollicitatie.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.