Vacature Groepsleerkracht MB in Rotterdam

Onderwijs

Over Park16Hoven

Naam school
Park16Hoven
Contactpersoon
Mevr. M.G.M. Sponselee
Plaats
Rotterdam
Denominatie
Rooms-Katholiek
Type onderwijs
Regulier, Montessori, Dalton, Jenaplan, Speciaal
Sector
Basisonderwijs
Beschrijving
De Rotterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs is een vereniging die al 145 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur van de stichting ressorteren 66 scholen voor primair onderwijs, waar bijna 20.000 kinderen en 1900 personeelsleden een groot deel van hun dagen doorbrengen. De RVKO is een stichting die gekenmerkt wordt door openheid. De drempels zijn laag. Het geheel van 66 scholen biedt voldoende mogelijkheid om desgewenst van school te veranderen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ons streven is: de juiste leerkracht op de juiste plaats. Personeelsleden met ambities krijgen alle kansen en mogelijkheden. Er is een groot budget voor bij- en nascholing. De RVKO voert een specifiek beoordelingsbeleid voor nieuwe leerkrachten, dat optimale kansen biedt op een vaste aanstelling.
Bijzonderheden
De RVKO is een professionele organisatie die 66  scholen voor primair onderwijs bestuurt in Rotterdam en omliggende gemeenten.
 
Vanuit onze katholieke inspiratie bieden we elke leerling de kans om uit te groeien tot ‘levenskunstenaar’, een mens die in staat is ten volle te leven, met en voor anderen en die om kan gaan met voorspoed en tegenslag.
 
Onze scholen hebben in het primaire proces veel ruimte voor eigen beleid. Tegelijkertijd kenmerkt de RVKO zich steeds meer door een intensieve kwaliteitszorg in de scholen en in de ondersteunende diensten.
 
We zijn een organisatie waarin mensen binnen een helder kader hun verantwoordelijkheid nemen, waar er ruimte is voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling, waar op respectvolle wijze wordt samengewerkt en waarin onze waarden worden uitgedragen en nageleefd.
 
We leveren een betekenisvolle bijdrage aan een betere wereld, waarin mensen hun kwaliteiten en talenten ontwikkelen met zorg voor en in verbinding met de medemens.
 

Vacature

Functietitel
Groepsleerkracht MB 
Plaatsingsdatum
5-4-2019
Met ingang van
1-8-2019
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
1.0000
Omschrijving
Voor komend schooljaar zijn wij op zoek naar een fulltime groepsleerkracht voor de middenbouw.

Over de Park16Hoven:
Het doel van de school is voor alle kinderen optimale ontwikkelingskansen te creëren op, zowel cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. De samenhang tussen deze 3 ontwikkelingsgebieden is essentieel voor de totale ontwikkeling van kinderen. Om bovenstaande te bereiken willen we een school zijn waar kinderen zich welkom, gezien en gewaardeerd voelen. Waarbij een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen een groot goed is. Kernwoorden binnen de visie van de school zijn: onderwijsbehoefte, samenwerken, zelfstandigheid, zelfverantwoording en “gezien worden”.

Welke brede doelstellingen hebben we op Park16Hoven

Kinderen en leerkrachten gaan op een spontane en ontspannen manier met elkaar om en hebben vertrouwen in elkaar.
Kinderen op Park16Hoven willen leren.
Op Park16Hoven sluit de leerstof zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van het kind.
Kinderen op Park16Hoven zijn sociaal vaardige mensen.
Kinderen op Park16Hoven zijn zelfstandig, zelfverantwoordelijk als zij de basisschool verlaten.
Kinderen zien elkaar en worden gezien.
Kinderen kunnen met elkaar samenwerken.
Kinderen kunnen communiceren via creatieve uitingen.
Kinderen op Park16Hoven leren mede door verwondering.
Kinderen werken en leren in een veilige en overzichtelijke omgeving.

Voor meer informatie over de school, klik op: http://bsp16hoven.nl/

 

Eisen

Functie-eisen
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 
·          in het bezit is van een PABO diploma;
·          de missie en visie van de RVKO onderschrijft en uitdraagt;
·          op eigentijdse wijze invulling geeft aan de katholieke identiteit en visie van de school onderschrijft en uitdraagt;
·          in nauwe samenwerking met je collega’s en de directie zorgt voor een optimale onderwijskwaliteit.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden:
·          een inspirerende leer- en werkomgeving;
·          een professioneel en innovatief werkklimaat;
·          salariëring conform de CAO-PO.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Paul Burghouwt, directeur (paul.burghouwt@rvko.nl) of bel 010-3032550
 
Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u per e-mail sturen o.v.v. sollicitatie 'groepsleerkracht MB' aan de directie op bovenstaand e-mailadres.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.