Vacature Conrector in Bussum

Onderwijs

Over Sint-Vituscollege

Naam school
Sint-Vituscollege
Contactpersoon
secretariaat
Plaats
Bussum
Denominatie
Oecumenisch
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
vmbo, havo, vwo
Beschrijving
Het Sint-Vituscollege en de Sint-Vitusmavo kennen een vriendelijke sfeer waarin leerlingen en personeelsleden zich blijkens jaarlijkse peilingen goed thuis voelen. De scholen werken zeer nauw samen en staan garant voor een optimale doorstroming van leerlingen van mavo/havo klassen en over de aansluiting tussen 4 mavo en 4 havo.

Het Vitus wil een school zijn met een ambitieus leerklimaat, waarin leerlingen ondersteund én uitgedaagd worden om hun talenten en capaciteiten verder te ontwikkelen. Er zijn veel activiteiten: sociaal, sportief, cultureel en creatief.

Wellicht is het Vitus de inspirerende werkplek die u zoekt.

Vacature

Functietitel
Conrector 
Plaatsingsdatum
9-3-2019
Met ingang van
1 augustus 2019
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,8
Omschrijving

Het Vituscollege zoekt een:
Conrector onderbouw HAVO, ATHENEUM en GYMNASIUM (0,8  fte)
 
Omschrijving van de functie:
De conrector:
- geeft samen met de rector en collega conrector leiding aan de onderwijs- en onderwijsondersteunende processen;
- levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategische beleid;
- is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onderwijsbeleid in samenwerking met de professionals binnen de organisatie;
- is verantwoordelijk voor goede  leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en weet hoe je kan doorontwikkelen naar een professionele organsatie. 

Wij zoeken een collega die:
- visie heeft op nieuwe ontwikkelingen binnen het moderne en eigentijdse onderwijs;
- nieuwe ontwikkelingen naar beleid kan vertalen en kan implementeren in samenspel met de afdelingsleiders;
- op een betrokken, inspirerende en verbindende wijze leiding kan geven aan afdelingsleiders en teams en tevens ervaring heeft met het werken in teams;
- doortastend en aantoonbaar resultaatgericht is;
- bij voorkeur ruime ervaring in het onderwijs heeft;
- ruime ervaring heeft in het geven van leiding aan professionals;
- WO werk- en denkniveau heeft.
 
Omvang van de functie is 0,8 fte. 
Salarisindicatie: schaal 13.

Een assessment zal deel uitmaken van de selectieprocedure. De gesprekken staan gepland op 
4, 8 en 11 april 2019. 

Voor een beschrijving van het gewenste profiel van de te benoemen kandidaat verwijzen wij naar de website van de school. Vragen over de vacature kunt u stellen aan mevrouw P. Laseur, rector van de school, telefoonnummer 035 – 6931153. 
Uw sollicitatiebrief met uitgebreid cv dient vóór 24 maart 2019 per email opgestuurd te worden naar s.hippolyte@sivog.nl.
                                              
 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
ja
Functie-eisen
                                     

Conrector onderbouw HAVO, ATHENEUM en GYMNASIUM
 
Functieprofiel
 
De conrectoren zijn als lid van de schoolleiding verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van de school. Naar buiten toe vervullen de leden van de schoolleiding een representatieve rol en dragen bij aan de wisselwerking tussen de school en haar omgeving.
De conrector onderbouw staat aan het hoofd van de afdelingen onderbouw en geeft dagelijks leiding aan de onderwijs- en onderwijsondersteunende processen. De conrector geeft leiding aan de afdelingsleiders en geeft samen met de andere directieleden richting aan de onderwijskundige ontwikkeling, innovatie en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is de conrector medeverantwoordelijk voor goede leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en weet hij/zij hoe een cultuur beïnvloed en veranderd kan worden. In samenwerking met de zorgcoördinator geeft de conrector vorm aan het passend onderwijs binnen de school. Ook levert de conrector een bijdrage aan het strategische beleid.
Vanuit de functie is een lesgevende taak mogelijk bij uitbreiding van de aanstelling.
 
Functieniveau: managementfunctie Schaal 13 met salaris in schaal LD CAO-VO.
Betrekkingsomvang: 0,8 conrector.
Aanstelling: Zo spoedig mogelijk
 
Context
Het Vituscollege is een school voor Havo, Atheneum en Gymnasium met ruim 1200 leerlingen en ongeveer 120 fte medewerkers. De school heeft als missie: “Op het Vitus stimuleren we jou je talent te ontdekken en te ontwikkelen. Je doet hierin kennis en vaardigheden op waarmee je, in een steeds veranderende wereld, kan bereiken wat je graag wilt en waar je van droomt.”
De school maakt samen met de Vitusmavo (400 leerlingen) onderdeel uit van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG). Er is sprake van gezamenlijk beleid.
 
De brugperiode omvat voor alle leerlingen twee jaar. De leerlingen blijven twee jaar in dezelfde klas bijeen, met dezelfde mentor en vakdocenten.  Op ICT gebied werken alle eerste klassen en in 2 atheneum, 2 gymnasium en 2 atheneum/havo met laptops. De hele school werkt binnen het didactisch coach principe en daarnaast is de school op dit moment bezig met het formuleren van toetsbeleid.
 
Het directieteam van het Vituscollege bestaat uit een rector/bestuurder en 2 conrectoren.
Wegens vertrek van de huidige conrector is er een vacature ontstaan voor de functie van conrector onderbouw.
 
De conrectoren staan in de komende jaren voor een opdracht met in ieder geval de volgende accenten:
 
Leiderschapsontwikkeling
 
Bijdragen aan de ontwikkeling van de school naar een professionele cultuur. Het doel hiervan is te werken aan een cultuur waarbij docenten en afdelingsleiders eigenaar zijn van de professionalisering die de school doormaakt.
 
Bijdragen aan de ontwikkeling van de scholen op het gebied van afdelingen en secties. Het samen verantwoordelijk zijn voor de onderwijskundige ontwikkeling en de resultaten van de leerlingen.
 
Sterkere profilering en positionering van het Sint-Vituscollege in de omgeving. De samenwerking en verbinding met stakeholders maakt hier onderdeel van uit.
 
De scholen zijn bezig met de ontwikkeling van integratie van ICT in het onderwijs. De komende jaren zal deze ontwikkeling verder vorm krijgen, worden afgerond en geborgd.
 
Het verder vormgeven en uitwerken van de onderwijskundige ontwikkeling van de havo To Be, het atheneum en het gymnasium WON (wetenschapsoriëntatie Nederland).
 
Het ontwikkelen van strategisch beleid en vertaling van dit strategische beleid, waarbij kwaliteit een centrale rol speelt. Daarnaast zijn de conrectoren ook verantwoordelijk voor het vormgeven van HR in de lijn en zijn ze verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering.
 
De conrectoren zijn verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen van de dagelijkse organisatie van de scholen en stemmen hierbij beleid en werkwijze af met collega’s binnen de school.
 
De conrectoren dragen zorg voor het onderhouden van doelgerichte externe relaties van de school.
 
Persoonlijk profiel
 
De conrector:
 
· Is een onderwijskundig en ondernemend leider met hart voor onderwijs en leerlingen.
· Verkiest waar mogelijk een coachende manier van leidinggeven en is in staat mensen met elkaar
  te verbinden.
· Heeft een duidelijke visie op onderwijs en kan die vertalen naar de lespraktijk. Stelt daarbij
  duidelijke doelen en spreekt resultaten af.
· Schroomt niet om mensen aan te spreken op resultaten en gedrag.
· Heeft een heldere manier van communiceren.
· Is besluitvaardig en resultaatgericht.
· Inspireert, heeft een proactieve opstelling en heeft een voorbeeldfunctie voor de organisatie.
· Heeft kennis van de sociale context van de scholen.
· Is vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en implementeren van onderwijskundig beleid en ook in
  het bestendigen en verankeren van de reeds ingezette veranderingen.
· Is een ambassadeur van de school, representatief en onderhoudt makkelijk (extern) contact.
· Draagt bij aan de continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en aan een
  professionele cultuur.
 
Selectie-eisen
 
De conrector:
 
. Beschikt over een duidelijke onderwijsvisie en heeft ervaring met onderwijsontwikkeling.
. Heeft kennis en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot een schoolomgeving.
· Heeft kennis en vaardigheden op het gebied van managementtechnieken, personeelszorg, 
  huisvesting en beheer.
· Heeft ruime ervaring in het leidinggeven aan professionals, teams en teamontwikkeling.
. heeft aantoonbare ervaring met het implementeren van veranderingen en vernieuwingen en heeft
  ervaring met het borgen en verankeren van deze ontwikkelingen.
· Heeft ervaring opgedaan in grotere schoolorganisaties en is gewend om afstemming te
  organiseren met andere scholen.
· Beschikt over een WO werk- en denkniveau.
· Beschikt over een eerste- of tweede- graads onderwijsbevoegdheid.
 
Selectiewensen
 
· Beschikt over ervaring in een vergelijkbare functie in het onderwijs.
 
Competenties
 
· Strategische visie
 
Heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de organisatie.
 
· Onderwijskundig leiderschap
 
Kan zich een visie vormen op verschillende soorten onderwijs. Komt met nieuwe en originele ideeën; signaleert nieuwe benaderingen; kan zich losmaken van traditionele opvattingen. Weet ontwikkelingen te stimuleren en te borgen.
 
· Opbouwen en onderhouden van relaties
 
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten.
 
· Sturen en inspireren
 
Geeft op een duidelijke manier richting aan een afdeling, neemt de leiding op zich, geeft voorbeelden, inspireert en zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.
 
 · Ontwikkelen van anderen
 
Is actief bezig met het verbeteren van vaardigheden en talenten van anderen door het geven van constructieve feedback, coaching, opleidingsmogelijkheden en opdrachten die een beroep doen op hun capaciteiten en hun ontwikkeling.
 
· Organisatie- en omgevingsbewustzijn
 
Weet onderdeel te zijn van de organisatie, is alert op veranderingen binnen de organisatie, legt contacten met andere afdelingen en zet bruikbare en ondersteunende netwerken op.
Kent de omgeving, weet waar kansen en bedreigingen zich bevinden en anticipeert daarop.
 
· Plannen en organiseren en lange termijnvisie
 
Stelt duidelijke prioriteiten, maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te kunnen benutten en houdt toezicht op het halen van de doelstellingen op zowel korte alsook lange termijn.
 
· Oordeelsvorming en besluitvorming
 
Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen van alle beschikbare feiten en alternatieven. Weet op basis daarvan snel besluiten te nemen en kan anderen daarin meenemen.
 
Een assessment zal deel uitmaken van de selectieprocedure. De gesprekken staan gepland op donderdag 4 april, maandag 8 april, donderdag 11 april 2019.
 
Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met  mevrouw P. Laseur, rector van de school, via telefoonnummer 035-6931153.
 
Uw sollicitatiebrief dient voor 24 maart 2019 per email opgestuurd te worden naar s.hippolyte@sivog.nl. of via  www.vituscollege.nl/vacatures
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
13
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.