Vacature Handvaardigheid in Amstelveen

Onderwijs

Over Hermann Wesselink College

Naam school
Hermann Wesselink College
Contactpersoon
Dhr. B. Kozijn
Plaats
Amstelveen
Denominatie
Christelijk
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
vmbo, havo, vwo, gymnasium
Beschrijving
School en organisatieprofiel
Het Hermann Wesselink College

Het Hermann Wesselink College is een christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t; alle opleidingen worden zowel Nederlandstalig als tweetalig aangeboden. De school is al 55 jaar een begrip in Amstelveen. De school telt rond de 1730 leerlingen, voor twee derde deel afkomstig uit Amstelveen en voor een derde deel uit omliggende gemeenten als Aalsmeer, Ouderkerk, Uithoorn en Badhoevedorp. De vwo-afdeling is het grootst, de vmbo-t-afdeling het kleinst.

De school is opgedeeld in 5 teams van elk zo’n 340 leerlingen en 25 docenten. Dat maakt het voor leerlingen en docenten overzichtelijk en persoonlijk. We stellen hoge eisen aan leerlingen, maar ze kunnen ook rekenen op een intensieve en veelzijdige begeleiding. We vinden niet alleen een diploma belangrijk, maar hechten ook waarde aan de vorming van jonge mensen. Daarom organiseren we, zowel binnen als buiten de lessen, veel activiteiten voor en door leerlingen.
De school bereidt zich voor op totale en vervangende nieuwbouw op het huidige perceel. Dit betekent o.a. dat de school in de komende jaren letterlijk en figuurlijk in beweging is.
In het onderwijs op het HWC staat het leren van de leerling centraal, met veel extra keuzemogelijkheden. In ons leerplan nemen kunstzinnige en klassieke vorming, internationale oriëntatie, het β-onderwijs en sport een vooraanstaande plaats in. De school staat bekend om zijn goede examenresultaten. Onze visie is, dat leerlingen zich beter ontwikkelen als zij in toenemende mate zelf de regie over hun leerproces hebben; in zogenaamde ‘driehoeksgesprekken’ bespreekt de leerling zijn/haar eigen ontwikkeling met de mentor en de ouders. We gaan daarbij uit van de ‘groeimindset’: ieder kind kan leren en talenten ontwikkelen. We vragen veel van leerlingen, maar leerlingen kunnen ook rekenen op ondersteuning vanuit een professionele en gevarieerde leerlingbegeleiding.
Op www.hermannwesselinkcollege.nl vindt u onder het kopje ‘onderwijs’ veel extra informatie over het onderwijs op onze school. informatie over de leerlingbegeleiding en Passend Onderwijs is te vinden onder het kopje ‘Begeleiding’. 
 
Bijzonderheden
Missie en kernwaarden van de school
Het HWC wil een school zijn
 • waar leerlingen kennis, vaardigheden en inzicht verwerven, waar zij met hun eigen mogelijkheden leren omgaan en zij zich zelfstandig, verantwoordelijk en sociaal leren gedragen;
 • waar ieder, die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, in een veilige omgeving tot zijn recht kan komen en anderen tot hun recht wil laten komen en waar het onderwijs, de begeleiding en overige activiteiten passen bij de verscheidenheid aan talenten van leerlingen en medewerkers;
 • die zijn inspiratie, waarden en normen in de eerste plaats ontleent aan de christelijke traditie.
In het schoolplan hebben we onze pedagogische koers als volgt geformuleerd:
 • Het motto van de school ‘een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde’ is leidraad voor het pedagogisch handelen.
 • Elke medewerker in school vervult een pedagogische rol t.a.v. de leerlingen, is zich bewust van zijn voorbeeldrol en handelt dienovereenkomstig.
 • Het pedagogisch handelen van de medewerkers is professioneel en gericht op een optimale ontwikkeling van iedere leerling: we benaderen hen  positief, we laten zien dat we vertrouwen in hen hebben, fouten maken mag, we dagen hen uit het beste uit zichzelf te halen.
 • Het  pedagogisch handelen van de medewerker berust op de drie pijlers die de basisbehoeften vormen bij de ontwikkeling van jonge mensen: relatie, autonomie en competentie:
  • We hebben aandacht voor leerlingen (oog en oor) en leerlingen ervaren dat ook; we investeren in een goede, professionele relatie met leerlingen.
  • We geven leerlingen ruimte binnen aangegeven grenzen; we behandelen hen als individu en respecteren hun eigenheid.
  • We stimuleren leerlingen die kennis en vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om hun weg te vinden in de samenleving.
 • Elke  medewerker werkt aan een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door de noties vertrouwen, toezicht en verantwoordelijkheid.
Kwaliteit en verantwoording
Het Hermann Wesselink College is een school met een hoge kwaliteit van werken. Dat blijkt uit goede resultaten en uit het feit dat we zowel horizontaal als verticaal het gesprek voeren over de kwaliteit van onze school. Ouderparticipatie staat bij ons hoog in het vaandel. Ouders nemen deel aan de medezeggenschapsraad. Er is een actieve en enthousiaste oudercommissie. Per onderwijskundig team zijn er oudercontactgroepen. Zo wordt er op verschillende manieren invulling gegeven aan het thema ouderbetrokkenheid. Bij het thema kwaliteit in de school is er oog voor de harde en de zachte kant van de resultaten: er is aandacht voor brede vorming en de resultaten in cijfers en getallen. De resultaten van het Hermann Wesselink College hebben het vertrouwen van de inspectie en hebben basistoezicht.
 

Vacature

Functietitel
Handvaardigheid 
Plaatsingsdatum
8-3-2019
Met ingang van
1 april 2019
FTE
0.25
Aantal uren
15.5
Omschrijving
Docent handvaardigheid en CKV voor periode april 2019 tot einde schooljaar.

Het Hermann Wesselink College zoekt met ingang van 1 april 2019 een enthousiaste docent m/v handvaardigheid en CKV, 2e graads i.v.m. het vertrek van één van onze collega’s naar het buitenland.
Op het HWC duren de lessen 80 minuten, d.w.z. 1,0 FTE = 15,5 lesuren van 80 minuten.
De vacature betreft lessen in de onderbouw voor zowel vmbo-t en havo klassen, dit zonder de overige buitenlestaken. Het zijn gemiddeld 5 lessen = + 0,25 fte. Deze worden verdeeld over twee dagen.

Eisen

Opleiding
2e graads

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Docenten die geïnteresseerd zijn in een baan op het HWC nodigen we van harte uit te reageren. Sollicitaties kunnen worden gericht aan de rector, de heer drs. B. Kozijn koz@hethwc.nl .
Het Hermann Wesselink College kenmerkt zich door een betrokken en open leerklimaat. Collegiale samenwerking vormt daarbij de sleutel tot succes. We zijn een lerende school en er is ruimte voor vernieuwing. De school staat bekend vanwege zijn tweetaligheid in het vmbo-t en het vwo en zijn goede resultaten. Er is ook veel aandacht voor onderwijs in de bètavakken en kunst en cultuur.
Reacties ontvangen wij graag z.s.m. doch uiterlijk voor 19 maart a.s.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de rector van de school, de heer B. Kozijn, bereikbaar via school 020 6459751.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.