Vacature Docent Nederlands - 2e graads in Den Haag

Onderwijs

Over Haags Montessori Lyceum

Naam school
Haags Montessori Lyceum
Contactpersoon
Mevr. Melissa Schneider
Plaats
Den Haag
Denominatie
Algemeen bijzonder
Type onderwijs
Montessori
Sector
Voortgezet onderwijs
Niveau
VMBO, HAVO, VWO
Beschrijving
Het Haags Montessori Lyceum heeft een heterogene onderbouw, d.w.z. dat leerlingen op drie niveau's werken en ook van niveau kunnen wisselen. Vanaf het schooljaar 2016-2017 starten we met een homogene vwo-kern+klas In de bovenbouw is er één mavo 3- en één mavo 4-groep, de andere leerlingen volgen vwo (evt. gymnasium) of havo.
De leerlingen nemen veel eigen verantwoordelijkheid voor de voortgang van hun studie. Er is sprake van tempodifferentiatie. Eigen initiatief van leerlingen om andere studiemethoden te vinden wordt beloond. De docent zorgt voor orde in de klas en werkt binnen de klas met kleine groepen en met individuele leerlingen.

Vacature

Functietitel
Docent Nederlands - 2e graads 
Plaatsingsdatum
9-12-2016
Met ingang van
januari 2017
FTE
0,25
Aantal uren
5-6 uur
Omschrijving
Het Haags Montessori Lyceum (HML) maakt onderdeel uit van de Stichting VO Haaglanden en is gelegen in het Benoordenhout. Het HML leidt op voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Vanaf het schooljaar 2016-2017 start de vwo-kern+klas. De overige onderbouwklassen zijn heterogeen. Leerlingen werken op hun eigen leerlijn.
Het Haags Montessori Lyceum zoekt per begin januari 2017, ter vervanging, tijdelijk een  
 
docent nederlands
tweedegraads bevoegd
voor 0,25 FTE

Het gaat om een 2e klas mavo, havo, vwo en een 3mavo, eventueel ook taalonderwijs

 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
2e graads
Functie-eisen
Profielschets:
 
Wij zijn op zoek naar een docent die voldoet aan het volgende profiel:
 • minimaal tweedegraads bevoegd
 • eigen visie op het vak en in staat deze te verwoorden en over te dragen
 • flexibel en initiatiefrijk, bereid om te experimenteren als het gaat om vakinhoud
 • degelijk en gestructureerd met betrekking tot organisatie en planning
 • communicatief sterk en in staat tot samenwerken
 
Van de docent nederlands verwachten wij
 • dat hij / zij de pedagogische uitgangspunten deelt die horen bij de montessorimethode en dit zichtbaar terug laat komen in de lessen en in het contact met leerlingen
 • dat hij / zij in staat is om het vak zodanig vorm te geven dat leerlingen worden uitgedaagd in creatief en cognitief opzicht
 • dat hij / zij in staat is om binnen de school verbindingen aan te gaan met de andere vakken en dit om te zetten in concrete projecten
 • dat hij /zij in staat is tot het mede vormgeven van een doorlopende leerlijn onder-bovenbouw.
 • dat hij / zij in staat is om op een constructieve manier bij te dragen aan de organisatie als geheel
 
Context
Het HML is een school in beweging. Vanaf het schooljaar 2016-2017 staat gepersonaliseerd onderwijs centraal. Dit heeft consequenties voor het rooster, de dagindeling en de inrichting van de lessen.
 • We stappen over van een leseenheid van 40 minuten naar een van 60 minuten.
 • We streven naar een rooster van 5,5 - 6 klokuren per dag zonder rafelranden.
 • We maken onderscheid tussen instructielessen (docentgestuurd) en begeleidingstijd (taakgestuurd). De begeleidingstijd vindt plaats in keuze-uren. Voor klas 4havo, 4vwo en 5vwo worden deze verschillende uren naast elkaar ingeroosterd met als doel het aantal tussenuren sterk terug te dringen.
 • Voor de heterogene brugklassen geldt, dat de lessen wiskunde en Nederlands 1 lesuur homogeen op leerlijn mavo/havo/vwo worden ingeroosterd. Alle overige vakken hebben 1 lesuur van 60 minuten instructietijd per brugklas per week. De overige lestijd is begeleidingstijd, waar vakdocenten per domein (talen, zaakvakken en bètavakken) beschikbaar zijn voor alle brugklasleerlingen. In dit kader zullen volgend jaar opdrachten moeten worden ontwikkeld die naast het kerncurriculum aangeboden worden. Dit is onderdeel van de taak van de leden van het brugklasteam.
 • Er is een vwo-kern+klas die een eigen rooster krijgt waarin de basisvakken compact worden aangeboden. Daarnaast werken zij aan thema’s in projecturen.
 • Het aantal vakdocenten in het brugjaar is volgens het principe “minder handen voor de klas” beperkt tot maximaal twee vakdocenten per vak.
 
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie

Bovenstaande uitgangspunten stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de nieuwe docent nederlands.
Verder informatie en procedure
Het gaat om een functie van 0,25 fte.

Bij deze beknopte profielschets behoort een volledige functiebeschrijving en –waardering conform FUWA-VO.
Sollicitatiebrieven kunnen gericht worden aan Melissa Schneider, Hoofd Bedrijfsvoering van de school, sne@hml.nl. De sollicitatietermijn sluit op 19 december, gesprekken vinden plaats in de week voor kerst.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Netwerk: Vacatures onderwijs | Bijbanen | Sport vacatures | Fiscale vacatures | Hydrographic Jobs | Transport Vacatures